Nomos: Kwartalnik Religioznawczy

Nomos: Kwartalnik Religioznawczykwartalnik ukazujący się w Krakowie od 1992 roku. Redaktorem naczelnym jest Włodzimierz Pawluczuk. Poszczególne numery pisma są tematyczne. Periodyk publikuje artykuły dotyczące historii kościoła, teologii, religii.

Nomos:Kwartalnik Religioznawczy
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Rodzaj czasopisma Religia, teologia, historia kościoła
Pierwszy numer 1992
Redaktor naczelny Włodzimerz Pawluczuk
Format A5
Liczba stron ok. 200
ISSN 1230-7858

BibliografiaEdytuj