Nomos (podział administracyjny Grecji)

Nomos (gr. νομός) – jednostka podziału terytorialnego Grecji, a także okręg geograficzno-kulturowy.

Do 2010 w Grecji było 51 nomosów, pełniących rolę prefektur (województw), inaczej departamentów. 1 stycznia 2011 roku w wyniku reformy administracyjnej, polegającej na zmniejszeniu liczby jednostek zarządzających (nomarchia), dawne nomosy stały się oficjalnie "nomarchiako diamerisma". Tym niemniej nomosy w dalszym ciągu automatycznie umieszczane są, jako nazewnictwo terytorialne[1], część adresu i w treściach pieczęci, na niektórych dokumentach[2]. Przymiotnik "Nomarchiakos" bywa używany w nazewnictwie odpowiednich terytorialnie instytucji, zwłaszcza społecznych[3]. W braku precyzyjnego i jednocześnie naturalnie brzmiącego zamiennika, określenia "nomos", "były nomos" i ich pochodne[4] wciąż istnieją w pomocniczych publikacjach administracji i w mowie potocznej[5].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Przykład: Mapa administracyjna Grecji, wciąż z 51 nomosami, jako pomoc naukowa dla V klasy szkół podstawowych, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
  2. Przykład aktów stanu cywilnego: W kwietniu 2015 r. nomos pojawia się w nich wielokrotnie, m.in. zaraz po godle państwa i słowach Republika Grecji. Przykład obowiązującego wzorca aktu urodzenia, na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (gr. Υπουργείο Εσωτερικών). "Nomarchia" (urząd nomosu, Urząd Wojewódzki), może pojawić się także w użytych następnie pieczęciach (przykład dokumentów z Aten).
  3. Przykłady nazewnictwa terenowych organów głównych partii politycznych i instytucji edukacyjnych[1][2][3]
  4. Przykład komunikatu oddziału Związku Zawodowego Pracowników Administracji Państwowej, w którym mimo wykorzystania nowej, oficjalnej tytulatury, doprecyzowanie (były) nomos także uznano za niezbędne.
  5. Przykład tytułu prasowego z roku 2015: Pismo burmistrza do radnych nomosu, w sprawie...