Norma (teoria grup)

Norma (Baera) – pojęcie teorii grup oznaczające dla danej grupy, przekrój normalizatorów wszystkich jej podgrup. Nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego matematyka Reinholda Baera.

WłasnościEdytuj

Norma Baera: