Norma imperatywna

Norma imperatywna – norma prawa wiążąca bezwzględnie jej adresatów. Strony stosunku prawnego nie mają kompetencji do swobodnego kształtowania jego treści.