Normalna do krzywej w punkcieprosta przechodząca przez ten punkt i prostopadła do stycznej do krzywej w tym punkcie.

Normalna do krzywej w punkcie

Przypadek płaszczyznyEdytuj

Jeśli krzywa będąca wykresem funkcji   ma styczną w punkcie o współrzędnych   gdzie   to istnieje dokładnie jedna normalna w tym punkcie dana wzorem[1]:

 

gdzie   jest pochodną funkcji   w punkcie  

Jeśli krzywa dana jest równaniem w postaci parametrycznej   i   to normalna w punkcie   ma równanie:

 

gdzie     są pochodnymi funkcji odpowiednio   i   w punkcie  

UogólnieniaEdytuj

W przestrzeni trójwymiarowej odpowiednikiem prostej normalnej jest płaszczyzna normalna do krzywej w punkcie. Leżą w niej wszystkie normalne do krzywej w danym punkcie.

PrzypisyEdytuj

  1. normalna, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-01-17].