Normatyw techniczny

ustanowiona norma lub wymóg ułatwiający zachowanie spójności

Normatyw techniczny – zbiór wszelkich obowiązujących ustaleń dotyczących produkcji lub realizacji innych czynności, w odniesieniu do których konieczne jest stosowanie różnego rodzaju wzorców i przyjmowanie wielkości średnich.

Normatyw to pojęcie szersze niż norma i oznacza wszelkie obowiązujące ustalenia – niekoniecznie związane z produkcją – i wszelkie wielkości średnie. Normatywem jest na przykład: ilość materiałów na placu budowy, czas użytkowania przez robotnika ubrania roboczego lub dzienne zużycie wody przez pracownika, jakie należy wziąć pod uwagę, projektując wodociąg tymczasowy na budowie.

Bibliografia

edytuj
  • E. Plebankiewicz: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.