Notatki Dobrzyckie

Notatki Dobrzyckiebiuletyn wydawany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej oraz dzięki wsparciu sponsorów, w tym Urzędu Gminy Dobrzyca, OSP w Dobrzycy i Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Od roku 1990 w nakładzie 500 egz., poświęcony przede wszystkim Dobrzycy i miejscowościom gminy Dobrzyca.

Notatki Dobrzyckie
Częstotliwość półrocznik
Państwo Polska 
Wydawca Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej
Pierwszy numer 1990
Średni nakład 500 egz.

Z inicjatywy zespołu redakcyjnego i dzięki jego staraniom wydana została Dobrzyca – monografja historyczna ("Notatki Dobrzyckie" nr 25) napisana w latach 1945-1946 przez ówczesnego proboszcza dobrzyckiej parafii ks. Stanisława Śniatałę.