Oficyna Wydawnicza Volumen

(Przekierowano z Nowa Marianna)

Oficyna Wydawnicza Volumen – została założona w 1989 r. jako kontynuacja działalności podziemnego Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers. Specjalizuje się w książkach z zakresu historii Polski i historii powszechnej, antropologii kulturowej i szeroko rozumianej myśli humanistycznej. Jest wydawcą m.in. podręczników akademickich z tych dziedzin.

Oficyna Wydawnicza Volumen
Skrót

OW Volumen

Data założenia

1989

Strona internetowa

W toku swej działalności Volumen współpracował m.in. z następującymi wydawnictwami: Bellona, Marabut, Alfa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Dom Wydawniczo-Księgarski Klon, Instytut Wydawniczy „Pax”, a także ze Stowarzyszeniem Pokolenie oraz Ligą Republikańską.

Książki ukazują się w seriach wydawniczych: Nowa Marianna, O Wolność i Niepodległość, Czarna, Alfa i Omega, Piękne Książki, Podróże po Historii, Historia Najnowsza, Tworzenie Europy (seria nieukończona, zamknięta), Człowiek i Społeczeństwo (W Kręgu Codzienności) (seria zamknięta). W 2009 r. Volumen zainaugurował serię podręcznikową – wydzielając do niej klasyczne podręczniki akademickie. Ukazało się także kilka książek w kolekcji Podróżnicy mimo woli. Volumen współwydawał niektóre tytuły z serii Średniowiecze wydawnictwa Marabut. Ma w dorobku także kolekcję albumów z historii najnowszej.

Był pierwszym współwydawcą serii: Brostiana oraz Klio w Niemczech. Seria Klio w Niemczech to część projektu translacyjnego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, którego celem jest ukazanie najciekawszych zjawisk niemieckiej historiografii powojennej. Równoległa seria Klio in Polen popularyzuje polską literaturę historyczną w Niemczech. Wydawnictwo Volumen wydało pierwsze pięć tomów tej serii. Na początku lat 90. ubiegłego wieku realizowało rozległy projekt edytorski Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczący dziejów Śląska.

W serii Nowa Marianna (La Nouvelle Marianne) wydawnictwo wydało szereg unikatowych już dziś pozycji, udostępniając polskiemu czytelnikowi prace wybitnych historyków i uczonych francuskich, głównie z zakresu mediewistyki.

W serii O Wolność i Niepodległość ukazują się fundamentalne monografie polskiej historiografii – dzieła wielkich historyków II Rzeczypospolitej, nigdy nie wznawiane w PRL, a także monografie oddziałów antykomunistycznego podziemia zbrojnego oraz pisane współcześnie prace na tematy zakazane do 1989 roku.

Seria Czarna to seria eseju z różnych dziedzin humanistyki, zróżnicowana pod względem zarówno tematyki, jak i poziomu merytorycznego refleksji.

W serii Alfa i Omega wydawnictwo zamierzało prezentować książki niewielkie objętościowo, zawierające „pigułkę” wiedzy na temat zagadnień z wielu dziedzin życia i nauki. Od 2001 seria nie ukazuje się.

Volumen wydaje także literaturę piękną, co zapoczątkowała w 1996 r. przetłumaczona później na kilka języków książka Piotra Bednarskiego Błękitne śniegi (wydanie nowe, rozszerzone, ukazało się w 2011 r.), oraz literaturę faktu.

Volumen jest pomysłodawcą oraz współwydawcą Encyklopedii Solidarności. W 2009 r. we współpracy z wyd. Bellona zrealizował rocznicowy projekt Kanon Literatury Podziemnej.

Seria Nowa Marianna

edytuj

Nowa Marianna (La Nouvelle Marianne) – książkowa seria wydawnicza Oficyny Wydawniczej Volumen. Większość tytułów ukazała się w latach 1994-1999, kilka w latach 2001-2002, następnie ponownie od roku 2010.

 • Fernand Niel, Albigensi i katarzy, przeł. Maria Żerańska, 1995, s. 104
 • Roger Caillois, Człowiek i sacrum, przeł. Anna Tatarkiewicz i Ewa Burska, 1995, s. 214
 • Philippe Dollinger, Dzieje Hanzy XII–XVII w., przeł. Vera Soczewińska, wyd. 2, 1997, s. 394, wyd. 2 (koedycja z Niezależną Oficyną Wydawniczą)
 • Pierre Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI–VIII w., przeł. Maria Radożycka-Paoletti, 1995, s. 558 (koedycja z IW Pax)
 • Michel Banniard, Geneza kultury europejskiej V–VIII w., przeł. Agnieszka Kuryś, 1995, s. 216
 • Jean Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII–XVIII w., przeł. Adam Szymanowski, 1994, s. 796 (koedycja z IW Pax)
 • Francis Lebrun i Jean Carpentier, Historia Europy, przeł. Tadeusz Szafrański, 1994, s. 476
 • Marc Ferro, Historia kolonizacji, przeł. Michał Czajka, 1997, s. 444 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Élisabeth Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, przeł. Krzysztof Choiński, 1998, s. 276 (koedycja z Ligą Republikańską)
 • Jean-Louis Flandrin, Historia rodziny, przeł. Agnieszka Kuryś, 1998, s. 311 (koedycja z Ligą Republikańską)
 • Historia starości, t. 1: Georges Minois, przeł. Katarzyna Marczewska, Od antyku do renesansu, s. 336, t. 2: Jean-Pierre Bois, Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. Katarzyna Marczewska, s. 326, 1995–1996 (koedycja z wyd. Marabut)
 • Georges Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności, przeł. Małgorzata Szymańska, 1997, s. 304 (koedycja z Niezależną Oficyną Wydawniczą)
 • Jacques Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich, przeł. Eligia Bąkowska, 1997, s. 158 (koedycja z wyd. Bellona)
 • François Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, przeł. Zofia Podgórska-Klawe, 1997, s. 196 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Jean Lacouture, Jezuici, t. 1: Zdobywcy, przeł. Halina Lubicz-Trawkowska, 1998, s. 540
 • Mireille Hadas-Lebel, Józef Flawiusz. Żyd rzymski, przeł. Jan Radożycki, 1997, s. 202 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Pierre Riché, Karolingowie. Ród, który stworzył Europę, przeł. Agnieszka Kuryś, 1997, s. 394 (koedycja z Niezależną Oficyną Wydawniczą)
 • Georges Minois, Kościół i nauka. Dzieje pewnego niezrozumienia, t. 1: Od Augustyna do Galileusza, s. 408, t. 2: Od Galileusza do Jana Pawła II, s. 450, przeł. Adam Szymanowski,1995–1996 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Georges Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, przeł. Adam Szymanowski, 1998, s. 492 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Jean-Paul Roux, Król. Mity i symbole, przeł. Katarzyna Marczewska,1998, s. 336 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Marc Bloch, Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii, słowo wstępne Jacques Le Goff, przeł. Jan Maria Kłoczowski, 1998, s. 431 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, przeł. Hanna Szumańska-Grossowa, wyd. 2 i nast. 1994, 1995, s. (587) 592 (koedycja z Domem Księgarsko-Wydawniczym Klon)
 • Fernand Braudel i in., Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, przeł. Maria Boruszyńska-Borowikowa, Barbara Kuchta i Adam Szymanowski, 1994, s. 256
 • Jean-Louis Goglin, Nędzarze w średniowiecznej Europie, przeł. Zofia Podgórska-Klawe, 1998, s. 220 (koedycja z wyd Bellona)
 • Ambroise Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517–1648, przeł. Elżbieta Sękowska, 1994, s. 334 (koedycja z IW Pax)
 • Jean Verdon, Przyjemności średniowiecza, przeł. Jan Maria Kloczowski, 1998, s. 176
 • Georges Duby, Rok tysięczny, przeł. Małgorzata Malewicz, 1997, s. 217 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Jean Delumeau, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, przeł. Agnieszka Kuryś, 1998, s. 610
 • Mircea Eliade i Ioan P. Couliano, Słownik religii, przeł. Agnieszka Kuryś, 1994, s. 280
 • Jacques Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, 1997, s. 338 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Jacques Heers, Święta głupców i karnawały, przeł. Grażyna Majcher, 1995, s. 224 (koedycja z wyd. Marabut)
 • Jacques Le Goff, Święty Ludwik, przeł. Katarzyna Marczewska, Agnieszka Kędzierzawska, Barbara Szczepańska, Michał Czajka, 2001, s. 806
 • Alain Corbin, We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego, przeł. Andrzej Siemek, 1998, s. 298
 • Jean Favier, Wielkie odkrycia. Od Aleksandra do Magellana, przeł. Tomasz Radożycki, 1996, s. 470 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Philippe Contamine, Wojna w średniowieczu, przeł. Michał Czajka,1999, s. 374 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Henri-Irenée Marrou, Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III–VI wiek, przeł. Marek Węcowski, 1997, s. 158 (koedycja z wyd. Bellona)
 • Jean-Paul Roux, Kobieta w historii i micie, przeł. Barbara Szczepańska, 2010, s. 288
 • Jean Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w. Oblężony gród, przeł. Adam Szymanowski, wyd. 2 poprawione, opr. red. Jan Gondowicz, 2011, s. 492
 • Thierry Camous, Wschód-Zachód. 25 wieków wojen, przeł. Beata Losson, 2011, s. 352

Seria O Wolność i Niepodległość

edytuj

Seria Czarna

edytuj
 • Roger Caillois, Człowiek i sacrum, przeł. Ewa Burska i Anna Tatarkiewicz, 2009, wyd. 2, s. 246
 • Roger Caillois, Gry i ludzie, przeł. Anna Tatarkiewicz i Maria Żurowska, 1997, s. 180
 • Hugo Ott, Martin Heidegger. W drodze do biografii, przeł. Janusz Sidorek, 1997, s. 318
 • Jean Delumeau, Uczony i wiara, przeł. Jan Grosfeld, 1998, s.
 • Christian Graf von Krockow, O niemieckich mitach, przeł. Adam Romaniuk,1966, s. 176
 • Paul Valadier, Pochwała sumienia, przeł. Maria Żerańska, 1997, s. 192
 • A. Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, przeł. Łukasz Sommer, 1997, s. 242
 • Jurij Drużnikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa, przeł. Franciszek Ociepka i Maria Putrament, 1998, s. 284
 • Wojciech Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, 2003, s. 564
 • Richard Schechner, Przyszłość rytuału, przeł. Ryszard Kubikowski, 2000, s. 272
 • André Comte-Sponville, Mały traktat o wielkich cnotach, przeł. Halina Lubicz-Trawkowska i Krzysztof Trawkowski, 2000, s. 290
 • Victor Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, przeł. Małgorzata i Jacek Dziekanowie, 2005, s. 208
 • Friedrich August von Hayek, Nadużycie rozumu, przeł. Zygmunt Simbierowicz, 2002, s. 230
 • Wojciech Józef Burszta, Strategie śmierci – formy umierania. Świadectwa literackie i kulturoznawcze, 2004, s. 296
 • David Kertzer, Rytuał, polityka, władza, przeł. Zygmunt Simbierowicz, 2010, s. 304
 • Marc Augé, Duch pogaństwa, przeł. Krzysztof Wakar, 2010, s. 352

Alfa i Omega

edytuj
 • Roland Edighoffer, Różokrzyżowcy, przeł. Katarzyna Marczewska, 1998, s. 214
 • Georges Minois, Historia piekła, przeł. Agnieszka Kędzierzawska i Barbara Szczepańska, 1998, s. 218
 • Pierre Grimal, Mitologia grecka, przeł. Katarzyna Marczewska, 1998, s. 186
 • Madeleine Hours-Miédan, Kartagina, przeł. Katarzyna Marczewska, 1998, s. 176
 • Jean Vernette, Reinkarnacja, przeł. Agata Sałuda, 1999, s. 206
 • Jean Flori, Rycerstwo w średniowiecznej Francji, przeł. Agnieszka Kuryś, 1999, s. 182 (koedycja z wyd. Mado)
 • Jean Vernette, Sekty, przeł. Agnès Delahaye, Maria Hoffman, 1998, s. 206
 • Andrzej Krawczyk, Praska wiosna 1968, 1998, s. 200
 • Michel Barnniard, Wczesne średniowiecze na Zachodzie, przeł. Agnieszka Kuryś, 1998, s. 206
 • Jean-François Noël, Święte cesarstwo, przeł. …, 1998, s.

Linki zewnętrzne

edytuj