Nowa Marianna

Nowa Marianna (La Nouvelle Marianne) – książkowa seria wydawnicza Oficyny Wydawniczej Volumen. Większość tytułów ukazała się w latach 1994-1999 (ponadto kilka w latach 2001-2002), cześć w koedycji z wyd. Bellona, wyd. Marabut, wyd. Pax, Ligą Republikańską i z Domem Księgarsko-Wydawniczym Klon.

W serii tej Oficyna Wydawnicza Volumen wydała szereg (unikatowych już dziś) pozycji udostępniając polskiemu czytelnikowi prace wybitnych historyków i uczonych francuskich.

 • Albigensi i katarzy (Fernand Niel 1995)
 • Człowiek i sacrum (Roger Caillois 1995)
 • Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym (Jean-Claude Schmitt 2002, koedycja z wyd. Marabut)
 • Dzieje Hanzy XII-XVII w. (Philippe Dollinger 1997, wyd 2)
 • Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI-VII w. (Pierre Riché 1995, koedycja z wyd. Pax)
 • Galowie (Albert Grenier 2002, koedycja z wyd. Marabut)
 • Geneza kultury europejskiej V-VIII w. (Michel Banniard 1995)
 • Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. (Jean Delumeau 1994, koedycja z wyd. Pax)
 • Historia Europy (François Lebrun z Jean Carpentier 1994)
 • Historia kolonizacji (Marc Ferro 1997, koedycja z wyd Bellona)
 • Historia miłości macierzyńskiej (Elisabeth Badinter 1998, koedycja z Ligą Republikańską)
 • Historia rodziny (Jean-Louis Flandrin 1998, koedycja z Ligą Republikańską)
 • Historia starości - 2 tomy: Od Antyku do Renesansu Georges Minois; Od Montaigne'a do pierwszych emerytur (Jean-Pierre Bois, 1995-1996, koedycja z wyd. Marabut)
 • Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności (Georges Vigarello 1997)
 • Inteligencja w wiekach średnich (Jacques Le Goff 1997, koedycja z wyd. Bellona)
 • Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku (François Lebrun 1997, koedycja z wyd. Bellona).
 • Jezuici – tom 1: Zdobywcy (Jean Lacouture 1998)
 • Józef Flawiusz. Żyd rzymski (Mireille Hadas-Lebel 1997, koedycja z wyd. Bellona)
 • Karolingowie. Ród który stworzył Europę (Pierre Riché)
 • Kościół i nauka - 2 tomy: Dzieje pewnego niezrozumienia, Od Galileusza do Jana Pawła II (Georges Minois 1995-1996, koedycja z wyd. Bellona)
 • Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej (Georges Minois 1998, koedycja z wyd. Bellona)
 • Król. Mity i symbole (Jean-Paul Roux 1998, koedycja z wyd. Bellona)
 • Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii (Marc Bloch, słowo wstępne Jacques Le Goff, 1998, koedycja z wyd. Bellona)
 • Kultura średniowiecznej Europy (Jacques Le Goff 1994, 1995, koedycja z Domem Księgarsko-Wydawniczym Klon)
 • Morze Środziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo (Fernand Braudel i inni 1994)
 • Nędzarze w średniowiecznej Europie (Jean-Louis Goglin, 1998, koedycja z wyd Bellona)
 • Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648 (Ambroise Jobert 1994, koedycja z wyd. Pax)
 • Przyjemności średniowiecza (Jean Verdon 1998)
 • Rok Tysięczny (Georges Duby 1997, koedycja z wyd. Bellona)
 • Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach (Jean Delumeau 1998)
 • Słownik religii (Mircea Eliade i Ioan P. Couliano 1994)
 • Świat średniowiecznej wyobraźni (Jacques Le Goff 1997, koedycja z wyd. Bellona)
 • Święta głupców i karnawały (Jacques Heers 1995, koedycja z wyd. Marabut)
 • Święty Ludwik (Jacques Le Goff 2001)
 • We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego (Alain Corbin, 1998, ​ISBN 83-7233-112-X​)
 • Wielkie odkrycia. Od Aleksandra do Magellana (Jean Favier 1996, koedycja z wyd. Bellona)
 • Wojna w średniowieczu (Philippe Contamine 1999, koedycja z wyd. Bellona)
 • Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III- VI wiek (Henri-Irénée Marrou 1997, koedycja z wyd. Bellona)