Nowa Matematyka

metoda nauczania matematyki

Nowa Matematyka – zmiana sposobu nauczania matematyki w amerykańskich (w blisko 85% szkół) i części europejskich szkołach podstawowych wprowadzona w latach sześćdziesiątych XX wieku[1]. Zmiana dotyczyła nowych tematów programowych i praktyk nauczania wprowadzonych w USA wkrótce po sputnikowym kryzysie, w celu zwiększenia umiejętności matematycznych w społeczeństwie, tak aby można było sprostać zagrożeniu technologicznemu ze strony radzieckich inżynierów, rzekomo wysoko wykwalifikowanych matematyków[1].

Tematy wprowadzone w Nowej Matematyce obejmowały arytmetykę modularną, nierówności algebraiczne, podstawy inne niż 10, macierze, logikę matematyczną, algebrę Boole'a i algebrę abstrakcyjną[2][1]. W szkole podstawowej, oprócz podstaw innych niż 10, uczniowie byli nauczani podstawowej teorii mnogości i rozróżniania „cyfr” od „liczb[3].

W Stanach Zjednoczonych, po kilkunastu latach doświadczenia, stwierdzono pogorszenie się znajomości arytmetyki i algebry, a także umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych wśród uczniów[4].

Nowa Matematyka w PolsceEdytuj

Nowi Matematycy przekonywali, że konieczna jest nauka współczesnej wiedzy, a dzieci są inteligentniejsze, niż się wielu wydaje[5]. W tym czasie powstał też Instytut Programów Szkolnych. Nacisk położono na aksjomatyczno-dedukcyjną strukturę matematyki, zaczęto z powrotem nauczać geometrii analitycznej i rachunku różniczkowego. Michał Szurek w swoim felietonie zauważył, że wkrótce po wprowadzeniu owego programu, zniesiono obowiązek zdawania matematyki na maturze[6][7].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Whatever Happened To New Math? | AMERICAN HERITAGE, www.americanheritage.com [dostęp 2019-04-19].
  2. Morris Kline, Why Johnny Can't Add: The Failure of the New Math, New York: St. Martin's Press, 1973, ISBN 0-394-71981-6.
  3. Chapter 1: Max, web.math.rochester.edu [dostęp 2019-04-19].
  4. : „Mengenlehre - das ist Zeitverschwendung“, „Spiegel Online”, 36, 2 września 1974 [dostęp 2019-04-19].
  5. Michał Szurek, Co to jest matematyka? [zarchiwizowane z adresu 2019-04-19].
  6. Michał Szurek, Co to matematyka? [zarchiwizowane z adresu 2019-04-19].
  7. Michał Szurek, Co to jest matematyka? [dostęp 2019-04-19] [zarchiwizowane z adresu 2019-04-19].