Nowa Polska (stowarzyszenie)

Nowa Polskastowarzyszenie działające w latach 1996–1998, powstałe po zawarciu 2 czerwca 1996 porozumienia przez członków sztabów wyborczych czterech byłych kandydatów na prezydenta: Lecha Wałęsy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Marka Markiewicza i Leszka Moczulskiego.

8 sierpnia 1996 część byłych posłów Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, a potem Partii Republikanie utworzyła Koło Poselskie Nowa Polska. Następnie 22 kwietnia 1997 weszli oni w skład Federacyjnego Klubu Parlamentarnego na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność:

Na bazie porozumienia i koła poselskiego zostało następnie powołane stowarzyszenie polityczne (w skład którego weszli m.in. Joanna Fabisiak, Andrzej Anusz i Marek Markiewicz), które podjęło bliską współpracę z partią Zjednoczenie Polskie.

W wyborach parlamentarnych w 1997 Nowa Polska oraz Zjednoczenie Polskie startowały z list Akcji Wyborczej Solidarność, uzyskując łącznie siedem mandatów. Przedstawicielem Nowej Polski we władzach AWS był Andrzej Anusz. W 1998 jej członkowie weszli w skład nowej partii o nazwie Ruch Społeczny AWS, a stowarzyszenie zaprzestało dalszej działalności.