Nowe Widnokręgi

Nowe Widnokręgi – początkowo miesięcznik, potem dwutygodnik społeczno-literacki, oficjalny organ komunistycznego Związku Pisarzy ZSRR, wydawany od przełomu lutego i marca do czerwca 1941 w okupowanym przez ZSRR Lwowie, następnie po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej kolejno - w Moskwie, Kujbyszewie i znów w Moskwie.

Nowe Widnokręgi
Częstotliwość

miesięcznik, dwutygodnik

Państwo

 ZSRR

Wydawca

Państwowe Wydawnictwo Literackie

Pierwszy numer

1941

Ostatni numer

1946

Redaktor naczelny

Wanda Wasilewska

Od 1943 jako organ Związku Patriotów Polskich, pod redakcją Wandy Wasilewskiej. Na jego łamach publikowali swoje utwory m.in. Mieczysław Jastrun, Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jerzy Putrament, Adam Ważyk, Tadeusz Boy-Żeleński, Janina Broniewska, Zofia Bystrzycka, Zofia Dzierżyńska, Adam Bromberg, Julia Brystiger, Aleksander Dan, Emil Dziedzic, Halina Górska, Stefan Jędrychowski, Witold Kolski, Karol Kuryluk, Stanisław Wasylewski, Roman Werfel, Jerzy Pomianowski.

Pismo istniało do 1946.

Bibliografia, linkiEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj