Nowy Filomata

Nowy Filomatakwartalnik istniejący od 1997 r., od 2012 r. wydawany przez Komisję Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Czasopismo poświęcone jest kulturze antycznej; zajmuje się literaturą starożytnej Grecji i Rzymu, językiem greckim i łacińskim, historią starożytną, archeologią śródziemnomorską, recepcją kultury antycznej, dydaktyką języków klasycznych i kultury antycznej.

Nowy Filomata
Częstotliwość Kwartalnik
Państwo  Polska
Pierwszy numer 1997
Redaktor naczelny Józef Korpanty
ISSN 1428-6327

HistoriaEdytuj

Pierwszy rocznik "Nowego Filomaty" ukazał się w roku 1997. Stanowił kontynuację tradycji wydawanego w latach 1929-1996 Filomaty. Do 2012 r. wydawcą pisma był Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

RedakcjaEdytuj

  1. prof. Stanisław Śnieżewski (redaktor naczelny, IFK UJ),
  2. dr hab. Antoni Bobrowski (redaktor, IFK UJ),
  3. dr Jacek Hajduk (sekretarz redakcji, IFK UJ)

Link do strony czasopismaEdytuj