Nowy porządek świata

Ten artykuł dotyczy terminu. Zobacz też: inne znaczenia tego pojęcia.

Termin Nowy porządek świata (łac. Novus Ordo Mundi, ang. New World Order, skrótowo: ang. NWO) – w teoriach konspiracyjnych jest hipotezą tajnie powstającego totalitarnego rządu światowego[1][2][3][4].  

Rewers Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych. Rzymska liczba MDCCLXXVI (1776 – data Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych) według zwolenników teorii spiskowych „nawiązuje do utworzenia w tym samym roku przez Adama Weishaupta zakonu Iluminatów. Łacińska fraza novus ordo seclorum oznaczająca „nowy porządek wieków” widnieje na Wielkiej Pieczęci od 1782 roku i na tyle banknotu jednodolarowego od 1935 roku i nawiązuje do „początku nowej amerykańskiej ery” po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości. Przez zwolenników teorii spiskowych fraza ta jest mylnie tłumaczona jako „nowy porządek świata”[5][6].

Wspólnym tematem teorii spiskowych o Nowym Porządku Świata jest to, że skryta elita władzy o planach globalistycznych spiskuje, by ostatecznie sprawować władzę nad światem porzez totalitarny rząd światowy, który zastąpi suwerenne państwa narodowe – wraz z wszechogarniającą propagandą, której ideologia przywita ustanowienie Nowego Porządku Świata jako zwieńczenie postępu historii. W związku z tym wielu wpływowych postaci historycznych i współczesnych uważanych jest za część pewnego stowarzyszenia Cabal (ang. cabal- klika, termin pochodzący z nurtu filozoficznego- kabały) działającego za pośrednictwem wielu organizacji frontowych w celu organizowania ważnych wydarzeń politycznych i finansowych, od wywoływania kryzysów systemowych po przepychanie kontrowersyjnych polityk, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, jako etapy w ciągłym spisku, mające na celu dominację nad systemem światowym[7][8].

Historia terminuEdytuj

Ogólne zastosowanie (przed Zimną Wojną)Edytuj

W XX wieku politycy, tacy jak Woodrow Wilson i Winston Churchill, używali terminu „nowy porządek świata”, odnosząc się do nowego okresu historii charakteryzującego się dramatyczną zmianą światowej myśli politycznej i globalnej równowagi sił po I i II wojnie światowej. Okres międzywojenny i powojenny był postrzegany jako szansa na wdrożenie idealistycznych propozycji globalnego sprawowania rządów poprzez wspólne wysiłki na rzecz rozwiązania problemów na całym świecie, które wykraczają poza możliwości rozwiązania poszczególnych państw narodowych, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa narodów do samostanowienia. Zapoczątkowano wspólne inicjatywy przejawiające się w tworzeniu organizacji międzyrządowych, takich jak Liga Narodów w 1920 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1945 r. i Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w 1949 r., wraz z reżimami międzynarodowymi, takimi jak system Bretton Woods (system monetarny) oraz Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), wdrożony w celu utrzymania równowagi sił we współpracy i ułatwienia pojednania między narodami, aby zapobiec perspektywie kolejnego globalnego konfliktu. Te kosmopolityczne wysiłki mające na celu zaszczepienie liberalnego internacjonalizmu były regularnie krytykowane przez amerykańskich paleokonserwatywnych nacjonalistów biznesowych od lat 30. XX wieku[9].

Postępowcy z zadowoleniem przyjęli międzynarodowe reżimy i organizacje, takie jak ONZ, po dwóch wojnach światowych, ale argumentowali, że inicjatywy te cierpią z powodu deficytu demokratycznego i dlatego nie są wystarczające nie tylko do zapobiegania kolejnej wojnie światowej, ale także do wspierania globalnej sprawiedliwości. ONZ został uchwalony jako stowarzyszenie suwerennych państw narodowych, a nie jako przejście do demokratycznego rządu światowego. Tak więc kosmopolityczni działacze na całym świecie, postrzegając organizacje pozarządowe jako zbyt nieskuteczne dla globalnych zmian, utworzyli światowy ruch federalistyczny[10].

Brytyjski pisarz i futurysta H.G. Wells poszedł dalej niż postępowcy w latach 40. XX wieku, zawłaszczając i redefiniując termin „Nowy Porządek Świata” jako synonim ustanowienia technokratycznego państwa światowego i planowanej gospodarki, zdobywając popularność w państwowych kręgach socjalistycznych.

Zastosowanie jako odniesienie do spisku (podczas Zimnej Wojny)Edytuj

Podczas Drugiej Czerwonej Paniki zarówno amerykańscy agitatorzy świeccy, jak i religijni w dużej mierze pod wpływem pracy kanadyjskiego teoretyka spiskowego Williama Guya Carra, coraz częściej przyjmowali i rozpowszechniali wątpliwe obawy wobec wolnomularzy, zakonu iluminatów i Żydów jako rzekomych sił napędowych stojących za „międzynarodowym spiskiem komunistycznym” „. Groźba „bezbożnego komunizmu” w postaci ateistycznego, biurokratycznego i kolektywistycznego rządu światowego, zdemonizowanego jako „czerwone zagrożenie”, stała się przedmiotem milenijnego spisku. Czerwona Panika spowodowała ukształtowanie jednego z głównych pomysłów prawicy w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie, że liberałowie i postępowcy, wraz z polityką państwa opiekuńczego i programami współpracy międzynarodowej, takimi jak pomoc zagraniczna i otwarte granice, rzekomo przyczyniają się do stopniowego procesu globalnego kolektywizmu, który nieuchronnie doprowadzi do zastąpienia narodów komunistycznych do kolektywistycznego rządu jednego systemu światowego. James Warburg (jeden z Amerykańskich bankierów), występujący przed Senacką Komisją Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych w 1950 r., słynie ze stwierdzenia:

„Będziemy mieć światowy rząd, czy nam się to podoba, czy nie. Pytanie dotyczy tylko tego, czy światowy rząd zostanie osiągnięty za zgodą, czy poprzez podbój[11].

Prawicowe populistyczne grupy rzecznicze o paleokonserwatywnym światopoglądzie, takie jak John Birch Society, rozpowszechniły wiele teorii spiskowych w latach 60. XX wieku, twierdząc, że rządy Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego były kontrolowane przez grupę korporacyjnych internacjonalistów, „chciwych” bankierów i skorumpowanych polityków, którzy chcieli wykorzystać ONZ jako narzędzie do stworzenia „rządu jednego świata”. Ta antyglobalistyczna kampania podsyciła krok w kierunku wycofania się USA z ONZ. Amerykańska pisarka Mary M. Davison w broszurze „Głęboka rewolucja” z 1966 r. Prześledziła rzekomy spisek Nowego Ładu Światowego w sprawie ustanowienia Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych w 1913 r. przez międzynarodowych bankierów, którzy, jak twierdzą, utworzyli Radę Stosunków Zagranicznych w 1921 r. tzw. rząd cieni. W momencie publikacji broszury wielu czytelników interpretowało „międzynarodowych bankierów” jako odniesienie do postulowanego „międzynarodowego żydowskiego spisku bankowego”, którego pomysłodawcą jest rodzina Rothschildów.

Argumentując, że termin „Nowy światowy porządek” jest używany przez tajną globalną elitę zajmującą się eliminacją suwerenności narodów świata, amerykański pisarz Gary Allen – w swoich książkach None Dare Call It Conspiracy (1971), Rockefeller: Kampania na rzecz New World Order (1974) i powiedz „Nie!” do Nowego Porządku Świata (1987) – wyartykułował antyglobalistyczny temat współczesnego prawicowego spisku w USA po upadku komunizmu na początku lat 90. De facto podmiot spisku Nowego Świata zmienił się z krypto-komunistów planujących ustanowienie ateistycznego światowego rządu komunistycznego, w globalistów, postrzeganych jako mających na celu ogólną realizację kolektywistycznego, zjednoczonego rządu światowego ostatecznie kontrolowanego przez nietykalną oligarchię międzynarodowych bankierów, skorumpowanych polityków i korporacjonistów, lub, alternatywnie, samą Organizację Narodów Zjednoczonych . Zmiana postrzegania została zainspirowana rosnącym sprzeciwem wobec internacjonalizmu korporacyjnego po stronie amerykańskiej w latach 90.[12]

Kilka z teorii konspiracyjnychEdytuj

WolnomularstwoEdytuj

Masoneria jest jedną z najstarszych na świecie świeckich organizacji braterskich i powstała na przełomie XVI i XVII wieku w Wielkiej Brytanii, której hasłem przewodnim jest : Wolność, Równość, Braterstwo. Przez lata wiele zarzutów i teorii spiskowych skierowanych było pod adresem masonerii, w tym zarzut, że masoni mają ukryty program polityczny i spiskują w celu wprowadzenia Nowego Porządku Świata, rządu światowego zorganizowanego zgodnie z zasadami masońskimi lub rządzonego tylko przez masonów.

Ezoteryczny charakter masońskiej symboliki i obrzędów doprowadził do tego, że masoni po raz pierwszy zostali oskarżeni o potajemne praktykowanie satanizmu pod koniec XVIII wieku. Pierwotny zarzut spisku w masonerii w celu obalenia religii i rządów w celu przejęcia władzy nad światem wywodzi się od szkockiego autora Johna Robisona, którego reakcyjne teorie konspiracyjne przekroczyły Atlantyk i wpłynęły na wybuchy protestanckiej antymasonerii w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku.

W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku francuski pisarz Léo Taxil napisał serię broszur i książek potępiających masonerię i oskarżających ich loże o oddawanie czci Lucyferowi jako Istocie Najwyższej i Wielkiemu Architektowi Wszechświata. Pomimo faktu, że Taxil z czasem stwierdził, że wszystkie jego twierdzenia były mistyfikacją, były one i nadal są, powtarzane przez wielu teoretyków spiskowych, którzy mieli ogromny wpływ na późniejsze antymasońskie twierdzenia o masonerii[13]. Niektórzy teoretycy spiskowi w końcu spekulowali, że niektórzy Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych, tacy jak George Washington i Benjamin Franklin, mieli masońskie święte wzory geometryczne wplecione w społeczeństwo amerykańskie, szczególnie w Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, wekslu jednodolarowym Stanów Zjednoczonych, architekturze zabytków National Mall oraz ulic i autostrad w Waszyngtonie, jako część głównego planu stworzenia pierwszego „rządu masońskiego” jako modelu dla nadchodzącego Nowego Porządku Świata.

 
Oko Opatrzności (ang. All Seeing Eye) jeden z symboli wolnomularstwa, interpretowany jako patrzące oko Boga

Masoni obalają te twierdzenia o masońskim spisku. Masoneria, która promuje racjonalizm, nie umieszcza władzy w samych okultystycznych symbolach i nie jest częścią jej zasad, postrzegania rysowania symboli, bez względu na ich wielkość, jako aktu umacniania lub kontrolowania władzy. Ponadto nie ma opublikowanych informacji potwierdzających masońskie członkostwo ludzi odpowiedzialnych za projekt Wielkiej Pieczęci. Podczas gdy teoretycy spiskowi twierdzą, że istnieją elementy wpływu masońskiego na Wielką Pieczęć Stanów Zjednoczonych oraz że elementy te zostały celowo lub nieumyślnie wykorzystane, ponieważ twórcy znali symbole. W rzeczywistości wszechwidzące Oko Opatrznośći i niedokończona piramida były symbolami stosowanymi tak samo poza lóżami masońskimi, jak w nich pod koniec XVIII wieku, dlatego projektanci czerpali z powszechnych symboli ezoterycznych . Łacińska fraza „novus ordo seclorum”, pojawiająca się na odwrocie Wielkiej Pieczęci od 1782 r. I na odwrocie banknotu jednodolarowego od 1935 r., Tłumaczy się na „Nowy porządek wieków” i nawiązuje do początek ery, w której Stany Zjednoczone Ameryki stały się Niepodległym Państwem Narodowym; jest często błędnie tłumaczony przez teoretyków spiskowych jako „Nowy Porządek Świata”[14]

Chociaż europejska kontynentalna gałąź masonerii ma organizacje, które umożliwiają dyskusję polityczną w ich lożach masońskich, badacz masoński Trevor W. McKeown twierdzi, że oskarżenia ignorują kilka faktów. Po pierwsze, wiele Wielkich Lóż jest niezależnych i suwerennych, co oznacza, że działają one same i nie mają wspólnego programu a punkty wiary różnych lóż często się różnią.

IlluminatiEdytuj

 
Adam Weishaupt, założyciel Iluminatów, XVIII-wiecznego bawarskiego, liberalnego i świeckiego tajnego stowarzyszenia

(łac. illuminatio- oświecenie) Zakon Iluminatów był oświeconym tajnym stowarzyszeniem założonym przez profesora uniwersyteckiego Adama Weishaupta 1 maja 1776 roku w Górnej Bawarii w Niemczech. Ruch składał się z zwolenników wolnej myśli, sekularyzmu, liberalizmu, republikanizmu i równości płci, rekrutowanych z niemieckich lóż masońskich, którzy starali się uczyć racjonalizmu poprzez szkoły tajemnic. W 1785 roku zakon został zinfiltrowany, rozbity i zniesiony przez agentów rządowych Karola Teodora, elektora Bawarii, w jego prewencyjnej kampanii mającej na celu zneutralizowanie groźby, że tajne stowarzyszenia stały się wylęgarniami spisków w celu obalenia monarchii bawarskiej i jej religii państwowej- Katolicyzmu[15]. Nie ma dowodów na to, że bawarscy iluminaci przeżyli stłumienie w 1785 roku[16].

Pod koniec XVIII wieku reakcyjni teoretycy spisku, tacy jak szkocki fizyk John Robison i francuski jezuita Augustin Barruel, zaczęli spekulować, że iluminaci przeżyli ich stłumienie i stali się mózgami rewolucji francuskiej i panowania terroru. Iluminaci zostali oskarżeni o bycie wywrotowcami, którzy próbowali potajemnie zaaranżować rewolucyjną falę w Europie i reszcie świata w celu szerzenia najbardziej radykalnych idei i ruchów Oświeceniaantyklerykalizm, antymonarchizm i antypatriarchalizm – i stworzyć światową nomokrację i kult rozumu. W XIX wieku strach przed spiskiem iluminatów był prawdziwym zmartwieniem europejskich klas rządzących, a ich opresyjne reakcje na ten bezpodstawny strach sprowokowały w 1848 r. same rewolucje, których starano się zapobiec. W okresie międzywojennym XX wieku faszystowscy propagandyści, tacy jak brytyjska historyk rewizjonistyczny Nesta Helen Webster i amerykańska społeczność Edith Starr Miller, nie tylko spopularyzowali mit spisku iluminatów, ale twierdzili, że było to wywrotowe tajne stowarzyszenie, które służyło żydowskim elitom które rzekomo wspierało zarówno kapitalizm finansowy, jak i sowiecki komunizm, aby podzielić świat i rządzić nim.

Amerykański ewangelista Gerald Burton Winrod i inni teoretycy konspiracji w fundamentalistycznym ruchu chrześcijańskim w Stanach Zjednoczonych – który pojawił się w latach 1910 jako odwaga od zasad oświeceniowego świeckiego humanizmu, modernizmu i liberalizmu – stał się głównym kanałem rozpowszechniania teorii spiskowych iluminatów w Stanach Zjednoczonych. Prawicowi populiści, tacy jak członkowie John Birch Society, zaczęli spekulować, że niektóre kolegialne wspólnoty (Skull and Bones), dżentelmeńskie kluby (Bohemian Club, Rada do Spraw Zagranicznych, Komisja Trójstronna) amerykańskiej klasy wyższej są frontowymi organizacjami iluminatów, których oskarżają o spiskowanie w celu stworzenia Nowego Porządku Świata poprzez utworzenie jednego systemu światowego.

Protokoły Mędrców SyjonuEdytuj

Protokoły mędrców Syjonu to antysemicka książka, pierwotnie opublikowana w języku rosyjskim w 1903 roku, zarzucająca judeo-masoński spisek mający na celu zdobycie dominacji nad światem. Tekst ma być protokołem tajnych spotkań kliki żydowskich mistrzów, która dokooptowała masonerię i planuje, by rządzić światem w imieniu wszystkich Żydów, ponieważ uważają się za naród wybrany przez Boga. Protokoły zawierają wiele z głównych wątków spiskowych nakreślonych w atakach Robisona i Barruela na masonów i nakładają na nie antysemickie zarzuty dotyczące ruchów antycarskich w Rosji. Protokoły odzwierciedlają tematy podobne do bardziej ogólnej krytyki liberalizmu oświeceniowego przez konserwatywnych arystokratów, którzy wspierają monarchie i religie państwowe. Interpretacja zamierzona przez publikację Protokołów jest taka, że jeśli ktoś zdejmie warstwy spisku masońskiego, za iluminatami, znajdzie żydowski rdzeń.

 
Okładka kopii The Jewish Peril z 1920 roku

Wielu polemistów, takich jak irlandzki dziennikarz Philip Graves w artykule z 1921 roku w The Times i brytyjski naukowiec Norman Cohn w swojej książce Warrant for Genocide z 1967 roku, udowodnili, że Protokoły są oczywistym przypadkiem plagiatu. Istnieje ogólna zgoda co do tego, że rosyjsko-francuski pisarz i działacz polityczny Matwei Golovinski sfabrykował tekst dla tajnej policji Imperium Rosyjskiego, jako dzieło kontrrewolucyjnej propagandy przed rewolucją rosyjską 1905 r., Plagiatując, niemal słowo w słowo. w niektórych fragmentach z The Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu, XIX-wiecznej satyry na Napoleona III we Francji napisanej przez francuskiego satyryka politycznego i legitymistę Maurice'a Joly'ego[17]. Odpowiadając za podsycanie wielu antysemickich i antymasońskich masowych histerii XX wieku, Protokoły wywarły wpływ na rozwój niektórych teorii spiskowych, w tym niektórych teorii Nowego Porządku Świata, i pojawiają się wielokrotnie w niektórych współczesnych publikacjach spiskowych. Na przykład autorzy kontrowersyjnej książki The Holy Blood and the Holy Graal z 1982 roku doszli do wniosku, że Protokoły były najbardziej przekonującym dowodem na istnienie i działalność Zakonu Syjonu. Spekulowali, że to tajne stowarzyszenie pracuje za kulisami, aby ustanowić teokratyczne „Stany Zjednoczone Europy”., politycznie i religijnie zjednoczenie, poprzez imperialny kult Wielkiego Monarchy Merowingów – rzekomo pochodzącego z rodu Jezusa – który zasiada zarówno na tronie Europy, jak i Stolicy Apostolskiej. To „Święte Cesarstwo Europejskie” stanie się supermocarstwem XXI wieku[18]. Chociaż sam Zakon Syjonu został wyczerpująco obalony przez dziennikarzy i uczonych jako mistyfikacja, niektórzy apokaliptyczni tysiącletni chrześcijańscy eschatolodzy, którzy twierdzą, że Protokoły są autentyczne, i podkreślają że Zakon Syjonu był wypełnieniem proroctw zawartych w Księdze Objawienia.

Sceptycy argumentują, że obecnym gambitem współczesnych teoretyków spiskowych, którzy używają Protokołów, jest twierdzenie, że „naprawdę” pochodzą z jakiejś innej grupy niż Żydzi, takich jak upadłe anioły lub formy bytów pozaziemskich. Chociaż trudno jest ustalić, czy osoby nastawione konspiracyjnie rzeczywiście w to wierzą, czy po prostu próbują oczyścić zdyskredytowany tekst, sceptycy twierdzą, że nie robi to dużej różnicy, ponieważ pozostaje niezmieniony fakt, że Protokoły Mędrców Syjonu są jawnym aktem plagiatu o wydźwięku antysemickim[19].

Okrągły stółEdytuj

W drugiej połowie brytyjskiego „stulecia imperialnego”, między 1815 a 1914 rokiem, urodzony w Anglii biznesmen z RPA, magnat górniczy i polityk Cecil Rhodes opowiadał się za przyłączeniem Imperium Brytyjskiego do Stanów Zjednoczonych Ameryki i przekształceniem się w „Federację Cesarską”, która miała stać się potężną siła i zapewnić trwały pokój na świecie. W swoim pierwszym testamencie, spisanym w 1877 roku w wieku 23 lat, wyraził chęć założenia tajnego stowarzyszenia (znanego jako Towarzystwo Wybrańców), które pomogłoby w realizacji tego celu:

Do i dla ustanowienia, promocji i rozwoju tajnego stowarzyszenia, którego prawdziwą ideą i celem, będzie rozszerzenie panowania brytyjskiego na cały świat, doskonalenie systemu emigracji ze Zjednoczonego Królestwa i kolonizacji przez poddanych brytyjskich wszystkich ziem, gdzie środki do życia są osiągalne dzięki energii, pracy i przedsiębiorczości, a zwłaszcza okupacji przez brytyjskich osadników całego kontynentu afrykańskiego, Ziemi Świętej, Doliny Eufratu, Wysp Cypru i Kandii, całość Ameryki Południowej, Wysp Pacyfiku- nie posiadanych dotychczas przez Wielką Brytanię, całego Archipelagu Malajskiego, wybrzeża Chin i Japonii, do ostatecznego odzyskania Stanów Zjednoczonych Ameryki jako integralnej części Imperium Brytyjskiego, inauguracji systemu reprezentacji kolonialnej w Parlamencie Cesarskim, który może mieć tendencję do łączenia razem rozłącznych członków Imperium i, w końcu, uniemożliwić wojny oraz promować najlepszy interes ludzkości[20].

W 1890 r., Trzynaście lat po swoim słynnym teraz testamencie, Rhodes rozwinął tę samą ideę: ustanowienie „Anglii wszędzie”, co „...ostatecznie doprowadzi do ustania wszystkich wojen i jednego języka na całym świecie”. „Jedyną rzeczą możliwą do zrealizowania tego pomysłu jest tajne stowarzyszenie, które stopniowo wchłania bogactwo świata [„ i ludzkie umysły wyższego rzędu ”]”. Rhodes skoncentrował się również na stypendium Rhodes, którego jednym z powierników był brytyjski mąż stanu Alfred Milner. Założony w 1902 roku, pierwotnym celem funduszu powierniczego było wspieranie pokoju między wielkimi mocarstwami poprzez tworzenie poczucia braterstwa i wspólnego światopoglądu wśród przyszłych przywódców brytyjskich, amerykańskich i niemieckich, umożliwiając im bezpłatne studiowanie na uniwersytecie Oksfordu.

Milner i brytyjski urzędnik Lionel George Curtis byli architektami ruchu Okrągłego Stołu, sieci organizacji promujących ściślejszy związek między Wielką Brytanią a jej samorządnymi koloniami. W tym celu Curtis założył Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych w czerwcu 1919 r. i wraz ze swoją książką The Commonwealth of God z 1938 r. Zaczął opowiadać się za utworzeniem Federacji Imperialnej, która ostatecznie ponownie przyłącza Stany Zjednoczone, które zostałyby przedstawione kościołom protestanckim jako dzieło chrześcijańskiego Boga, aby uzyskać ich poparcie. Wspólnota Narodów została utworzona w 1949 r., ale była jedynie wolnym zrzeszeniem niezależnych państw, a nie potężną federacją imperialną wyobrażoną przez Rodos, Milner i Curtis.

 
Magnat i kolonista Cecil Rhodes, opowiadał się za tajnym stowarzyszeniem, które sprawi, że Wielka Brytania przejmie kontrolę nad Ziemią

Rada Stosunków Zagranicznych rozpoczęła działalność w 1917 roku z grupą naukowców z Nowego Jorku, których prezydent Woodrow Wilson poprosił o przedstawienie opcji w zakresie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym. Pierwotnie wyobrażana jako grupa amerykańskich i brytyjskich uczonych i dyplomatów, z których część należała do ruchu Okrągłego Stołu. Była to kolejna grupa 108 nowojorskich finansistów, producentów i prawników międzynarodowych, zorganizowana w czerwcu 1918 r. przez laureata Pokojowej Nagrody Nobla i sekretarza USA, Elihu Root, która w dniu 29 lipca 1921 r. stała się Radą ds. Stosunków Zagranicznych. Pierwszym projektem Rady był kwartalnik uruchomiony we wrześniu 1922 r. pod tytułem „Foreign Affairs” . Komisja Trójstronna powstała w lipcu 1973 r. Z inicjatywy amerykańskiego bankiera Davida Rockefellera, który był wówczas przewodniczącym Rady Stosunków Zagranicznych. Jest to prywatna organizacja powołana do zacieśniania współpracy między Stanami Zjednoczonymi, Europą i Japonią. Komisja Trójstronna jest powszechnie postrzegana jako odpowiednik Rady ds. Stosunków Zagranicznych.

W latach sześćdziesiątych prawicowe populistyczne jednostki i grupy o paleokonserwatywnym światopoglądzie, takie jak członkowie Towarzystwa Johna Bircha, jako pierwsze połączyły i rozpowszechniły nacjonalistyczną krytykę biznesowo-nacjonalistycznych internacjonalistów zrzeszonych w sieci za pośrednictwem, Council on Foreign Relations. z wielką teorią spiskową, która stawia je jako frontowe organizacje Okrągłego Stołu „Anglo-Amerykańskiego Establishmentu”, które są finansowane przez „międzynarodową kabałę bankową”, która rzekomo knuje od końca XIX wieku w celu narzucenia oligarchicznego nowego świata zamówienie za pośrednictwem globalnego systemu finansowego. Z tego powodu antyglobalistyczni teoretycy spisku obawiają się, że międzynarodowi bankierzy planują ostatecznie podważyć niezależność Stanów Zjednoczonych poprzez podporządkowanie narodowej suwerenności wzmocnionemu Bankowi Rozrachunków Międzynarodowych[21].

Wyniki badań historyka Carrolla Quigleya, autora książki Tragedy and Hope z 1966 r., są przyjmowane zarówno przez teoretyków spiskowych amerykańskiej starej prawicy (W. Cleon Skousen) jak i Nowej Lewicy (Carl Oglesby), mimo że Quigley argumentował że Establishment nie jest zaangażowany w spisek wprowadzenia jednego światowego rządu, ale raczej brytyjsko-amerykański dobroczynny imperializm, napędzany wspólnymi interesami elit gospodarczych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Quigley argumentował również, że chociaż Okrągły Stół nadal istnieje, jego pozycja w zakresie wpływania na politykę światowych przywódców została znacznie zmniejszona od czasów świetności podczas I wojny światowej i powoli zanikała po zakończeniu II wojny światowej i kryzysie sueskim. Dziś Okrągły Stół jest w dużej mierze grupą, mającą na celu rozważenie i stopniowy wpływ na politykę Wspólnoty Narodów. Co więcej, w społeczeństwie amerykańskim po 1965 roku problem, według Quigleya, polegał na tym, że żadna elita nie była u władzy i nie działała odpowiedzialnie.

Larry McDonald, drugi prezes John Birch Society i konserwatywny demokratyczny członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, reprezentujący 7 dystrykt Kongresu w stanie Georgia, napisał przedmowę do książki Allena – The Rockefeller File z 1976 roku, w której twierdził, że Rockefellerowie i ich sojusznicy kierowali się chęcią stworzenia jednego światowego rządu, który połączyłby „superkapitalizm” z komunizmem i byłby w pełni pod ich kontrolą. Widział spisek, który miał „międzynarodowy zasięg, plany od pokoleń i niewiarygodnie zły zamiar”[22]

W swojej autobiografii Memoirs z 2002 roku David Rockefeller napisał:

Przez ponad sto lat ideologiczni ekstremiści z obu krańców politycznego spektrum łapali się na dobrze nagłośnionych incydentach ... by zaatakować rodzinę Rockefellerów za nadmierny wpływ, jaki, jak twierdzą, posiadamy na amerykańskie instytucje polityczne i gospodarcze. Niektórzy uważają nawet, że jesteśmy częścią tajnej kliki działającej przeciwko najlepszym interesom Stanów Zjednoczonych, charakteryzującej moją rodzinę i mnie jako „internacjonalistów” oraz spiskujących z innymi na całym świecie w celu zbudowania bardziej zintegrowanej globalnej struktury politycznej i gospodarczej – jednego świata. Jeśli jest to zarzut, staję winny i jestem z tego dumny.[23]

Barkun twierdzi, że to stwierdzenie jest częściowo żartobliwe (twierdzenie o „spisku” i „zdradzie”), a częściowo poważne – chęć zachęcania do trójstronnej współpracy na przykład między Stanami Zjednoczonymi, Europą i Japonią – ideał, który był kiedyś znakiem rozpoznawczym internacjonalistycznego skrzydła Partii Republikańskiej (znanej jako „Republikanie Rockefellera” na cześć Nelsona Rockefellera), kiedy istniało skrzydło internacjonalistyczne. Stwierdzenie to jest jednak szeroko cytowane przez teoretyków spiskowych jako dowód, że Rada Stosunków Zagranicznych wykorzystuje swoją rolę jako powiernictwo amerykańskich prezydentów, senatorów i przedstawicieli, aby zmanipulować ich w celu wspierania Nowego Porządku Świata w postaci jednego światowego rządu.

W wywiadzie z 13 listopada 2007 r. Dla kanadyjskiego dziennikarza Benjamina Fulforda, Rockefeller odparł, że nie odczuwa potrzeby istnienia rządu światowego i życzył sobie, aby rządy na całym świecie współpracowały i współdziałały. Stwierdził również, że nie wydaje się ani prawdopodobne, ani pożądane, aby na całym świecie rządził tylko jeden wybrany rząd.

 
H. G. Wells napisał książki The Open Conspiracy i The New World Order

Otwarty spisekEdytuj

W swojej książce The Open Conspiracy z 1928 roku brytyjski pisarz i futurysta H. G. Wells promował kosmopolityzm i przedstawiał plany światowej rewolucji i światowego mózgu, aby ustanowić technokratyczne państwo światowe i gospodarkę planową. Wells ostrzegł jednak w swojej książce The New World Order z 1940 roku, że:

... kiedy walka wydaje się zdecydowanie dryfować w kierunku światowej socjaldemokracji, mogą wystąpić bardzo duże opóźnienia i rozczarowania, zanim stanie się ona wydajnym i dobroczynnym systemem światowym. Niezliczone rzesze ludzi ... będą nienawidzić nowego porządku świata, będą nieszczęśliwi z powodu frustracji swoich pasji i ambicji w wyniku jego pojawienia się i umrą, protestując przeciwko niemu. Kiedy próbujemy ocenić jego obietnicę, musimy mieć na uwadze cierpienie pokolenia lub więcej malkontentów, z których wielu to dość dzielni i wdzięczni ludzie[24].

Książki Wellsa miały duży wpływ na nadanie drugiego znaczenia terminowi „nowy porządek świata”, który był używany przez zwolenników socjalizmu państwowego i przeciwników komunizmu przez kolejne pokolenia. Jednak pomimo popularności i rozgłosu jego idei, Wells nie zdołał wywrzeć głębszego i trwalszego wpływu, ponieważ nie był w stanie skoncentrować swojej energii na bezpośrednim odwołaniu się do inteligencji, która ostatecznie musiałaby koordynować Wellsowski nowy porządek świata[25].

New AgeEdytuj

New Age jest złożonym i wielowymiarowym alternatywnym ruchem kulturowym, zapoczątkowanym w latach sześćdziesiątych XX wieku, wyrosły z przekonania, że ludzkość, pogrążona w głębokim kryzysie, znajduje się w punkcie zwrotnym między dwiema epokami. Zgodnie z ich nauczaniem Wodnik (nosiciel wody) wyleje na świat nowego ducha, który za pomocą jogi, medytacji i tym podobnych technik, będzie prowadził ludność do Nowej Ery i ekspansji świadomości oraz oświecenia, co umożliwi człowiekowi życie bez problemów.

 
Okultystka Alice Bailey, założycielka ruchu New Age oraz organizacji non-profit LucisTrust (Lucis Publishing Co.) z siedzibą w Londynie oraz Nowym Jorku

Brytyjska neo-teozoficzna okultystka Alice Bailey, jedna z założycielek tego ruchu, przepowiedziała w 1940 r. ostateczne zwycięstwo aliantów II wojny światowej nad potęgami państw Osi (które miało miejsce w 1945 r. I ustanowienie przez aliantów politycznego i religijnego Nowego Porządku Świata. Widziała federalny rząd światowy jako zwieńczenie Otwartego Spisku Wellsa, ale przychylnie argumentowała, że będzie on synarchiczny, ponieważ pokierują nim Mistrzowie Starożytnej Mądrości, mający na celu przygotowanie ludzkości do mistycznego powtórnego przyjścia Chrystusa i świtu Ery Wodnika. Według Bailey, grupa Wniebowstąpionych Mistrzów zwana Wielkim Białym Bractwem pracuje na „wewnętrznych płaszczyznach”, aby nadzorować przejście do Nowego Porządku Świata, ale na razie członkowie tej Duchowej Hierarchii są znani tylko kilku okultystycznym naukowcom, z którymi komunikują się telepatycznie, ale wraz ze wzrostem potrzeby ich osobistego zaangażowania w plan, nastąpi „eksternalizacja hierarchii” i wszyscy dowiedzą się o ich obecności na Ziemi. Pisma Alice Bailey, autorki New Age, zostały potępione przez chrześcijańskich teoretyków spiskowych[26].

 
Meditation room (pokój medytacji) znajdujący się w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych

Pisma Baileyy, wraz z książką Amerykańskiej pisarki Marilyn Ferguson z 1980 r. The Aquarian Conspiracy, przyczyniły się do powstania teoretyków spiskowych prawicy chrześcijańskiej, którzy określili ruch New Age jako „religię fałszywą”, która miałaby zastąpić wartości chrześcijańskie praktykami będącymi zlepkiem doktryn filozoficznych zaczerpniętych z wierzen m.in. starożytnych, hinduizmu czy żydowskiej kabały. Sceptycy argumentują, że termin „ruch New Age” jest błędnym określeniem, powszechnie używanym przez teoretyków spiskowych jako ogólna rubryka dla każdego nowego ruchu religijnego, który nie jest fundamentalistycznym chrześcijaninem. Zgodnie z tą logiką wszystko, co nie jest chrześcijańskie, jest z definicji aktywnie i świadomie antychrześcijańskie[27]. Paradoksalnie, od pierwszej dekady XXI wieku spisek Nowego Porządku Świata jest coraz częściej przyjmowany i propagowany przez okultystów New Age, którzy są ludźmi znudzonymi racjonalizmem i znajdują upodobanie do napiętnowanej wiedzy – takiej jak medycyna alternatywna, astrologia, mistycyzm kwantowy, spirytualizm, i teozofia. Dlatego też teoretycy spisku New Age, tacy jak twórcy filmów dokumentalnych, m.in. Esoteric Agenda, twierdzą, że globaliści, którzy spiskują w imieniu Nowego Porządku Świata, nadużywają okultyzmu dla celów makiawelizmu, takich jak przyjęcie 21 grudnia 2012 r. Jako dokładnej daty ustanowienia Nowego Porządku Świata w celu wykorzystania rosnącego zjawiska końca świata w 2012 roku, które ma swoje korzenie w teoriach Majów.

Czwarta rzeszaEdytuj

 
Amerykański pisarz Jim Marrs twierdził, że byli naziści i ich sympatycy kontynuowali nazistowską politykę na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Teoretycy spisku często używają terminu „IV Rzesza” po prostu jako pejoratywnego synonimu „Nowego Porządku Świata”, aby sugerować, że jego ideologia państwowa i rząd będą podobne do niemieckiej III Rzeszy. Teoretycy spisku, tacy jak amerykański pisarz Jim Marrs, twierdzą, że niektórzy byli naziści, którzy przeżyli upadek Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, wraz z sympatykami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, ukryli się pod organizacjami takimi jak ODESSA i Die Spinne i pracowali za kulisami od zakończenia II wojny światowej, aby wprowadzić przynajmniej niektóre zasady nazizmu (np. militaryzm, imperializm, powszechne szpiegostwo obywateli, korporacjonizm, wykorzystanie propagandy do wytworzenia narodowego konsensusu) w kulturze, rządzie i biznesie na całym świecie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych[28]. Powołują się również na wpływ byłych nazistowskich naukowców zaangażowanych w Operację Paperclip, która ukierunkowała rozwój przemysłu lotniczego w USA dzięki wiedzy technologiczej z nazistowskich UFO oraz nabywanie i tworzenie konglomeratów przez byłych nazistów i ich sympatyków po wojnie, w Europie i USA

Mówi się, że ten neonazistowski spisek jest ożywiony „żelaznym snem”, w którym Imperium Amerykańskie, po udaremnieniu spisku judeo-masońskiego i obaleniu syjonistycznego rządu okupacyjnego, stopniowo ustanawia Czwartą Rzeszę znaną wcześniej jako „Imperium Zachodnie” – pan-aryjskie światowe imperium wzorowane na Nowym Porządku Adolfa Hitlera – które odwraca „upadek Zachodu” i zapoczątkowuje złoty wiek białej supremacji[29].

Sceptycy argumentują, że teoretycy spiskowi rażąco przeceniają wpływ byłych nazistów i neonazistów na społeczeństwo amerykańskie i wskazują, że represje polityczne w kraju i imperializm za granicą mają w Stanach Zjednoczonych długą historię, która sięga XX wieku. Niektórzy politolodzy, tacy jak Sheldon Wolin, wyrazili zaniepokojenie, że bliźniacze siły deficytu demokracji i statusu supermocarstwa utorowały w USA drogę do pojawienia się odwróconego totalitaryzmu, który jest sprzeczny z wieloma zasadami nazizmu[30].

Nowy Wspaniały ŚwiatEdytuj

 
Aldous Huxley, jest autorem dystopijnej powieści ''Nowy Wspaniały Świat napisanej w 1931 roku

Teoretycy spiskowi antynauki i neoluddyzmu, kładą nacisk na prognozowanie technologii w swoich teoriach spiskowych Nowego Porządku Świata. Spekulują, że globalna elita władzy to reakcyjni moderniści realizujący transhumanistyczny program rozwoju i wykorzystywania technologii ulepszania człowieka, aby stać się „postludzką kastą rządzącą”, podczas gdy zmiana przyspiesza w kierunku technologicznej osobliwości – teoretycznego przyszłego punktu nieciągłości, w którym wydarzenia przyspieszą w takim tempie, że normalni ludzie bez wzmocnienia nie będą w stanie przewidzieć ani nawet zrozumieć szybkich zmian zachodzących w otaczającym ich świecie. Teoretycy spisku obawiają się, że rezultatem będzie albo pojawienie się dystopii podobnej do Nowego Wspaniałego Świata – „Nowego Odważnego Porządku Świata” – albo wyginięcie gatunku ludzkiego[31]

Demokratyczni transhumaniści, tacy jak amerykański socjolog James Hughes, przeciwstawiają się temu, że wielu wpływowych członków amerykańskiego establishmentu jest biokonserwatystami, zdecydowanie sprzeciwiającymi się ulepszaniu człowieka. Jak wykazała Rada Prezydenta Busha w sprawie bioetyki, proponowany międzynarodowy traktat zakazujący klonowania ludzi i inżynierii zarodkowej. Ponadto twierdzi, że teoretycy spiskowi nie doceniają, jak bardzo ruch transhumanistyczny jest na marginesie[32].

Kilka z teorii sposobów realizacjiEdytuj

Tak jak istnieje wiele pokrywających się lub sprzecznych teorii na temat natury Nowego Porządku Świata wśród konspiratorów, tak istnieje kilka przekonań na temat tego, jak jego architekci będą go wdrażać:

GradualizmEdytuj

Teoretycy spiskowi na ogół spekulują, że Nowy Porządek Świata jest wdrażany stopniowo, powołując się na utworzenie Systemu Rezerwy Federalnej USA w 1913 roku; Ligi Narodów w 1919 r .; Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 1944 r .; Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku; Banku Światowego w 1945 r .; Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 r .; Unii Europejskiej i waluty euro w 1993 r .; Światowej Organizacji Handlu w 1998 r .; Unii Afrykańskiej w 2002 r .; i Unii Narodów Południowoamerykańskich w 2008 r. – jako główne kamienie milowe.

Coraz popularniejsza teoria spiskowa wśród amerykańskich prawicowych populistów głosi, że hipotetyczna Unia Północnoamerykańska i waluta euro, zaproponowane przez Council on Foreign Relations i jej odpowiedniki w Meksyku i Kanadzie, będą kolejnym kamieniem milowym w realizacji Nowego Świata na zamówienie. Teoria głosi, że grupa tajnych i w większości bezimiennych elit międzynarodowych planuje zastąpić rząd federalny Stanów Zjednoczonych rządem transnarodowym. Dlatego teoretycy spiskowi uważają, że granice między Meksykiem, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi są w trakcie potajemnego zacierania przez grupę globalistów, których ostatecznym celem jest zastąpienie rządów narodowych w Waszyngtonie, Ottawie i Meksyku, europejskim rządem, w stylu unii politycznej i rozdętej biurokracji w stylu UE[33]

Sceptycy argumentują, że Unia Północnoamerykańska istnieje tylko jako propozycja zawarta w jednym z tysiąca artykułów naukowych i politycznych publikowanych każdego roku, które opowiadają się za wszelkiego rodzaju idealistycznym, ale ostatecznie nierealistycznym podejściem do problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych. Większość z nich jest przekazywana w ich własnych kręgach i ostatecznie usuwana i zapomniana przez młodszych pracowników biur Kongresu. Jednak niektóre z tych dokumentów stają się obiektem zastanowień dla teoretyków konspiracyjnych i stanowią podstawę wszelkiego rodzaju bezpodstawnych obaw ksenofobicznych, zwłaszcza w czasach niepokoju gospodarczego

Na przykład w marcu 2009 roku, w wyniku kryzysu finansowego z końca pierwszej dekady XXI wieku, Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska nalegały na pilne rozważenie nowej międzynarodowej waluty rezerwowej, a Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju zaproponowała znaczne rozszerzenie praw Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Teoretycy spisku obawiają się, że te propozycje są wezwaniem Stanów Zjednoczonych do przyjęcia jednej globalnej waluty dla nowego systemu światowego[34].

Sądząc, że zarówno rządy krajowe, jak i instytucje globalne okazały się nieskuteczne w rozwiązywaniu światowych problemów, które wykraczają poza możliwości rozwiązania poszczególnych państw narodowych, niektórzy politolodzy krytyczni wobec spisku Nowego Porządku Świata, tacy jak Mark C. Partridge, twierdzą, że regionalizm będzie główną siła w nadchodzących dziesięcioleciach a zalążek władzy wypłynie z ośrodków regionalnych tj.: Europa Zachodnia wokół Brukseli, półkula zachodnia wokół Waszyngtonu, Azja Wschodnia wokół Pekinu i Europa Wschodnia wokół Moskwy. W związku z tym UE, Szanghajska Organizacja Współpracy i G-20 prawdopodobnie będą miały większe wpływy w miarę upływu czasu. Nie chodzi zatem o to, czy globalne zarządzanie stopniowo się wyłania, ale raczej o to, jak te regionalne potęgi będą ze sobą współdziałać.

Zamach stanuEdytuj

 
Amerykański ruch milicji twierdzi, że zamach stanu zostanie przeprowadzony przez „tajny zespół” w czarnych helikopterach

Amerykańscy prawicowi populistyczni teoretycy spiskowi, którzy przyłączyli się do ruchu milicji w Stanach Zjednoczonych, spekulują, że Nowy Porządek Świata zostanie wprowadzony w życie poprzez dramatyczny zamach stanu przez „tajny zespół” przy użyciu czarnych helikopterów w USA oraz innych państ narodowych, aby następnie utworzyć totalitarny rząd światowy kontrolowany przez ONZ i egzekwowany przez oddziały zagranicznych sił pokojowych ONZ. Zgodnie z planami Rex 84 i Operacji Garden Plot, ten wojskowy zamach stanu wiązałby się z zawieszeniem konstytucji, wprowadzeniem stanu wojennego i mianowaniem dowódców wojskowych na głowy państwa i władz lokalnych oraz zatrzymania dysydentów[35].

Ci teoretycy spiskowi, którzy mocno wierzą w prawo do posiadania i noszenia broni, są niezwykle przerażeni, obawiają się, że uchwalenie jakichkolwiek przepisów dotyczących kontroli broni spowoduje później zniesienie osobistego posiadania jej i kampanię konfiskaty, oraz że obozy dla uchodźców agencji zarządzania kryzysowego, takich jak FEMA, będą wykorzystywane do internowania podejrzanych wywrotowców, przy niewielkim wysiłku, aby odróżnić prawdziwe zagrożenia dla Nowego Porządku Świata od pacyfistycznych dysydentów[36].

Przed rokiem 2000 niektórzy survivalowcy niesłusznie wierzyli, że proces ten zostanie uruchomiony przez przewidywanym rokiem 2000, powodujący załamanie społeczne. Ponieważ wielu lewicowych i prawicowych teoretyków spiskowych uważa, że ataki z 11 września były operacją pod fałszywą flagą przeprowadzoną przez agencję wywiadu Stanów Zjednoczonych, jako część strategii napięciowej mającej na celu uzasadnienie represji politycznych w kraju i wojny prewencyjnej. za granicą przekonali się, że bardziej katastrofalny incydent terrorystyczny będzie odpowiedzialny za uruchomienie Dyrektywy 51 w celu zakończenia przejścia do państwa policyjnego.

Sceptycy argumentują, że bezpodstawne obawy o rychły lub ostateczny zakaz posiadania broni, pucz wojskowy, internowanie lub inwazję i okupację ONZ są zakorzenione w mentalności oblężniczej amerykańskiego ruchu milicji, stanowi podstawową narrację w obrębie politycznej prawicy w USA, twierdząc, że wyidealizowane społeczeństwo (tj. Republika konstytucyjna, demokracja Jeffersona, „naród chrześcijański”, „biały naród”) jest udaremniany przez wywrotowe spiski liberalnych świeckich humanistów, którzy chcą „Wielkiego Rządu” i globalistów spiskujących w imieniu Nowego Porządku.

InwigilacjaEdytuj

 
Wielki Brat (ang. Big Brother) − postać stworzona przez George’a Orwella w antyutopii pt. Rok 1984, a także jedna z ikon popkulturyW powieści jest najwyższym wodzem „Partii”, rządzącej fikcyjnym państwem Oceania, w którym panuje powszechna inwigilacja obywateli oraz pragnienie bycia Bogiem.

Teoretycy spiskowi zajmujący się nadużyciami w zakresie nadzoru uważają, że procesem otwierającym furtkę do wprowadzenia systemu ogólnoświatowego jest wdrażanie kompleksu inwigilacyjno-przemysłowego poprzez masową inwigilację pod pozorem użycia instrumentów i urządzeń ułatwiających życie codzienne, wykorzystanie numerów ubezpieczenia społecznego, kodowania kreskowych towarów detalicznych, czy teź znakowanie implantami RFID, twierdząc, że korporacje i rząd planują śledzić każdy ruch konsumentów i obywateli za pomocą systemu trackingowego, jako ostatniego kroku w kierunku stanu nadzoru podobnego do roku 1984. Obrońcy prywatności konsumentów, tacy jak Katherine Albrecht i Liz McIntyre[37] uważają, że wdrażaniu spychipów należy się sprzeciwiać, ponieważ argumentują, że nowoczesne technologie baz danych i komunikacji, często śledzą konsumentów bez wyrażenia ich osobistej zgody. W połączeniu ze sprzętem do przechwytywania danych w punkcie sprzedaży oraz wyrafinowanymi systemami identyfikacji i uwierzytelniania, mogą umożliwić wymaganie numeru lub znaku biometrycznego przy dokonywaniu zakupów, co mogłoby być równoznaczne z odebraniem prywatności i pewną formą uzależnienia obywatela od Państwa. Obawiają się również, że możliwość wdrożenia takiego systemu bardzo przypomina Liczbę Bestii przepowiedzianą w Apokalipsie .

Obywatelscy libertarianie argumentują, że prywatyzacja nadzoru i powstanie kompleksu inwigilacyjno-przemysłowego w Stanach Zjednoczonych budzi uzasadnione obawy o erozję prywatności[38]. Jednak sceptycy wobec spisku masowej inwigilacji ostrzegają, że takie obawy należałoby uwolnić od świeckiej paranoi związanej z Wielkim Bratem.

W styczniu 2002 r. Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obronie (DARPA) powołała Biuro Świadomości Informacji (IAO) w celu połączenia kilku projektów DARPA skupiających się na zastosowaniu technologii informacyjnej do przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego. W następstwie publicznej krytyki, że rozwój i wdrażanie tych technologii może potencjalnie doprowadzić do systemu masowego nadzoru, IAO zostało sfinansowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2003 roku[39]. Drugim źródłem kontrowersji było oryginalne logo IAO, które przedstawiało „wszechwidzące” Oko Opatrzności na szczycie piramidy spoglądającej w dół, któremu towarzyszył łaciński zwrot scientia est potentia (wiedza to potęga). Chociaż DARPA ostatecznie usunęła logo ze swojej strony internetowej, pozostawiła trwałe wrażenie na rzecznikach ochrony prywatności.

Kontrola populacjiEdytuj

(ang. Human Population Planning) Teoretycy spiskowi uważają, że Nowy Porządek Świata zostanie również wdrożony poprzez wykorzystanie kontroli populacji ludzkiej w celu łatwiejszego monitorowania i kontrolowania ruchu jednostek. Środki obejmują powstrzymanie rozwoju społeczeństw ludzkich poprzez programy zdrowia reprodukcyjnego i planowania rodziny, które promują abstynencję, antykoncepcję i aborcję, lub celowe zmniejszanie większości światowej populacji poprzez ludobójstwa poprzez podżeganie do niepotrzebnych wojen, plagi poprzez inżynierię pojawiających się wirusów (inżynieria genetyczna), skażenie szczepionek i katastrofy środowiskowe polegające na kontroli pogody poprzez zaawansowaną technologię (HAARP) itp. Teoretycy spisku twierdzą, że globaliści spiskujący w imieniu Nowego Porządku Świata to neomaltuzjaści, którzy angażują się w przeludnienie i panikarstwo związane ze zmianami klimatu, aby stworzyć publiczne poparcie dla przymusowej kontroli populacji. Agenda 21 jest potępiana jako „ponowne koncentrowanie” ludzi na obszarach miejskich i wyludnianie obszarów wiejskich, a nawet generowanie dystopijnej powieści Glenna Becka, w której domy jednorodzinne są odległym wspomnieniem.

Sceptycy argumentują, że obawy przed kontrolą populacji można przypisać traumatycznej spuściźnie „wojny ze słabymi” ruchu eugenicznego w Stanach Zjednoczonych w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, ale także drugiej czerwonej panice w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat czterdziestych XX wieku i w mniejszym stopniu w latach 60. XX wieku, kiedy działacze skrajnej prawicy amerykańskiej polityki rutynowo sprzeciwiali się programom zdrowia publicznego, zwłaszcza fluoryzacji wody, masowym szczepieniom i opiece psychiatrycznej, twierdząc, że wszyscy byli częścią dalekosiężnego spisku by narzucić reżim socjalistyczny lub komunistyczny[40]. Na ich poglądy wpłynął sprzeciw wobec szeregu ważnych zmian społecznych i politycznych, które zaszły w ostatnich latach: rozwój internacjonalizmu, zwłaszcza ONZ i jej programów; wprowadzenie przepisów dotyczących opieki społecznej, w szczególności różnych programów ustanowionych przez Nowy Ład; oraz wysiłki rządu mające na celu zmniejszenie nierówności w strukturze społecznej USA[41]Sprzeciw wobec masowych szczepień zyskał znaczną uwagę pod koniec 2010 roku, do tego stopnia, że Światowa Organizacja Zdrowia wymieniła wahanie szczepionek jako jedno z dziesięciu największych zagrożeń zdrowia na świecie w 2019 r. Do tego czasu ludzie, którzy odmówili swoim dzieciom szczepienia były znane potocznie jako „antyszczepionkowcy”, chociaż powoływania się na teorię spiskową Nowego Porządku Świata lub opór wobec postrzeganego programu kontroli populacji jako powód do odmowy szczepienia było bardzo nielicznych[42].

Kontrola umysłuEdytuj

Krytycy społeczni oskarżają rządy, korporacje i środki masowego przekazu o udział w tworzeniu konsensusu narodowego i, paradoksalnie, kultury strachu ze względu na możliwość zwiększenia kontroli społecznej, jaką nieufna i obawiająca się wzajemnie ludność może zaoferować rządzącym. Jednak największym strachem niektórych teoretyków spiskowych jest to, że Nowy Porządek Świata zostanie wdrożony poprzez użycie kontroli umysłu – szerokiego zakresu taktyk zdolnych do podważenia kontroli jednostki nad własnym myśleniem, zachowaniem, emocjami lub decyzjami. Mówi się, że te taktyki obejmują wszystko, od prania mózgu uśpionych agentów (Projekt MKULTRA, „Projekt Monarch”) po operacje psychologiczne (reklama podprogowa, „Silent Sound Spread Spectrum”, MEDUSA) i operacje parapsychologiczne (Stargate Project), aby wpłynąć na masy[43].

Domniemany spisekEdytuj

Według Domhoffa wiele osób wydaje się wierzyć, że Stanami Zjednoczonymi rządzi zza kulis konspiracyjna elita o tajnych pragnieniach, tj. mała tajna grupa, która chce zmienić system rządów lub umieścić kraj pod kontrolą rządu światowego. W przeszłości o konspiratorach zwykle mówiono, że są kryptokomunistami, którzy zamierzali wprowadzić Stany Zjednoczone pod wspólny rząd światowy ze Związkiem Radzieckim, ale rozpad ZSRR w 1991 r. Podkopał tę teorię. Domhoff zauważa, że większość teoretyków spiskowych przeniosła swoją uwagę na ONZ jako prawdopodobną siłę kontrolną w Nowym Porządku Świata

Chociaż sceptyczny wobec spisku Nowego Porządku Świata, politolog David Rothkopf argumentuje w książce Superclass: The Global Power Elite and the World They Make z 2008 roku, że światową populacją liczącą 6 miliardów ludzi rządzi elita licząca 6000 osób. Do końca XX wieku większość superklasy zapewniały rządy wielkich mocarstw, którym towarzyszyło kilku przywódców ruchów międzynarodowych (tj. Papież Kościoła katolickiego) i przedsiębiorcy (Rotszyldowie, Rockefellerowie). Według Rothkopfa, na początku XXI wieku wpływ gospodarczy – napędzany gwałtowną ekspansją handlu międzynarodowego, podróży i komunikacji – rządził; władza państwa narodowego zmniejszyła kurczenie się polityków do statusu maklera władzy mniejszości; liderzy międzynarodowego biznesu, finansów i przemysłu obronnego nie tylko dominują w superklasie, ale swobodnie przechodzą na wysokie stanowiska w rządach swoich krajów i wracają do życia prywatnego, w dużej mierze poza zasięgiem uwagi wybieranych ustawodawców (w tym Kongresu USA), które pozostają potwornymi ignorantami spraw poza ich granicami. Twierdzi, że nieproporcjonalny wpływ superklasy na politykę narodową jest konstruktywny, ale zawsze samolubny, i że na całym świecie niewielu sprzeciwia się korupcji i opresyjnym rządom, pod warunkiem, że mogą robić interesy w tych krajach[44].

Postrzegając historię świata jako historię działań wojennych między tajnymi stowarzyszeniami, teoretycy spiskowi idą dalej niż Rothkopf i inni uczeni, którzy badali globalną elitę władzy, twierdząc, że założyli i finansują rodziny z wyższych klas, posiadające „stare pieniądze” Bilderberg Group, Bohemian Club, Club of Rome, Council on Foreign Relations, Rhodes Trust, Skull and Bones, Komisja Trójstronna i prywatne kluby są oświeconymi konspiratorami spiskującymi w celu narzucenia totalitarnego Nowego Porządku Świata – wprowadzenia w życie autorytarnego rządu światowego, kontrolowanego przez ONZ i globalny bank centralny, który utrzymuje władzę polityczną poprzez finansjalizację gospodarki, reguluje i ogranicza wypowiedzi poprzez koncentrację własności mediów, masową inwigilację, powszechne stosowanie terroryzmu państwowego i wszechstronne obejmująca propagandę, która tworzy kult jednostki wokół marionetkowego światowego przywódcy i ideologizuje światowych rządzących jako kulminacja postępu historii.

Marksiści, którzy sceptycznie podchodzą do prawicowych populistycznych teorii spiskowych, również zarzucają elicie globalnej władzy, że nie ma na sercu dobra wszystkich, a wiele organizacji międzyrządowych cierpi na deficyt demokracji, ale argumentują, że superklasa to tylko plutokraci. zainteresowani bezczelnym narzuceniem neoliberalnego lub neokonserwatywnego nowego porządku świata – wdrażaniem globalnego kapitalizmu poprzez ekonomiczny i militarny przymus w celu ochrony interesów korporacji transnarodowych – co systematycznie podważa możliwość socjalistycznego rządu jednego świata. Twierdząc, że świat znajduje się w środku przejścia od imperium amerykańskiego do rządów globalnej klasy rządzącej, która wyłoniła się z imperium amerykańskiego, wskazują, że prawicowi populistyczni teoretycy spiskowi, zaślepieni przez swój antykomunizm, nie dostrzegają, że to, co demonizują jako „Nowy Porządek Świata”, jest, jak na ironię, najwyższym stopniem tego właśnie kapitalistycznego systemu gospodarczego, którego bronią[45].

KrytykaEdytuj

Sceptycy teorii spiskowych Nowego Porządku Świata oskarżają ich zwolenników o uleganie ukrytemu błędowi, przekonaniu, że znaczące fakty historyczne są z konieczności złowieszcze; konspiracja, w której teorie spiskowe są centralnie umieszczane w rozwoju historii, a nie siłach społecznych i ekonomicznych; określają to mianem paranoji fuzji, rozwiązłym wchłanianiem lęków z jakiegokolwiek źródła.

Domhoff, profesor psychologii i socjologii, zajmujący się teoriami władzy, napisał w 2005 r. Esej zatytułowany Nie ma konspiracji. Mówi, że aby ta teoria była prawdziwa, potrzebnych było kilku „bogatych i dobrze wykształconych ludzi”, aby robić rzeczy, które „nie pasują do tego, co wiemy o strukturach władzy”. Twierdzenia, że tak się stanie, sięgają dziesięcioleci wstecz i zawsze były błędne. Partridge, redaktor współpracujący z magazynem o sprawach globalnych Diplomatic Courier, napisał w 2008 roku artykuł zatytułowany One World Government: Conspiracy Theory or Inevitable Future? Mówi, że nacjonalizm, który jest przeciwieństwem rządu globalnego, stale rośnie w siłę. Mówi również, że próby stworzenia globalnych rządów lub globalnych porozumień „były kategorycznymi niepowodzeniami”, a tam, gdzie „istnieją ponadnarodowe rządy, są one znane z biurokracji i nieskuteczności”. Chociaż niektórzy krytycy kultury postrzegają teorie superkonspiracji na temat Nowego Porządku Świata jako „postmodernistyczne metanarracje”, które mogą wzmacniać politycznie, sposób nadawania zwykłym ludziom struktury narracyjnej, dzięki której mogą kwestionować to, co widzą wokół siebie[46]. Sceptycy argumentują, że spisek prowadzi ludzi w poczucie cynizmu, zawiłego myślenia i skłonnośći do poczucia, że jest to beznadziejne, nawet jeśli potępiają rzekomych spiskowców.

Alexander Zaitchik z Centrum Prawa Południowego Ubóstwa napisał raport zatytułowany „Patriot” Paranoia: A Look at the Top Ten Conspiracy Teories ”, w którym osobiście potępia takie spiski jako wysiłek radykalnego prawa do osłabienia społeczeństwa[47]. Zaniepokojony, że improwizacyjny milenializm większości teorii spiskowych na temat Nowego Porządku Świata może zmotywować samotne wilki do angażowania się w opór bez przywódcy, prowadzący do krajowych incydentów terrorystycznych, takich jak zamach bombowy w Oklahoma City.

Barkun pisze, że „niebezpieczeństwo tkwi w mniejszym stopniu w takich przekonaniach. ... niż w zachowaniu, które mogliby stymulować lub usprawiedliwiać "i ostrzegać," gdyby wierzyli, że zapowiadany zły dzień rzeczywiście nadszedł. Ich zachowanie stałoby się znacznie trudniejsze do przewidzenia. Ostrzegając przed zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji ze strony prawicowych ruchów populistycznych kierowanych przez demagogów, którzy mobilizują poparcie dla rządów mafii, a nawet rewolucji faszystowskiej, wykorzystując strach przed spiskami. Berlet pisze, że „prawicowe ruchy populistyczne mogą wyrządzić poważne szkody społeczeństwu, ponieważ często popularyzują ksenofobię, autorytaryzm, kozły ofiarne i konspirację. Może to skłonić polityków głównego nurtu do przyjęcia tych tematów w celu przyciągnięcia wyborców, legitymizacji aktów dyskryminacji (a nawet przemocy) i otwarcia drzwi dla rewolucyjnych prawicowych ruchów populistycznych. Hughes, profesor religii, oznajmił, że żadna idea religijna nie ma większego potencjału do kształtowania globalnej polityki w głęboko negatywny sposób jak „nowy porządek świata”.

Krytyka teoretyków spiskowych Nowego Porządku Świata również pochodzi z ich własnej społeczności. Pomimo uważania się za „bojowników o wolność”, wielu prawicowych populistycznych teoretyków spiskowych ma poglądy niezgodne z ich wyznawanym libertarianizmem, takie jak dominionizm, biała supremacja, a nawet eliminacja. Ten paradoks skłonił Icke, który twierdzi, że chrześcijańscy Patrioci są jedynymi Amerykanami, którzy rozumieją prawdę o Nowym Porządku Świata (który jego zdaniem jest kontrolowany przez rasę gadów znaną jako „Bractwo Babilońskie”), podobno mówiąc chrześcijańskiej grupie patriotycznej: „Nie wiem, którego nie lubię bardziej, świata kontrolowanego przez Bractwo, czy tego, którym chcesz go zastąpić”.

KulturaEdytuj

Wizje przyszłości, zbliżone do koncepcji New World Order zostały przedstawione w książkach m.in. : Aldousa Huxleya pt. "Nowy wspaniały świat" (ang. Brave New World) oraz jej serialowej adaptacji,

Rok 1984 George'a Orwell'a, Obóz świętych Jean'a Raspail'a

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Bart Beatty, Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture, „Canadian Journal of Communication”, 24 (4), 1999, DOI10.22230/cjc.1999v24n4a1130, ISSN 1499-6642 [dostęp 2020-07-16].
 2. Jerome L. Himmelstein, Chip Berlet, Matthew N. Lyons, Right-Wing Populism in America: Too Close for Comfort, „Contemporary Sociology”, 31 (1), 2002, s. 76, DOI10.2307/3089439, ISSN 0094-3061, JSTOR3089439 [dostęp 2020-07-16].
 3. Robert Alan. Goldberg, Enemies within : the culture of conspiracy in modern america., Yale University Press, 2012, ISBN 0-300-19472-2, OCLC 898005489 [dostęp 2020-07-16].
 4. Martin Durham, Selling Fear: Conspiracy Theories and End-Times Paranoia:Selling Fear: Conspiracy Theories and End-Times Paranoia, „Nova Religio”, 3 (2), 2000, s. 395–396, DOI10.1525/nr.2000.3.2.395, ISSN 1092-6690 [dostęp 2020-07-16].
 5. Camp, Gregory S.: Selling Fear: Conspiracy Theories and End-Times Paranoia. Commish Walsh, 1997.ASIN B000J0N8NC.
 6. Lewis and Short, A Latin Dictionary: Founded on Andrews’ Edition of Freund’s Latin Dictionary: Revised, Enlarged, and in Great Part Rewritten by Charlton T. Lewis, Ph.D. and Charles Short, LL.D. The Clarendon Press, Oxford, 1879.
 7. A culture of conspiracy: apocalyptic visions in contemporary America, „Choice Reviews Online”, 41 (11), 2004, s. 41–6597-41-6597, DOI10.5860/choice.41-6597, ISSN 0009-4978 [dostęp 2020-07-16].
 8. Martin Durham, Selling Fear: Conspiracy Theories and End-Times Paranoia:Selling Fear: Conspiracy Theories and End-Times Paranoia, „Nova Religio”, 3 (2), 2000, s. 395–396, DOI10.1525/nr.2000.3.2.395, ISSN 1092-6690 [dostęp 2020-07-16].
 9. A culture of conspiracy: apocalyptic visions in contemporary America, „Choice Reviews Online”, 41 (11), 2004, s. 41–6597-41-6597, DOI10.5860/choice.41-6597, ISSN 0009-4978 [dostęp 2020-07-16].
 10. H G Wells, The new world order : whether it is attainable, how it can be attained, and what sort of world a world at peace will have to be, [Place of publication not identified]: [publisher not identified], [2007?], ISBN 978-1-4067-2262-8, OCLC 184989102 [dostęp 2020-07-16].
 11. The SALT II Treaty: Hearings before the Committee on Foreign Relations, United States Senate, Ninety-Sixth Congress, First Session, „The SHAFR Guide Online”, DOI10.1163/2468-1733_shafr_sim250020017 [dostęp 2020-07-16].
 12. Chip Berlet, Trump, sado-populism, alt-Right, and apocalyptic neofascism, Routledge, 22 listopada 2019, s. 216–229, DOI10.4324/9781315438412-24, ISBN 978-1-315-43841-2 [dostęp 2020-07-16].
 13. Chip Berlet, Trump, sado-populism, alt-Right, and apocalyptic neofascism, Routledge, 22 listopada 2019, s. 216–229, DOI10.4324/9781315438412-24, ISBN 978-1-315-43841-2 [dostęp 2020-07-16].
 14. Alley Jordan, Virgil in Virginia: Eighteenth-Century Pastoralism and the Novus Ordo Seclorum, DOI10.22371/02.2016.016 [dostęp 2020-07-16].
 15. Vernon Stauffer, New England and the Bavarian Illuminati, Columbia University Press, 2 marca 1918, DOI10.7312/stau92126, ISBN 978-0-231-88715-1 [dostęp 2020-07-16].
 16. Vernon Stauffer, New England and the Bavarian Illuminati, Columbia University Press, 2 marca 1918, DOI10.7312/stau92126, ISBN 978-0-231-88715-1 [dostęp 2020-07-16].
 17. John Spargo, The Jew and American ideals, Harper & Brothers, 1921, OCLC 145080294 [dostęp 2020-07-16].
 18. Michael Baigent, The holy blood and the Holy Grail, Corgi, 1994, ISBN 0-552-12138-X, OCLC 499299105 [dostęp 2020-07-16].
 19. Michael Barkun, Millennialism and Violence, 6 grudnia 2012, DOI10.4324/9780203044254 [dostęp 2020-07-16].
 20. John McCracken, Cecil Rhodes. By John Flint. London: Hutchinson, 1976. Pp. xx+267. £4.75., „The Journal of African History”, 18 (3), 1977, s. 478–479, DOI10.1017/s0021853700027523, ISSN 0021-8537 [dostęp 2020-07-16].
 21. Carroll Quigley, : The Nature of Civilizations . Matthew Melko., „American Anthropologist”, 72 (6), 1970, s. 1474–1476, DOI10.1525/aa.1970.72.6.02a00360, ISSN 0002-7294 [dostęp 2020-07-16].
 22. Gary Galván, Rockefeller, Martha Baird, „Oxford Music Online”, Oxford University Press, 2016, DOI10.1093/gmo/9781561592630.article.a2292908 [dostęp 2020-07-16].
 23. David Rockefeller, Memoirs, wyd. 1st trade ed, New York, ISBN 0-679-40588-7, OCLC 49327009 [dostęp 2020-07-16].
 24. Herbert George Wells, The new world order : whether it is attainable, how it can be attained, and what sort of world a world at peace will have to be, [Place of publication not identified]: [publisher not identified], [2007?], ISBN 978-1-4067-2262-8, OCLC 184989102 [dostęp 2020-07-16].
 25. Edward Mead Earle, H. G. Wells, British Patriot in Search of a World State, New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 31 grudnia 1950, s. 79–121, DOI10.7312/earl92086-007, ISBN 978-0-231-88695-6 [dostęp 2020-07-16].
 26. ALICE A BAILEY, EXTERNALIZATION OF THE HIERARCHY., LUCIS Press LTD, 1973, ISBN 0-85330-106-9, OCLC 1111741399 [dostęp 2020-07-16].
 27. Frequently Asked Questions, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 3 października 2015, s. 97–342, DOI10.1002/9781119208211.ch4, ISBN 978-1-119-20821-1 [dostęp 2020-07-16].
 28. Jim Marrs, The rise of the Fourth Reich : the secret societies that threaten to take over America, William Morrow, 2008, ISBN 978-0-06-124558-9, OCLC 441064820 [dostęp 2020-07-16].
 29. Leonard Zeskind, Blood and politics : the history of the white nationalist movement from the margins to the mainstream, Farrar Straus Giroux, 2009, ISBN 978-0-374-10903-5, OCLC 243544894 [dostęp 2020-07-16].
 30. Inverted Totalitarianism:, Princeton University Press, 29 sierpnia 2017, s. 211–237, DOI10.2307/j.ctvc77b3h.18, ISBN 978-1-4008-8840-5, JSTORj.ctvc77b3h.18 [dostęp 2020-07-16].
 31. Paul David Collins, The ascendancy of the scientific dictatorship : an examination of epistemic autocracy, from the 19th to the 21st century, BookSurge, 2006, ISBN 1-4196-3932-3, OCLC 71816406 [dostęp 2020-07-16].
 32. James H Hughes, Citizen Cyborg : why democratic societies must respond to the redesigned human of the future, Westview Press, 2004, ISBN 0-8133-4198-1, OCLC 1120449445 [dostęp 2020-07-16].
 33. Debunking 9/11 debunking: an answer to Popular Mechanics and other defenders of the offical conspiracy theory, „Choice Reviews Online”, 45 (02), 2007, s. 45–0828-45-0828, DOI10.5860/choice.45-0828, ISSN 0009-4978 [dostęp 2020-07-16].
 34. Ephraim Clark, Amrit Judge, Foreign Currency Derivatives versus Foreign Currency Debt and the Hedging Premium, „European Financial Management”, 15 (3), 2009, s. 606–642, DOI10.1111/j.1468-036x.2007.00431.x, ISSN 1354-7798 [dostęp 2020-07-16].
 35. Art Jipson, Book Review: The Terrorist Next Door: The Militia Movement and the Radical Right, „Humanity & Society”, 26 (3), 2002, s. 278–280, DOI10.1177/016059760202600312, ISSN 0160-5976 [dostęp 2020-07-16].
 36. Anti-Defamation League, „Religion Past and Present”, DOI10.1163/1877-5888_rpp_sim_02167 [dostęp 2020-07-16].
 37. Katherine. Albrecht, The Spychips Threat : Why Christians Should Resist Rfid And Electronic Surveillance, Thomas Nelson, 2006, ISBN 978-1-4185-5175-9, OCLC 949744771 [dostęp 2020-07-16].
 38. American Civil Liberties Union and Electronic Privacy Information Center, „The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy”, 2455 Teller Road, Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications, Inc., DOI10.4135/9781483359922.n20, ISBN 978-1-4833-5994-6 [dostęp 2020-07-16].???
 39. J. Poindexter, R. Popp, B. Sharkey, Total information awareness (TIA), „2003 IEEE Aerospace Conference Proceedings (Cat. No.03TH8652)”, IEEE, DOI10.1109/aero.2003.1235220, ISBN 0-7803-7651-X [dostęp 2020-07-16].???
 40. Margaret Humphreys, Robin Marantz Henig, The people's health: a memoir of public health and its evolution at Harvard, Washington, DC, Joseph Henry Press, 1997, pp. x, 224, £24.95 (0-309-05942-3)., „Medical History”, 42 (2), 1998, s. 267–268, DOI10.1017/s0025727300063870, ISSN 0025-7273 [dostęp 2020-07-16].
 41. Richard Halworth Rovere, Senator Joe McCarthy, Berkeley: University of California Press, 1995, ISBN 0-520-20472-7, OCLC 33132210 [dostęp 2020-07-16].
 42. 10. Anti/Vax, Ithaca, NY: Cornell University Press, 15 kwietnia 2019, s. 194–210, DOI10.7591/9781501735639-012, ISBN 978-1-5017-3563-9 [dostęp 2020-07-16].
 43. Alejandro M. Gallo, '''Teorías de la conspiración: de la paranoia al genocidio'''=''Conspiracy theories: from paranoia to genocide'', „Estudios Humanísticos. Filología” (41), 2019, s. 217, DOI10.18002/ehf.v0i41.5942, ISSN 2444-023X [dostęp 2020-07-16].
 44. David Jochanan Rothkopf, Superclass : the global power elite and the world they are making, wyd. 1st ed, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008, ISBN 978-0-374-27210-4, OCLC 166378239 [dostęp 2020-07-16].
 45. David MacGregor, Paul Zarembka, Marxism, Conspiracy, and 9–11, „Socialism and Democracy”, 24 (2), 2010, s. 139–163, DOI10.1080/08854301003746874, ISSN 0885-4300 [dostęp 2020-07-16].
 46. Tyson E. Lewis, Richard Kahn, The Reptoid Hypothesis: Exopedagogy and the UFOther, New York: Palgrave Macmillan US, 2010, s. 73–100, DOI10.1057/9780230117358_4, ISBN 978-1-349-38418-1 [dostęp 2020-07-16].
 47. Daniel C. Hellinger, Paranoia, Conspiracy Panic, and the Regime of Truth, Cham: Springer International Publishing, 21 września 2018, s. 39–77, DOI10.1007/978-3-319-98158-1_2, ISBN 978-3-319-98157-4 [dostęp 2020-07-16].