Numer jednostki wojskowej

Numer jednostki wojskowej – niepowtarzalny, czterocyfrowy numer jednostki wojskowej używany w SZ PRL, SZ RP, MON, ABW, AW, MSW w korespondencji służbowej i prywatnej żołnierzy bądź funkcjonariuszy od 1946 r. do chwili obecnej. W latach 1943–1945 instytucje i jednostki ludowego Wojska Polskiego posługiwały się pięciocyfrowymi numerami poczty polowej (Войсковая часть полевая почта) obowiązującymi w Armii Czerwonej.

Aktualnie nadawanie jednostkom (instytucjom i zakładom) wojskowym numerów jednostek wojskowych na czas pokoju, numerów poczt polowych na czas wojny i numerów identyfikacyjnych, a także prowadzenie ich ewidencji jest jednym z zadań Oddziału Planowania i Sprawozdawczości Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP. Wspomniana komórka wewnętrzna jest także odpowiedzialna za prowadzenie „Rejestru Głównego Jednostek WP”.

Numer jednostki wojskowej odczytuje się dzieląc go na dwie części, przykładowo: „Jednostka Wojskowa 3216” odczytuje się „Jednostka Wojskowa trzydzieści dwa szesnaście”.

Lista jednostek od numeru 0001 do numeru 1499Edytuj

Numer Nazwa jednostki Lokalizacja Okres funkcjonowania
0198 Komenda Portu Wojennego Gdynia Gdynia od 1919
1004 Biuro Ochrony Rządu Warszawa do 2001
1013 33 Nyski Pułk Zmechanizowany Budowo 1990 -1995
1017 33 Batalion Łączności Szczecin 1949-1958
1018 2 Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia Nysa do 1988
1022 1 Brygada Wojsk Kolejowych Przemyśl do 1989
1025 16 Batalion Rozpoznawczy Szczecin 1955-1994
1025 12 Batalion Rozpoznawczy Ułanów Podolskich Szczecin 1994-31.12.2010
1032 2 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Dębina k. Kazunia do 1993
1033 6 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Chrcynno koło Nasielska do 1999
1030 Szkoła Podoficerska Artylerii Przeciwlotniczej Ełk, Gołdap 1960
1030 Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej nr 6 Ełk, Gołdap 1960-1965
1030 Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii Przeciwlotniczej nr 6 Ełk, Gołdap 1965-1973
1049 12 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Olszowa 1962-1998
1052 47 Dywizjon Artylerii Rakietowej Kołobrzeg do 1990
1053 Węzeł Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław-Klecina 1950 – ca. 1995
1079 Stołeczny Oddział Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa 1990–2004
1101 24 Dywizjon Rakietowy k.Babi Dół gm.Żukowo 1993
1109 8 Batalion Walki Radioelektronicznej Grudziądz
1110 23 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Sobieszewo (Gdańsk) 1963-1999
1123 4 Rejonowa Baza Materiałowa Grudziądz 1999-2011
1135 Polski Kontyngent Wojskowy w UNPROFOR Chorwacja 1992-1995
1135 Polski Kontyngent Wojskowy w UNCRO w Chorwacji Chorwacja 1995
1140 3 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Nadarzyn do 1989
1147 3 Warmiński Batalion Obrony Przeciwchemicznej Biskupiec do 1999
1145 23 Brygada Artylerii Armat Zgorzelec 1984-1995
1145 23 Śląska Brygada Artylerii Zgorzelec 1995-1998
1145 23 Śląska Brygada Artylerii Bolesławiec 1998-31.12.2011
1145 23 Śląski Pułk Artylerii Bolesławiec od 2012
1146 15 Batalion Zaopatrzenia Olsztyn
1155 8 Baza Lotnicza Kraków-Balice od 2000
1159 103 Pułk Lotniczy NJW MSW Warszawa-Bemowo do 2002
1185 11 Kompania Chemiczna Żagań 2002-2010
1223 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy Koszalin
1235 4 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Baniocha k. Góry Kalwarii do 2000
1259 66 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Bolesławiec, Wrocław-Leśnica 1967-1992
1259 11 Bolesławiecki Pułk Przeciwlotniczy Bolesławiec 1992-1998
1260 111 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Zgorzelec 1967-1982
1260 „Ch” 17 Kompania Chemiczna Zgorzelec
1295 21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego Sochaczew 1963–1968
1300 49 Pułk Śmigłowców Bojowych Pruszcz Gdański 1967–2011
1316 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Piła 1944-1998
1328 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy Bielsko-Biała od 2010
1361 6 Batalion Karny Ełk 1954-1957
1386 7 Pułk Łączności Bydgoszcz
1388 156 Pułk Artylerii Przeciwpancernej Pleszew 1957-1967
1388 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej Pleszew 1967-1993
1388 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej Żary 1993–2001
1392 19 Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia Gubin
1401 10 Pułk Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych Dziwnów 1963-1996
1424 Wojskowy Ośrodek Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności Ciechanów 1999–2010
1440 6 Samodzielny Oddział Geograficzny Komorowo (powiat ostrowski) później Toruń 1955–1970, od 1970
1442 2 Pomorski Pułk Chemiczny Grudziądz
1442 2 batalion obrony przeciwchemicznej Grudziądz
1450 1 Dywizjon Techniczny Książenice k. Grodziska Maz.
1460 15 batalion saperów Orzysz 1995-
1462 7 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego Powidz 1946–2000
1475 16 Brygada Zmechanizowana Morąg
1480 11 Polowa Techniczna Baza Rakietowa Skwierzyna 1963-1992
1492 Centralny Ośrodek Szkolenia NJW MSW Katowice do 2002
1492 Centralny Ośrodek Szkolenia BOR Raducz
1499 Dowództwo 13 Dywizji Artylerii Obrony Przeciwlotniczej Bytom 1952-1962
1499 Dowództwo 13 Dywizji Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich Bytom 1962-1967
1499 Dowództwo 1 Dywizji Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich Bytom 1967-1988
1499 Dowództwo 1 Brygady Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich Bytom 1988-1991
1499 Dowództwo 1 Brygady Rakietowej OP Bytom 1991–2011

Lista jednostek od numeru 1500 do numeru 1999Edytuj

Numer Nazwa jednostki Lokalizacja Okres funkcjonowania
1501 24 Kompania Chemiczna Komorowo do 1995
1508 Polska Jednostka Wojskowa w składzie odwodu strategicznego SACEUR Kosowo 1998–2002
1511 1 Łomżyński Batalion Remontowy Łomża do 2012
1517 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk
1523 2 inowrocławski pułk inżynieryjny Inowrocław
1527 6 Głogowski Pułk Drogowo-Mostowy Głogów 1995–2001
1540 47 Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego Modlin 1963-1974
1540 47 Szkolny Pułk Śmigłowców Modlin 1974-1977
1540 47 Szkolny Pułk Śmigłowców Nowe Miasto nad Pilicą 1977–2000
1551 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia Sieradz Od 2003
1558 Opatowski Batalion Obrony Terytorialnej im. kpt. Wasyla Wojczenki „Saszki” Ostrowiec Świętokrzyski 1966-1974
1560 83 Dywizjon Dowodzenia Warszawa 1962–2011
1588 Dowództwo 11 Dywizji Zmechanizowanej Żagań 1950–1963
1588 Dowództwo 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej Żagań 1963-1989
1588 Dowództwo 11 Dywizji Zmechanizowanej Żagań 1989-1992
1588 Dowództwo 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej Żagań od 1992
1606 Dowództwo 19 Dywizji Zmechanizowanej Torzym, Gubin 1952-1955
1606 Dowództwo 19 Dywizji Pancernej Gubin 1955-1957
1606 Dowództwo 5 Saskiej Dywizji Pancernej Gubin
1640 3 Pułk Przeciwlotniczy im. płk. Włodzimierza Ludwiga Szczecin do 2007
1640 3 Pułk Przeciwlotniczy Koszalin 2007–2010
1641 56 Pułk Śmigłowców Bojowych Inowrocław od 2007
1649 4 Łużycki Pułk Saperów Gorzów Wielkopolski do 20 stycznia 1958 JW 2595
1649 4 Łużycka Brygada Saperów Gorzów Wielkopolski 1966-1991
1649 4 Brygada Saperów Gorzów Wielkopolski 1991-1996
1649 4 Nadwarciańska Brygada Saperów Gorzów Wielkopolski 1996-1999
1678 8 Drezdeński Pułk Czołgów Tarnów, Żurawica, Żagań 1946-1963
1680 22 Polowa Techniczna Baza Przeciwlotnicza Skwierzyna 1975–2011
1696 2 Brygada Zmechanizowana Legionów Złocieniec
1698 13 Brygada Zmechanizowana

im.gen.broni Józefa Hallera

Czarne 1995–1998
1738 30 Berliński Dywizjon Rozpoznania Artyleryjskiego Toruń 1967–1979
1749 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin 1995-
1752 29 Brygada Zmechanizowana Szczecin 1995-1998
1755 6 Brygada Kawalerii Pancernej Stargard Szczeciński 1995–2007
1762 1 Oddział Ochrony Pogranicza Lubań 1945-1946
1787 59 Batalion Łączności Gubin 1951–1995
1794 29 Zmotoryzowany Pułk Piechoty Jelenia Góra 1949-1950
1796 2 Oddział Ochrony Pogranicza Krosno Odrzańskie 1945-1946
1794 29 Pułk Zmechanizowany Żagań 1949-1958
1823 3 Oddział Ochrony Pogranicza Szczecin 1945-1946
1836 4 Oddział Morski Ochrony Pogranicza Słupsk 1945-1946
1842 5 Oddział Ochrony Pogranicza Kętrzyn 1945-1946
1864 65 Batalion Łączności Inspektoratu Obrony Terytorialnej Warszawa 1966-1976
1867 6 Oddział Ochrony Pogranicza Białystok 1945-1946
1882 31 Kórnicki Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Czołowo 1963–2011
1884 7 Oddział Ochrony Pogranicza Lublin 1945-1946
1901 39 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK Mierzęcice 1951-1987
1904 Szpital Chirurgiczny Nr 250 Dziwnów 1949-1951
1905 8 Dywizjon Przeciwlotniczy Dziwnów
1906 2 Regionalna Baza Materiałowa Wałcz 1999–2010
1923 8 Oddział Ochrony Pogranicza Przemyśl 1945-1946
1933 3 Rejonowa Baza Materiałowa Łódź
1941 Jednostka Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza Warszawa-Okęcie do maja 1991
1950 19 Samodzielny Oddział Geograficzny Komorowo później Leszno 1953–1970, od 1970
1954 6 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych Ostróda
1956 9 Szkolny Pułk Samochodowy Ostrów Wielkopolski 1958–1987
1957 9 Oddział Ochrony Pogranicza Nowy Sącz 1945–1946
1959 32 Dywizjon Techniczny OPK Biedrusko
1960 23 Centralna Składnica Sprzętu Łączności Piła do 1999
1965 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Drawsko Pomorskie
1983 12 Pułk Radioliniowo-Kablowy Ziemi Świeckiej Świecie nad Wisłą

Lista jednostek od numeru 2000 do numeru 2499Edytuj

Numer Nazwa jednostki Lokalizacja Okres funkcjonowania
2003 5 Dywizjon Artylerii Mieszanej Kraków-Wola Justowska do 1991
2018 1 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Katowice-Wełnowiec
2029 Polska Jednostka Wojskowa w misji pokojowej w AFOR w Albanii Albania 1999
2031 8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny Lipowiec od 1975
2036 2 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Katowice-Wełnowiec
2039 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy Lidzbark Warmiński od 1966
2059 Polska Jednostka Wojskowa w SFOR w Bośni i Hercegowinie Bośnia i Hercegowina 1996–2000
2061 3 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Radzionków 1964–1968
2061 Częstochowski Batalion Obrony Terytorialnej Częstochowa, Zabrze 1968–1990
2063 Oddział Zabezpieczenia DGW Warszawa
2067 4 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Zabrze, Gliwice
2069 13 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Warszawa 1980-?
2086 5 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Sosnowiec-Miłowice
2091 6 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Makoszowy
2095 12 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Warszawa 1980-?
2099 7 Batalion Drogowo-Mostowy Obrony Terytorialnej Gliwice 1964–1973
2099 7 Batalion Inżynieryjno-Drogowy Obrony Terytorialnej Gliwice 1973–1990
2101 15 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Warszawa 1980–?
2102 9 Samodzielny Batalion Zaopatrzenia i Obsługi Dowództwa NJW MSW Warszawa do 2002
2116 14 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Warszawa 1980-?
2117 8 Batalion Remontowy Kołobrzeg
2119 8 Batalion Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Obrony Terytorialnej Bytom 1964–1990
2130 Centralna Składnica Sprzętu i Materiałów Inżynieryjno-Budowlanych Ełk 1964-?
2139 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy Warszawa 1974–31.12.2011
2141 9 Batalion Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Obrony Terytorialnej Koźle 1965–1966
2141 Kozielski Batalion Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Obrony Terytorialnej Koźle 1966–1972
2185 4 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych Braniewo
2186 2 Centralna Składnica Materiałów Wybuchowych Wojsk Inżynieryjno-Saperskich Nieznany Bór
2188 75 Pułk Piechoty Bartoszyce 1951–1957
2188 75 Pułk Zmechanizowany Bartoszyce 1957–1989
2188 75 Ośrodek Materiałowo-Techniczny Bartoszyce 1989–1994
2189 2 Mazowiecka Brygada Saperów Kazuń Nowy 1994–2011
2189 2 Mazowiecki Pułk Saperów Nowy Dwór Mazowiecki, Kazuń Nowy od 2011
2198 28 Saski Pułk Czołgów Średnich Czarne 1951–1990
2199 1 Centralna Składnica Sprzętu Chemicznego Komorowo do 2001
2211 61 Skwierzyński Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej Skwierzyna 1952–2011
2233 Pułk Obrony Terytorialnej miasta stołecznego Warszawy im. Jana Kilińskiego Warszawa 1966–1980
2233 Dowództwo Warszawskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Jana Kilińskiego Warszawa 1980–1990
2241 5 Brygada Saperów Szczecin-Podjuchy 1944–2000
2244 1 Berliński Batalion Saperów im. ppor. Antoniego Laskowskiego Pułtusk 1976–1991
2244 1 Pułtuski Batalion Saperów Pułtusk 1991–2001
2250 6 Brygada Powietrznodesantowa Kraków od 2010
2261 Płocki Batalion Obrony Terytorialnej Płock
2268 Starachowicki Batalion Obrony Terytorialnej im. Ludowych Partyzantów Ziemi Iłżeckiej Zębiec 1966–1974
2273 17 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Łowicz 1980–?
2295 39 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Kraju Czarnówek k/Gryfina do 1999
2277 14 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Radiotechnicznych Przasnysz 1953–1957
2305 Jednostka Wojskowa 2305 Warszawa i Gdańsk 1990–2011
2305 Jednostka Wojskowa Grom Warszawa i Gdańsk od 2011
2313 32 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Ełk 1951-1956
2387 75 Kompania Liniowa Nowy Dwór Mazowiecki 1961-1997
2393 5 Batalion Dowodzenia Gubin 1995–1998
2399 10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów od 1995
2414 Pułk Ochrony i Regulacji Ruchu WSW im. płk Jana Strzeszewskiego Warszawa 1970–1990
2414 Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego Warszawa od 1990
2420 10 Warszawski Pułk Samochodowy Warszawa Od 1996
2423 34 Brygada Kawalerii Pancernej Żagań
2429 2 Batalion Rozpoznawczy Gubin
2456 63 Batalion Saperów Ełk 1964-1967
2456 Ośrodek Szkolenia Podoficerów i Operatorów Maszyn Inżynieryjnych Ełk 1967-1974
2456 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych Ełk 1967-2001
2462 13 Pułk Piechoty Skąpe, Cibórz 1944-1957
2468 51 Batalion Saperów Ełk 1945-1957
2471 4 Batalion Radiotechniczny Warszawa Radiowo 1969-2001
2473 Dowództwo 11 Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty Żagań 1949–1950
2474 9 Pułk Łączności Białobrzegi do 1994
2474 9 Pułk Dowodzenia Białobrzegi od 1994
2475 Olsztyński Pułk Obrony Terytorialnej im. ppor. Zbigniewa Kozłowskiego Biskupiec Reszelski, Olsztyn 1963–1986
2476 Dowództwo 12 Dywizji Piechoty Szczecin 1946–1958
2489 Białostocki Pułk Obrony Terytorialnej im. gen. Walerego Wróblewskiego Ełk 1963–1974
2491 Warszawski Pułk Obrony Terytorialnej im. Władysława Broniewskiego Ułęż 1963–1980
2491 16 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej im. Władysława Broniewskiego Siedlce 1980–1990
2495 Kielecki Pułk Obrony Terytorialnej im. Leona Koczaskiego Kielce 1963–1975

Lista jednostek od numeru 2500 do numeru 2999Edytuj

Numer Nazwa jednostki Lokalizacja Okres funkcjonowania
2506 Rzeszowski Pułk Obrony Terytorialnej im. gen. broni Karola Świerczewskiego „Waltera” Radymno, Przemyśl 1963–1975
2512 Krakowski Pułk Obrony Terytorialnej im. Bartosza Głowackiego Kraków 1963–1990
2529 4 Kołobrzeski Pułk Zabezpieczenia WOW Warszawa – Cytadela 1968-1994
2530 Lubelski Pułk Obrony Terytorialnej im. Aleksandra Szymańskiego Radzyń Podlaski 1963–1986
2541 Bydgoski Pułk Obrony Terytorialnej im. Juliana Marchlewskiego Grudziądz 1963–1989
2552 Gdański Pułk Obrony Terytorialnej im. gen. Józefa Wybickiego Gdańsk 1963–1990
2555 17 Pułk Artylerii Pancernej Żagań 1952–1955
2555 36 Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej Żagań 1955–1957
2568 11 Mazurski Pułk Artylerii Węgorzewo od 2011
2569 79 Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej Poznań 1951–1998
2573 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz od 2010
2584 57 Pułk Piechoty Suwałki 1945–1956
2602 23 Brygada Artylerii Przeciwpancernej Kalisz 1951–1955
2610 1 Warszawska Brygada Zmotoryzowana NJW MSW Warszawa do 2000
2610 1 Warszawska Brygada Zmotoryzowana BOR Warszawa od 2001
2621 3 Pułk Zabezpieczenia NJW MSW Warszawa-Bemowo
2626 17 Drezdeński Pułk Zmechanizowany Międzyrzecz 1957–1996
2644 3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna Wrocław od 1973
2649 11 Batalion Remontowy Żagań ?
2667 4 Bieszczadzki Pułk Zmotoryzowany NJW MSW Sanok
2669 Ośrodek Szkolenia Agencji Wywiadu Stare Kiejkuty od 1970
2672 31 Pułk Artylerii Pancernej Chojnice 1951–1955
2672 31 Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej Czarne 1955–1957
2677 2 Ośrodek Dowodzenia Lotnictwa Piła 1978–2001
2702 8 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich Żagań 1963–1990 ← JW 1678
2702 99 Pułk Zmechanizowany Żagań 1990–1992
2702 89 Pułk Zmechanizowany Żagań 1992–1995 → JW 2423
2703 Koszaliński Pułk Obrony Terytorialnej im. por. Henryka Droździarza Koszalin 1963–1984
2707 29 Pułk Zmechanizowany Żagań 1958–1963
2707 29 Pułk Czołgów Średnich Żagań 1963–1990
2707 29 Pułk Zmechanizowany Żagań 1990–1992
2707 120 Husarski Pułk Zmechanizowany Świętoszów 1992–1995
2707 „Ch” 17 Kompania Chemiczna Żagań
2710 Szczeciński Pułk Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka Szczecin 1963–1987
2711 Ośrodek Badawczy MW Gdynia
2711 17 Grupa Zabezpieczenia Medycznego Międzyrzecz
2712 156 Pułk Artylerii Przeciwpancernej Pleszew 1951–1957
2719 15 Samodzielny Szkolny Pułk Czołgów Opole 1951–1955
2719 15 Samodzielny Szkolny Pułk Czołgów Gliwice od 1955
2719 15 Pułk Czołgów Średnich im. Józefa Wieczorka Gliwice do 1990 → JW 1607
2724 Zielonogórski Pułk Obrony Terytorialnej Skwierzyna, Czerwieńsk 1963–1985
2748 31 Batalion Radiotechniczny Poznań-Babki 1973–2003
2748 31 Batalion Radiotechniczny Wrocław od 2003
2771 5 Pułk Dowodzenia im. gen.dyw Stanisława Hallera Kraków-Pychowice 1994–2007
2771 5 Batalion Dowodzenia im. gen.dyw Stanisława Hallera Kraków-Rząska od 2008
2808 Dowództwo 3 Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego Gdynia od 1971
2809 98 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej Kołobrzeg 1972–1994
2819 5 Batalion Rozpoznania Radiolokacyjnego Zgierz do 2009
2836 14 Pułk Radioliniowo-Kablowy Strzegom 1972–2002
2844 Poznański Pułk Obrony Terytorialnej im. ppłk. Franciszka Bartoszka Gniezno, Poznań 1963–1990
2845 74 Batalion Radioliniowo-Kablowy Wojsk Obrony Wewnętrznej Białystok 1968–1976
2848 28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Słupsk do 2000
2871 Łódzki Pułk Obrony Terytorialnej im. Czesława Szymańskiego Wiśniowa Góra 1963–1980
2874 12 Kompania Chemiczna Stargard Szczeciński 2001–2010
2882 68 Batalion Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej Węgrzce k. Krakowa 1967–1976
2887 54 Warsztaty Lotnicze Radom do 2002
2893 Wrocławski Pułk Obrony Terytorialnej Świdnica 1963–1990
2901 5 Pułk Inżynieryjny Szczecin (Podjuchy) od 2001
2904 Katowicki Pułk Obrony Terytorialnej Zabrze-Makoszowy 1963–1964
2909 Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Emów od 2002
2930 Centralna Składnica Sprzętu i Materiałów Budowlanych Służby Inżynieryjno-Budowlanej Ełk
2943 10 Batalion Rozpoznawczy Strzelców Konnych Żagań ?
2959 23 Pułk Czołgów Średnich Słubice 1951–1989
2980 9 Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo
2995 4 Łużycki Pułk Saperów Gorzów Wielkopolski od 20 I 1958 JW 1649

Lista jednostek od numeru 3000 do numeru 3999Edytuj

Numer Nazwa jednostki Lokalizacja Okres funkcjonowania
3001 38 Pułk Zmechanizowany Kożuchów 1946–1967
3001 13 Pułk Zmechanizowany Kożuchów 1967–1998
3002 Opolski Pułk Obrony Terytorialnej Opole 1963–1986
3033 2 Baza Lotnicza Bydgoszcz 1992–2010
3036 5 Rejonowa Baza Materiałowa Nowogród Bobrzański 1997–2011
3042 Ośrodek SIGINT „Echelon” Agencji Wywiadu Świadki Iławeckie od 1993
3094 4 Batalion Minowania MW Dziwnów 1993–2005
3097 Batalion Obrony Terytorialnej miasta Łodzi Łódź 1967–1968
3097 Pułk Obrony Terytorialnej miasta Łodzi im. Tadeusza Głąbskiego Łódź 1968–1989
3136 3 Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego Chełmno
3150 Szkoła Młodszych Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych Chorzów.Katowice
3164 Agencja Wywiadu Warszawa od 2002
3182 11 Batalion Walki Radioelektronicznej Legnica do 08.06.2007
3209 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy Elbląg
3211 Główny Węzeł Łączności MON Warszawa
3214 37 Pułk Śmigłowców Transportowych Leźnica Wielka
3240 Polski Kontyngent Wojskowy w UNTAC w Kambodży Kambodża 1992–1993
3273 10 Grupa Zabezpieczenia Medycznego Świętoszów
3279 1 Kompania Inżynieryjnego Zabezpieczenia Warszawa 1969–1995
3290 2 Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego Bydgoszcz 1990–2010
3293 33 Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Wiktora Pniewskiego Powidz od 2010
3319 10 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej Pniówek 1968–1990
3330 113 Pułk Artylerii Haubic Gubin 1951–1955
3330 36 Dywizjon Artylerii Haubic Gubin 1955–1968
3330 113 Pułk Artylerii Kostrzyn nad Odrą 1968–1994
3330 13 Kostrzyński Pułk Artylerii Kostrzyn nad Odrą 1994–1998
3362 Wojskowe Służby Informacyjne Warszawa 1991–2006
3390 5 Tarnogórski Batalion Chemiczny Tarnowskie Góry 1995–2011
3390 5 Tarnogórski Pułk Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego Tarnowskie Góry od 2011
3413 23 Eskadra Szkolenia Nawigatorów i Strzelców Pokładowych Radiotelegrafistów Dęblin 1958–1960
3413 23 Eskadra Szkolna Oficerskiej Szkoły Lotniczej Dęblin 1960–1968
3413 23 Lotnicza Eskadra Szkolna im. por. nawig. Jana Dzieńkowskiego Dęblin 1968–1998
3413 23 Lotnicza Eskadra Specjalna Dęblin 1999–2002
3420 45 Batalion Łączności Ełk 1949-1956
3421 31.Szkolny Batalion Naprawy Samochodów Grudziądz 1951–1962
3421 31.Samochodowy Ośrodek Szkolno-Doświadczalny Grudziądz 1962–1971
3421 31.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych Grudziądz 1971–1995
3427 Dowództwo 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej Szczecin
3448 21 Polowa Techniczna Baza Remontowa Orneta 1969–1989
3466 2 Pułk Zabezpieczenia NJW MSW Czerwony Bór
3470 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny Komorowo (powiat ostrowski) od 1953
3477 69 Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” Leszno do 31.12.2011
3484 5 Kresowa Brygada Zmechanizowana Gubin
3510 16 Pomorski Pułk Artylerii im. gen. dyw. Emila Przedrzymirskiego-Krukowicza Braniewo
3515 87 Batalion Łączności Piła 1968–1999
3516 Ośrodek Szkolenia WSW im. Feliksa Dzierżyńskiego Mińsk Mazowiecki
3516 Centralny Ośrodek Szkolenia WSW im. Feliksa Dzierżyńskiego Mińsk Mazowiecki
3516 Centrum Szkolenia WSW im. Feliksa Dzierżyńskiego Mińsk Mazowiecki 1986–1990
3516 Ośrodek Szkolenia Żandarmerii Wojskowej Mińsk Mazowiecki 1990–1995
3521 70 Batalion Lotniczo-Techniczny Przasnysz 1958–1961
3537 4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego Brodnica
3557 Centralna Grupa Działań Psychologicznych im. Króla Stefana Batorego Bydgoszcz
3558 15 Garnizonowy Punkt Zaopatrzenia Technicznego Morąg 1973–1999
3583 25 batalion radiotechniczny Debrzno do 1995
3604 1 Szkolny Pułk Samochodowy Oleśnica
3610 12 Dywizjon Artylerii Rakietowej Gubin
3631 5 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Gubin
3635 120 Pułk Artylerii Ciężkiej Tarnowskie Góry 1951–1955
3635 120 Pułk Artylerii Armat Tarnowskie Góry 1955–1956
3635 35 Brygada Artylerii Armat Tarnowskie Góry 1956–1957
3635 115 Dywizjon Artylerii Haubic Tarnowskie Góry 1957–1969
3635 39 Pułk Artylerii Tarnowskie Góry 1969–?
3659 5 Batalion Rozpoznawczy Kołobrzeg
3672 Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka od 1996
3675 62 Pułk Piechoty Ełk 1945-1956
3692 26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej Gryfice 1967–2001
3714 Dowództwo 18 Dywizji Piechoty Ełk 1945-1956
3735 51 Batalion Saperów Ełk 1945-1957
3744 2 Kompania Regulacji Ruchu Oleśnica 2002-obecnie
3748 22 Centralna Składnica Uzbrojenia i Amunicji[1] Nurzec-Stacja 1954–1999
3751 16 Żuławski Batalion Remontowy Elbląg
3775 34 Batalion Radiotechniczny Chojnice
3776 25 Dywizjon Artylerii Rakietowej Gubin do 1989
3797 15 Brygada Zmechanizowana Giżycko, Orzysz
3805 56 Batalion Medyczny Gubin
3688 Dowództwo 9 Dywizji Artylerii OPL OK Warszawa 1950–1962
3688 Dowództwo 9 Dywizji Artylerii OPK Warszawa 1962–1967
3688 Dowództwo 3 Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK Warszawa 1967–1991
3688 Dowództwo 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Warszawa od 1991
3805 5 Batalion Medyczny Gubin do 31 XII 1998
3890 28 Batalion Dowozu Amunicji Skwierzyna 1966–2008
3940 Jednostka Wojskowa Agat Gliwice od 2011
3918 16 Batalion Budowy Lotnisk Jarocin
3949 35 Skwierzyński Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej Skwierzyna od 2011
3975 Okręgowy Zarząd Informacji Nr IV Wrocław 1949–1953
3975 Zarząd Informacji Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław 1954–1957

Lista jednostek od numeru 4000 do numeru 4999Edytuj

Numer Nazwa jednostki Lokalizacja Okres funkcjonowania
4019 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Białobrzegi od 2013
4024 Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej Gdynia od 2008
4026 Morska Jednostka Działań Specjalnych Gdynia 2007–2011
4026 Jednostka Wojskowa Formoza Gdynia od 2011
4030 1 Brygada Radiotechniczna Warszawa Bemowo 1975-2001
4043 1 Batalion Zabezpieczenia Mierzęcice do 1999
4071 11 Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego Żagań od 1995
4101 26 Batalion Dywersyjno-Rozpoznawczy Kraków 1961–1964
4101 1 Batalion Szturmowy Dziwnów 1964–1986
4101 1 Batalion Szturmowy Lubliniec 1986–1993
4101 1 Pułk Specjalny Komandosów Lubliniec 1993–2011
4101 Jednostka Wojskowa Komandosów Lubliniec od 2011
4115 9. Szkolny Batalion Powietrznodesantowy Kraków do 1958 następnie Niepołomice 1957–1964
4115 6. Ośrodek Szkoleniowo-Mobilizacyjny Niepołomice 1964–1967
4115 6. Szkolny Batalion Powietrznodesantowy Niepołomice 1967–1976
4115 6. Batalion Powietrznodesantowy Niepołomice 1976–1996
4115 6 batalion desantowo-szturmowy Niepołomice do 2000 następnie Gliwice 1996–2010
4115 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego Gliwice od 2010
4146 Wydział Informacji 18 Dywizji Piechoty Ełk 1946-1948
4146 Wydział Informacji Nr 14 Ełk 1948-1950
4146 Wydział Informacji 18.Dywizji Piechoty Ełk 1951-?
4147 93 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Wrocław-Leśnica 1952–1967
4159 Centrum Kształcenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego Skierniewice od 2010
4196 17 Pułk Moździerzy Żagań 1949–1955
4202 57 Pułk Lotnictwa Szturmowego Piła 1952
4224 1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz
4226 2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa od 31 grudnia 2010
4228 3 Regionalna Baza Logistyczna im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jana Jabłonowskiego Kraków
4260 16 Batalion Dowodzenia Elbląg 1 stycznia 1995
4358 1 węzeł łączności korpusu OPK Warszawa
4391 25 Brygada Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki 1999
4428 Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW Siemirowice
4430 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych Śrem od 01.07.2007
4444 27 Bateria Artylerii Stałej Hel 1957–1977
4479 35.Pułk Inżynieryjno-Budowlany Krotoszyn 1960 – 2001
4488 Radomski Batalion Obrony Terytorialnej Radom 1965–1972
4495 16 Batalion Powietrznodesantowy Kraków
4499 53 Pułk Lotnictwa Szturmowego Mirosławiec 1952–1960
4499 53 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Mirosławiec 1960–1967
4499 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Mirosławiec 1967–1982
4499 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Mirosławiec 1982–1999
4503 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy Grudziądz od 2011
4512 12 Batalion Mostów Składanych Grudziądz
4512 8 Pułk Mostów Drogowych i Kolejowych Grudziądz 1970–1989
4512 8 Wojskowe Zakłady Budownictwa Kolejowego Grudziądz 1989–1990
4512 8 Ośrodek Przechowywania Sprzętu Grudziądz 1990–2002
4595 2 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Piła 1967–1998
4697 50 Pułk Lotnictwa Szturmowego Elbląg 1952
4724 Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych Kraków 2009–2011
4724 Jednostka Wojskowa Nil Kraków od 2011
4751 Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy Bydgoszcz od 1990
4762 42 Batalion Łączności Specjalnej Przasnysz 1968–1972
4762 42 Batalion Łączności Specjalnej Grajewo 1972–1975
4762 42 Batalion Łączności Specjalnej Łódź 1975–1993
4808 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy Gołdap
4810 Polski Kontyngent Wojskowy w SFOR w Republice Bośni i Hercegowiny Bośnia i Hercegowina 2000–2004
4814 Polski Kontyngent Wojskowy w ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu Afganistan 2007–2014
4829 1 Pułk Ochrony NJW MSW Góra Kalwaria do 2002
4857 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego ps „Mścisław” Białystok od 2016
4860 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Łukasza Cieplińskiego Rzeszów od 2016
4861 25 Batalion Obrony Terytorialnej Białystok od 2016
4862 5 Batalion Obrony Terytorialnej Siedlce od 2016

Lista jednostek od numeru 5000 do numeru 5999Edytuj

Numer Nazwa jednostki Lokalizacja Okres funkcjonowania
5008 Polski Kontyngent Wojskowy w misji Resolute Support w Islamskiej Republice Afganistanu Afganistan od 2014
5018 8 Kołobrzeski Batalion Saperów MW Dziwnów od 1943
5045 Zakłady Naprawy Czołgów Siemianowice Śląskie od 1950-?
5058 61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy Biała Podlaska 1958–2000
5152 150 Ruchome Warsztaty Remontu Samochodów Ełk 1955-?
5208 11 Samodzielna Kompania Radarowa Malbork (od 1953 Warszawa) 1952–1953
5208 1 Samodzielny Batalion Radiotechniczny Warszawa-Okęcie 1953–1955
5241 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Bydgoszcz od 1 stycznia 2013
5256 58 Pułk Szkolno-Bojowy Oficerskiej Szkoły Lotniczej Dęblin 1958–1987
5256 58 Lotniczy Pułk Szkolny Dęblin 1987–2000
5264 59 Pułk Szkolno-Bojowy Oficerskiej Szkoły Lotniczej Biała Podlaska 1958–1964
5277 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy Poznań od 1 stycznia 2013
5308 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy Koszalin od 1 stycznia 2013
5330 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy Elbląg od 1 stycznia 2013
5338 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy Białystok od 1 stycznia 2013
5353 25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego Tomaszów Mazowiecki
5371 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość od 1 stycznia 2013
5430 Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań Dobre nad Kwisą
5459 25 Eskadra Szkolenia Pilotów Rezerwy Podlodów 1958–1959
5523 33 Szkolny Batalion Młodszych Specjalistów Remontu Traktorów Łomża
5523 33 Szkolny Batalion Naprawy Traktorów Łomża
5523 33 Szkolny Batalion Ciągników Gąsienicowych Łomża
5558 24 Eskadra Szkolenia Pilotów Rezerwy Ułęż 1958–1959
5575 112 Pułk Artylerii Ciężkiej Głogów 1951–1956
5575 31 Brygada Artylerii Armat Głogów 1956–1967
5575 5 Brygada Artylerii Armat Głogów 1967–2001
5577 Polska Wojskowa Jednostka Specjalna w UNEF II Egipt, Syria 1973–1979
5577 Polski Kontyngent Wojskowy w UNDOF w Syryjskiej Republice Arabskiej Syria 1979–2009
5644 Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych Warszawa-Cytadela
5699 2 Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz
5700 17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz
5794 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ubezpieczenia Lotów Grudziądz do 1996
5889 7 Warszawski Batalion Saperów Stargard Szczeciński 1970–1990
5889 2 Stargardzki Batalion Saperów Stargard Szczeciński od 1990

Lista jednostek od numeru 6000Edytuj

Numer Nazwa jednostki Lokalizacja Okres funkcjonowania
6021 Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego Warszawa
6066 Zakład Produkcji Elementów Fortyfikacyjnych Ełk 1955-1958
6066 Wojskowy Zakład Prefabrykatów Żelbetonowych Ełk 1958-1964
6066 Wojskowe Zakłady Budowlano-Montażowe Ełk 1964-1972
6092 60 dywizjon artylerii Gdańsk 1951

PrzypisyEdytuj

  1. Historia najnowsza - JW 3748 Nurzec Stacja, siemiatycze.com.pl [dostęp 2018-01-17] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj