Oś liczbowaprosta, na której wyróżniono zwrot i punkt O zwany zerowym oraz ustalono odcinek jednostkowy[1]. Dzięki temu każdej liczbie rzeczywistej dodatniej l można przypisać dokładnie jeden punkt P osi w ten sposób, że odcinek OP jest skierowany zgodnie z wyróżnionym zwrotem i ma długość l; każdej liczbie ujemnej l przypisujemy punkt P w ten sposób, że odcinek OP ma długość |l| i jest skierowany przeciwnie do wyróżnionego zwrotu; liczbie zero przypisujemy punkt O.

Oś liczbowa ze stałymi matematycznymi e, π oraz liczbą (pierwiastek z dwóch)


Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ilia N. Bronsztejn, Konstatnin A. Siemiendiajew, Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, wyd. 13, Warszawa: PWN, 1996, s. 341–342, ISBN 83-01-11658-7.