Oś ziemska

Oś ziemskaprosta będąca osią obrotu własnego planety Ziemi. Oś obrotu wyznacza bieguny geograficzne Ziemi; północny z południowym. Oś ziemska jest odchylona od osi obrotu orbitalnego o około 23°26', co powoduje, że płaszczyzna równika jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod takim samym kątem.

Earth's Axis.gif

Inne ciała niebieskie mają swoje osie obrotu własnego definiowane analogicznie do ziemskiej.