Oś ziemska

Oś ziemska – umowna prosta będąca osią obrotu własnego planety Ziemi. W uproszczeniu linia łącząca geograficzne bieguny Ziemi: północny z południowym. Oś ziemska jest odchylona od osi obrotu orbitalnego o ok. 23°26', co powoduje, że płaszczyzna równika jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod takim samym kątem.

Earth's Axis.gif

Inne ciała niebieskie mają swoje osie obrotu własnego definiowane analogicznie do ziemskiej.