O wojnie galijskiej

O wojnie galijskiej (łac. Commentarii de bello Gallico) – pamiętniki Juliusza Cezara, opisujące 9 lat wojen galijskich (58-50 p.n.e.).

C. Iulii Caesaris quae extant, 1678

Cezar napisał siedem ksiąg swojej relacji, z których każda obejmuje wydarzenia jednego roku. Wybuch wojny domowej przerwał pracę Cezara nad utworem. W późniejszym okresie Aulus Hircjusz dopisał ósmą księgę wojny galijskiej, mającą stanowić łącznik z innym dziełem Cezara, O wojnie domowej.

Cezar wprowadził w swoim dziele zupełnie nowy styl pisania pamiętników. Pisał o sobie w trzeciej osobie, prostym i zwięzłym językiem, beznamiętnością zbliżoną do raportów wojskowych, nadając swoim relacjom formę corocznego sprawozdania, zamiast wychwalania własnych dokonań. Kunszt pisarski Cezara został doceniony nawet przez jego zaciekłych przeciwników politycznych, m.in. Cycerona.

Oprócz opisu działań wojennych, Cezar przekazuje w swojej relacji liczne informacje o ludach zamieszkujących Galię, ich zwyczajach, kulturze i wierzeniach.

Odnośniki w kulturzeEdytuj

Pierwsze zdanie księgi pierwszej pamiętników, brzmiące „Gallia est omnis divisa in partes tres...” (wchodzące w skład wstępu, który ze względu na prostotę jest często stosowany w podręcznikach do łaciny jako czytanka) zostało szczególnie spopularyzowane dzięki zacytowaniu w refrenie utworu Jacka Kaczmarskiego Lekcja historii klasycznej[1].

Fragmenty tekstu Bellum Gallicum przytacza Julian Tuwim w wierszu Nad Cezarem.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Gajusz Juliusz Cezar, Wojna galijska, tłum. Eugeniusz Konik, Ossolineum/DeAgostini, Wrocław 2004, ISBN 83-04-04707-1