Obszar Głównodowodzącego Wschodu (niem. Gebiet des Oberbefehlshabers Ost) – wydzielona część terytorium Imperium Rosyjskiego, okupowanego przez Cesarstwo Niemieckie od 1915 roku, planowana do oderwania od Rosji[2][3].

Obszar Głównodowodzącego Wschodu
Gebiet des Oberbefehlshabers Ost
1915–1919
Flaga
Godło Cesarstwa Niemieckiego
Flaga Godło
Język urzędowy

niemiecki

Stolica

Królewiec
(kwatera główna)

Status terytorium

terytorium okupowane

Zależne od

 Niemiec

Głowa terytorium

Naczelny Dowódca Leopold Bawarski

Powierzchnia
 • całkowita


108 808[1] km²

Liczba ludności (1916)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia


2 909 935[1]
27[1] osób/km²

Waluta

Ostrubel, Ostmarka

Mapa Cesarstwa Niemieckiego

Utworzenie

edytuj

Po pokonaniu Armii Imperium Rosyjskiego w 1915 r. armia niemiecka opanowała obszar dzisiejsze Litwy, Łotwy do linii Dźwiny, wschodnią część Królestwa Polskiego, oraz zachodnie części Ukrainy i Białorusi. Na ziemiach sąsiadujących z Prusami Wschodnimi utworzono sześć okręgów administracyjnych, składające się na obszar Ober-Ost, tj.:

Następnie okręgi były łączone, tak iż w 1917 r. istniały już tylko okręgi: Kurlandia, Białystok-Grodno i Litwa.

Oderwanie powyższego obszaru od Rosji zostało usankcjonowane w traktacie pokojowym pomiędzy państwami centralnymi a Rosją z dnia 3 marca 1918 r., który uprawomocnił się 29 marca tego roku.

Polityka wobec mieszkańców

edytuj

Szkolnictwo

edytuj

Władze Ober-Ost wprowadziły zasadę równouprawnienia mieszkańców pod względem edukacji we własnym języku narodowym. Umożliwiło to zakładanie szkół prowadzących naukę w językach polskim, litewskim i białoruskim[2].

Polityka specjalna

edytuj

W przeciwieństwie do realizowanej na terenie Królestwa Polskiego polityki 5 listopada, w celu zneutralizowania wpływów polskich na terenie Ober-Ost, władze niemieckie faworyzowały nacjonalistów litewskich oraz utrudniały polską działalność polityczną. Wyrazem tego było m.in. uznanie 23 marca 1918 roku przez Niemcy niepodległości Królestwa Litwy, ze stolicą w Wilnie[4], oraz wspieranie powstającej Republiki Litewskiej[2].

Likwidacja

edytuj

Od 11 listopada 1918 r. podstawą do przebywania wojsk niemieckich na terenach należących przed wojną do Rosji, tj. m.in. w Królestwie Polskim, jak również na obszarze Ober-Ost, był punkt 12 rozejmu pomiędzy Ententą a Niemcami[5]. Zgodnie z postanowieniami rozejmu o czasie wycofaniu wojsk niemieckich miała zdecydować Ententa, biorąc pod uwagę sytuację wewnętrzną powyższych terytoriów.

Po podpisaniu zawieszenia broni pomiędzy Niemcami a Ententą, rząd bolszewickiej Rosji uznał traktat brzeski za nieobowiązujący. Proces likwidacji niemieckiej okupacji na wschodzie, w tym Ober-Ostu, przebiegał w faktycznym porozumieniu pomiędzy wojskami niemieckimi a bolszewikami, i odbywał się równocześnie z marszem Armii Czerwonej na zachód, np. 5 stycznia 1919 roku bolszewicy zajęli Wilno. Na podstawie zawartej w Białymstoku umowy Wojsko Polskie zostało dopuszczone na terytorium Ober-Ost przez Niemców dopiero 9 lutego 1919 roku.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b c Herbert Becker: Das Baltikum (Kurland, Livland, Estland, Litauen) und die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk 1917/18. [dostęp 2013-08-18]. (niem.).
  2. a b c Joanna Gierowska-Kałłaur, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, W-wa: Neriton, 2003.
  3. Jerzy Turonek, Białoruś pod okupacją niemiecką, W-wa: Książka i Wiedza, 1993, ISBN 83-05-12611-0.
  4. Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 32 z 25 marca 1918 r.
  5. Tekst rozejmu pomiędzy Ententą a Niemcami (ang.) (Wikisource)

Bibliografia

edytuj
  • Das Land Ober Ost, Stuttgart-Berlin 1917.
  • Jan Dąbrowski, Wielka Wojna 1914–1918, W-wa: Trzaska, Evert i Michalski, 1937.
  • Aleksy Deruga, Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919), W-wa: Książka i Wiedza, 1969.