Obiekt handlowy

Obiekt handlowy – całość techniczno-użytkowa, przeznaczona do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów.

W polskim prawie w latach 2007-2008 szczególną kategorią obiektów handlowych były wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.