Obiekty pozostające w rezonansie orbitalnym z Neptunem

obiekty transneptunowe, których okres obiegu jest współmierny z okresem obiegu Neptuna

Obiekty pozostające w rezonansie orbitalnym z Neptunemciała niebieskie najczęściej z pasa Kuipera (obiekty transneptunowe) o stosunkowo niewielkich rozmiarach (poniżej 3000 km), które obiegają Słońce w specyficznej zależności grawitacyjnej z Neptunem.

Występowanie rezonansów wśród obiektów transneptunowych

Ich ruchy orbitalne są ściśle powiązane z ruchem orbitalnym ósmej planety, która wymusza na nich synchronizację w ruchu obiegowym, doprowadzając do powstania stałej zależności w ruchu obiegowym między tymi ciałami.

Rozróżnia się wiele rezonansów spowodowanych oddziaływaniem Neptuna, do najważniejszych zaliczają się:

  • rezonans 1:1 - planetoidy trojańskie Neptuna,
  • rezonans 1:2 (twotina) - na jeden obieg planetoidy transneptunowej przypadają dwa obiegi Neptuna wokół Słońca,
  • rezonans 2:3 (plutonki) - na dwa obiegi transneptuna przypadają trzy obiegi Neptuna,

oraz dodatkowo:

  • 2:5
  • 3:5
  • 4:5
  • 3:4
  • 4:7

Nie można wykluczyć, że istnieją także inne rezonansy orbitalne w pasie Kuipera.

Zobacz teżEdytuj