Obliczanie azymutu – podstawowe zadanie z geodezji. Polega na wyznaczeniu prawoskrętnego kąta między kierunkiem północy a linią utworzoną przez dwa punkty o znanych współrzędnych.

Kontrolą obliczeń jest zależność:

dla
dla

Uwaga: Powyższe wzory dotyczą obliczeń na płaszczyźnie i mają zastosowanie przy pomiarach na małych powierzchniach bez uwzględnienia kulistości Ziemi, tzw. geodezja niższa.

Pełne rozwiązanie z uwzględnieniem tzw. ćwiartki:

dla I ćwiartki, gdy
dla II ćwiartki, gdy
dla III ćwiartki, gdy
dla IV ćwiartki, gdy

gdzie:

– azymut

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj