Obniżenie Liptowsko-Spiskie

Obniżenie Liptowsko-Spiskie (514.7) - makroregion fizycznogeograficzny w zachodniej Słowacji, w składzie Centralnych Karpat Zachodnich.

Obniżenie Liptowsko-Spiskie
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Centralne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Obniżenie Liptowsko-Spiskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja
- kraj żyliński
- kraj preszowski
- kraj koszycki

Obniżenie Liptowsko-Spiskie otacza od południa i wschodu pasma Łańcucha Tatrzańskiego, dzieląc je od Niżnych Tatr i od Rudaw Słowackich. W jego skład wchodzą:

Obniżenie Liptowsko-Spiskie jest pochodzenia tektonicznego. Jest wypełnione fliszem, w którym zostały erozyjnie wypreparowane kotliny. W Górach Lewockich przeważają lasy, kotliny są terenami intensywnego rolnictwa. Kotliny Liptowska i Popradzka leżą w zlewni Wagu, Kotlina Hornadzka - w zlewni Hornadu. Przez Obniżenie Liptowsko-Spiskie biegnie główny korytarz komunikacyjny łączący wschodnią i zachodnią Słowację - magistrala kolejowa Bratysława - Koszyce i autostrada D1.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3