Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie (514.6) – makroregion fizycznogeograficzny w zachodniej Słowacji, w składzie Centralnych Karpat Zachodnich.

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Centralne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja
kraj nitrzański
kraj trenczyński
kraj żyliński

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie rozciąga się między pasmami Łańcucha Małofatrzańskiego i Łańcucha Wielkofatrzańskiego. W skład makroregionu wchodzą (od południa):

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie jest pochodzenia tektonicznego. Dna kotlin są wypełnione trzeciorzędowymi osadami jeziornymi i morskimi. Góry Żar są zrębowe, zbudowane ze skał krystalicznych i osadowych z okresu mezozoiku.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3