Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie (514.6) - makroregion fizycznogeograficzny w zachodniej Słowacji, w składzie Centralnych Karpat Zachodnich.

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie
Podprowincja Centralne Karpaty Zachodnie
Makroregion Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Słowacja
- kraj nitrzański
- kraj trenczyński
- kraj żyliński

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie rozciąga się między pasmami Łańcucha Małofatrzańskiego i Łańcucha Wielkofatrzańskiego. W skład makroregionu wchodzą (od południa):

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie jest pochodzenia tektonicznego. Dna kotlin są wypełnione trzeciorzędowymi osadami jeziornymi i morskimi. Góry Żar są zrębowe, zbudowane ze skał krystalicznych i osadowych z okresu mezozoiku.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ​ISBN 83-02-04067-3