Obniżenie Podsudeckie

Obniżenie Podsudeckie (332.15) – według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego i Wojciecha Walczaka mezoregion wchodzący w skład Przedgórza Sudeckiego.

Obniżenie Podsudeckie
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Przedgórze Sudeckie

Mezoregion

Obniżenie Podsudeckie

Położenie edytuj

Obniżenie obejmuje środkową część Przedgórza. Od południowego zachodu wzdłuż wyraźnie widocznej w morfologii linii sudeckiego uskoku brzeżnego graniczy z Sudetami Środkowymi, od północnego wschodu ze Wzgórzami Strzegomskimi, Równiną Świdnicką i Masywem Ślęży, natomiast od wschodu ze Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi.

Geologia edytuj

Pod względem geologicznym obejmuje fragment bloku przedsudeckiego, przykryty grubą warstwą osadów neogeńskich i plejstoceńskich.

Rolnictwo edytuj

Obniżenie podsudeckie posiada bardzo żyzne gleby, przez co jest intensywnie wykorzystywane rolniczo. Występują tu bardzo dobre warunki glebowe i klimatyczne, co powoduje, że dobrze rosną tu rośliny takie jak pszenica i buraki cukrowe.

Urbanizacja i przemysł edytuj

W południowo-wschodniej części mezoregionu w Kotlinie Dierżoniowskiej znajdują się Dzierżoniów, Bielawa i Piława Górna – miejscowości znane przede wszystkim z przemysłu włókienniczego. Na granicy z Pogórzem Wałbrzyskim leżą Świebodzice.

Bibliografia edytuj

  • Jerzy Kondracki, Geografia Regionalna Polski.