Obowiązywanie prawa

Prawo może obowiązywać w następujących sensach:

 • w sensie systemowym (formalnym)

W sensie systemowym obowiązuje to prawo, jakie uznaje się za obowiązujące zgodnie z oficjalnie przyjętą w danym państwie konwencją (formułą) tudzież które jest obowiązujące według niego samego albo prawa, jakie wcześniej zostało uznane za obowiązujące[1].

 • w sensie faktycznym (behawioralnym, socjologicznym, społecznym, objawowym, „realnym”)

W sensie faktycznym obowiązuje to prawo, jakie jest przez jego adresatów faktycznie (w znaczeniu rzeczywiście) przestrzegane i/lub przez organy władzy publicznej faktycznie stosowane/egzekwowane[1].

 • w sensie aksjologicznym (merytorycznym)

W sensie aksjologicznym obowiązuje to prawo, jakie pozostaje w zgodzie z jakimś porządkiem aksjologicznym, wartościami, ocenami (np. moralnością)[1].

 • w sensie tetycznym

W sensie tetycznym prawem obowiązuje prawo, którego przestrzeganie (posłuch wobec którego) zapewnione jest groźbą użycia przymusu, ewentualnie autorytetem, jaki za nim – tym, kto je ustanowił lub kto czuwa nad stosowaniem się do niego – stoi[2].

Aspekty (zakresy) obowiązywania prawaEdytuj

 • zakres terytorialny (przestrzenny) - na jakim terytorium
 • zakres czasowy (temporalny) - w jakim czasie
 • zakres personalny (osobowy) - kogo
 • zakres przedmiotowy - w jakich kwestiach/materiach[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c M. Koszowski, Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa, Warszawa 2019, s. 63
 2. M. Koszowski, Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa, Warszawa 2019, s. 64
 3. M. Koszowski, Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa, Warszawa 2019, s. 64-70

BibliografiaEdytuj

 • Maciej Koszowski, Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa, Wydawnictwo CM, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66704-82-4.