Obróbka cieplna metali

(Przekierowano z Obróbka cieplna)

Obróbka cieplna – zbiorcza nazwa obróbek materiałów metalowych polegających na odpowiednim nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu do zadanych temperatur i z określoną szybkością, powodujące zmiany własności stopu w stanie stałym. Celem stosowania operacji i zabiegów obróbki cieplnej jest np. zmiana własności mechanicznych i plastycznych poprzez zmianę struktury. Operacje te przeprowadza się również z zastosowaniem dodatkowych czynników np. obróbki mechanicznej lub chemicznej.

Obróbka cieplna rudy żelaza - płynna surówka w trakcie spuszczania z pieca, ok. 1941

Podział obróbki cieplnejEdytuj

Obróbkę cieplną dzieli się następująco[1]:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego.. Warszawa: WNT, 2000.