Obróbka cieplna metali

Obróbka cieplna – zbiorcza nazwa obróbek materiałów metalowych polegających na odpowiednim nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu do zadanych temperatur i z określoną szybkością, powodujące zmiany własności stopu w stanie stałym. Celem stosowania operacji i zabiegów obróbki cieplnej jest np. zmiana własności mechanicznych i plastycznych poprzez zmianę struktury. Operacje te przeprowadza się również z zastosowaniem dodatkowych czynników np. obróbki mechanicznej lub chemicznej.

Obróbka cieplna rudy żelaza - płynna surówka w trakcie spuszczania z pieca, ok. 1941

Podział obróbki cieplnej

edytuj

Obróbkę cieplną dzieli się następująco[1]:

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Leszek Adam Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002, ISBN 83-204-2793-2, OCLC 69536373.