Obszar Warowny „Wilno”

Obszar Warowny „Wilno”obszar warowny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Obszar Warowny „Wilno”
Historia
Państwo

 Polska

Rozformowanie

1939

Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

garnizon Wilno

Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

14 marca 1928 roku weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 stycznia 1928 roku w sprawie uznania miasta Wilna i okolicy za obszar warowny[1]. Zgodnie z rozporządzeniem za obszar warowny zostało uznane miasto Wilno wraz z okolicą według następujących granic: rzeka Wilija od granicy państwowej do przecięcia z granicą gminy Rzesza; północno-zachodnia i północna granica gminy Rzesza do rzeki Wiliji; rzeka Wilija do traktu Podbrodzie-Wilno; trakt Podbrodzie-Wilno do potoku Trynkut; potok Trynkut do toru kolejowego Wilno-Turmonty; linia kolejowa Turmonty-Wilno do przecięcia z drogą Wilno-Tawrya; droga Wilno-Tawrya do m. Tawrya (włącznie); dalej rzeka Wilejka do ujścia rzeki Kienka; rzeka Kienka do granicy gminy Rudomino; następnie południowe granice gmin Rudomino i Troki do granicy państwowej i granicą państwową do rzeki Wilija.

Organizacja pokojowa OWar. „Wilno” edytuj

Obsada personalna Komendy Obozu i Dowództwa Obszaru Warownego „Wilno” edytuj

Komendanci obozu i dowódcy obszaru
Zastępcy komendanta obozu i zastępcy dowódcy obszaru
Pomocnik dowódcy
Szefowie sztabu
 • kpt. piech. adiutant sztabowy Mieczysław Teodor Łojak (1923[3]3 psp[15])
 • mjr / ppłk SG Władysław Powierza (15 X 1923[4] – 31 VIII 1926 → I oficer sztabu inspektora armii gen. dyw. Wacława Fary)
 • mjr / ppłk SG Leon Koc (X 1926 – V 1927 → szef sztabu DOK II)
 • mjr SG Tomasz Obertyński (11 VI 1927 – 23 XII 1929 → Inspektorat Armii w Wilnie)
 • mjr dypl. piech. Józef Drotlew (1 I 1930[16] – 23 X 1931 → dowódca baonu 6 pp Leg.[17])
 • mjr dypl. piech. Franciszek Florian Wąsowicz (X 1931[18] – XI 1934 → dowódca baonu w 20 pp[19])
 • mjr dypl. piech. Henryk Konas (od XI 1934[19])
 • ppłk dypl. piech. Kazimierz Klochowicz (1939)
Szefowie artylerii OWar. „Wilno”
Naczelni lekarze / szefowie służby zdrowia
 • płk lek. Witold Kiersnowski (IV 1924[25] – 1925)
 • płk lek. Leon Klott (IV – XII 1925 → stan spoczynku)
 • ppłk lek. dr Stanisław Garniewicz (do 1939)
 • ppłk dr Władysław Jan Rymaszewski (do IX 1939 → szef służby zdrowia 35 DP)

Obsada personalna w marcu 1939 roku edytuj

Ostatnia „pokojowa” obsada personalna Dowództwa OWar. „Wilno”[26][a]:

 • dowódca obszaru – płk dypl. piech. Lucjan Janiszewski
 • oficer ordynansowy – rtm. Wacław Ursyn-Szantyr[b]
 • szef sztabu – ppłk dypl. piech. Kazimierz Klochowicz
 • I oficer sztabu – mjr dypl. piech. Aleksander Marian Romiszowski
 • II oficer sztabu – kpt. adm. Kazimierz II Wiśniewski
 • szef artylerii – ppłk dypl. art. Jan I Szewczyk
 • referent artylerii – kpt. art. Adam Makarewicz †1940 Charków
 • oficer topograf – kpt. geogr. Franciszek Mroziński
 • kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa Wojennego – rtm. dypl. Mieczysław Łubieński
 • dowódca OPL – ppłk sap. Aleksander Stanisław Alexandrowicz[c]
 • kierownik referatu OPL – kpt. adm. (art.) Antoni Zygmunt Ropelewski
 • dowódca łączności – ppłk łączn. Michał Karwowski
 • szef służby zdrowia – ppłk lek. dr Stanisław Garniewicz
 • kierownik kancelarii głównej – rtm. adm. (kaw.) Ryszard Wiszowaty
 • dowódca plutonu gospodarczego – rtm. kaw. Wacław Ursyn-Szantyr (*)

Uwagi edytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[27].
 2. rtm. Wacław Ursyn-Szantyr pełnił jednoczenie funkcję dowódcy plutonu gospodarczego.
 3. ppłk sap. Aleksander Stanisław Alexandrowicz pełnił jednoczenie funkcję szefa Szefostwa Fortyfikacji Obszaru Warownego „Wilno”.

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 1928 r. nr 29, poz. 273.
 2. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 18 z 28 marca 1923 roku, s. 213.
 3. a b c Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1455.
 4. a b c Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1323.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 18 z 17 lutego 1925 roku, s. 77.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 49 z 17 listopada 1926 roku, s. 398.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 15 z 23 maja 1927 roku, s. 142.
 8. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 4 z 20 lutego 1928 roku, s. 29.
 9. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 1.
 10. Grzelak 2008 ↓, s. 222.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 124 z 20 listopada 1925 roku, s. 668.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 14.
 13. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 254.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 4 z 14 lutego 1929 roku, s. 79.
 15. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 330, 362.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 116.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 23 października 1931 roku, s. 328.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 23 października 1931 roku, s. 322.
 19. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 258.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 22 marca 1929 roku, s. 100.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 22 marca 1929 roku, s. 101.
 22. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 421.
 23. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 263.
 24. Убиты в Катыни 2015 ↓, s. 498.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 38 z 17 kwietnia 1924 roku, s. 216.
 26. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 530.
 27. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. VI.

Bibliografia edytuj