Obszar ochrony ścisłej

Obszar ochrony ścisłejobszar chroniony na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Obowiązuje w nim całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych[1].

Obszary ochrony ścisłej określano dawniej nazwą rezerwat ścisły[2] (np. utworzony w 1948 rezerwat przyrody Tomanowa-Smreczyny w Tatrach to obecnie obszar ochrony ścisłej „Pyszna, Tomanowa, Pisana”).

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916)
  2. Nazwa rezerwat ścisły w odniesieniu do obszaru ochrony ścisłej występuje np. w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1955 r. nr 4, poz. 23).