Obszar zajmowany[1] (ang. Area of occupancy, AOO) – w czerwonej księdze gatunków zagrożonych obszar dogodnego siedliska znajdujący się wewnątrz zasięgu występowania (Extent of occurrence, EOO), na którym dany gatunek faktycznie występuje. W przeciwieństwie do zasięgu występowania, obszar zajmowany uwzględnia wyłącznie obszary, na których dany gatunek jest spotykany. Obszar zajmowany obliczany jest poprzez nakładanie na zasięg występowania siatki o poziomie rozdzielczości wynoszącym zazwyczaj 4 km2 (tzn. każda pojedyncza komórka ma powierzchnię 2 x 2 km) oraz następne mnożenie liczby komórek, na których stwierdzono obecność osobników danego gatunku przez powierzchnię komórek (zazwyczaj 4 km2). Obszar zajmowany jest jednym z kryteriów pomagających w nadaniu danemu gatunkowi prawidłowej kategorii zagrożenia[2].

Przypisy edytuj

  1. Tomasz Wilk i inni, Czerwona lista ptaków Polski, OTOP, Marki, 2020.
  2. IUCN Standards and Petitions Committee, Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 15.1, 2022 (ang.).