Obwód (geometria)

długość krzywej będącej brzegiem figury płaskiej

Obwód – długość krzywej będącej brzegiem danej figury płaskiej.

Jeśli średnica koła wynosi 1, to jego obwód równa się π, co równe jest odległości przemierzonej przez koło w czasie jednego obrotu.

Wzory na obwód dla kilku figur:

gdzie a i b to długości półosi elipsy.