Obwody Federacji Rosyjskiej

jednostka podziału administracyjnego Federacji Rosyjskiej