Oceanografia fizyczna

Oceanografia fizycznanauka zajmująca się badaniem fizycznych procesów w morzach i oceanach oraz badaniem własności fizycznych wód mórz i oceanów.