Oceanotechnika

Oceanotechnika (ocean + technika, gr. okeanós - grecki mityczny bóg wód oraz technikós - wykonany zgodnie ze sztuką) - interdyscyplinarna dziedzina techniki i nauk ścisłych zajmująca się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Nauka ta obejmuje środki techniczne oraz umiejętności służące do wykorzystania morza i jego zasobów.

Obejmować może takie obszary działalności jak:

 • eksploatację zasobów mineralnych zalegających na dnie lub pod dnem morza - wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, konkrecji polimetalicznych i innych złóż
 • projektowanie i budowę morskich jednostek pływających i ich systemów; w tym statków transportowych, oceanograficznych, wojennych, platform wiertniczych i wydobywczych, ale także rekreacyjnych, jachtów itp.
 • energetykę morską - budowę i eksploatację morskich elektrowni wiatrowych lub wykorzystujących energię pływów i falowania
 • batytechnikę - pojazdy podwodne, habitaty, głębokowodne urządzenia wydobywczo-transportowe
 • osadnictwo i budownictwo budownictwo mieszkaniowe na morzu (nadwodne i podwodne)
 • ochronę środowiska morskiego przed skutkami działalności człowieka
 • działalność związana z eksploatacją żywych zasobów oceanu - techniki hodowli morskich organizmów żywych i rybołówstwo
 • techniczne wykorzystanie oceanu na potrzeby militarne

IOMEdytuj

W Szczecinie siedzibę ma instytucja Interoceanmetal Joint Organization (IOM) zajmująca się badaniami nad uruchomieniem technologii wydobycia konkrecji polimetalicznych. Instytucja posiada międzynarodowe uprawnienia do zarządzania działką w rejonie Clarion-Clipperton o powierzchni 75 tys. km2 na dnie Pacyfiku .

Kształcenie w PolsceEdytuj

Oceanotechnika jest oficjalnym kierunkiem kształcenia na wyższych studiach inżynierskich, zatwierdzonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna jest prowadzona na:

BibliografiaEdytuj

 1. Wojciech Chądzyński: Podstawy oceanotechniki, Politechnika Szczecińska 1991.
 2. Bolesław Mazurkiewicz: Encyklopedia Inżynierii Morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009, s. 254.
 3. Chakrabarti Subrata: Handbook of Offshore Engineering, Elsevier 2005.