Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim

Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim – organizacja społeczna powstała w 1924, zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wpisana do rejestru stowarzyszeń w 2002[1], wchodzi także w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Ożarowie Mazowieckim
Ilustracja
{{{Opis}}}
Miejscowość Ożarów Mazowiecki
Województwo mazowieckie
Powiat warszawski zachodni
Gmina Ożarów Mazowiecki
Data założenia 1924
Prezes Marcin Olesiński
Naczelnik Jarosław Rasiński
Adres ul. Strażacka 1
05-850 Ożarów Mazowiecki
Strona internetowa jednostki

HistoriaEdytuj

Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim została założona w 1924. W dniu 18 stycznia 1924 w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego pod numerem 574 Rejestru Stowarzyszeń i Związków zarejestrowano Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Ożarowie powiatu warszawskiego[2]. Pierwszym prezesem wybrany został Robert Zabłotniak, a naczelnikiem drużyny strażackiej Ignacy Perz[3]. Pierwszym zastępcą prezesa był Jan Pietraszkiewicz, który w 1927 został przeniesiony do Głównego Związku Straży Pożarnych RP w Warszawie a następnie przeniesiony do Gdyni, gdzie 1 września 1930 został mianowany Komendantem Straży Portowej[4]. Od początku istnienia OSP w Ożarowie strażacy działają zgodnie z hasłem[5]:

Bogu na chwałę, bliźniemu na pożytek

Po ustanowieniu jednostki, strażacy przystąpili niezwłocznie do pracy, szkoląc się, zdobywając przy pomocy grupki sympatyków fundusze przez organizowanie odpłatnych imprez i wspólnych prac fizycznych. Pozwoliło to na stopniowe kupowanie sprzętu i wyposażenia. Widząc zaangażowanie i dynamiczny rozwój jednostki w 1925 Stefan Matys przekazał OSP w darze działkę przy obecnej ulicy Ożarowskiej. W tym też roku strażacy przystąpili do budowy murowanej remizy. W 1926 ukończono budowę remizy i oddano ją do użytku. Stało się to dzięki pomocy finansowej udzielonej przez mieszkańców z Ożarowa i okolic. W tym czasie straż posiadała już kompletny sprzęt gaśniczy i ratowniczy: przenośną sikawkę czterocalową, przenośny hydrofor z cylindrem leżącym, drabinę Szczerbowskiego, drabinę francuską, dwie drabiny hakowe, sprzęt burzący i uzbrojenie osobiste. Ponadto posiadała 3 beczkowozy dwukołowe do zaprzęgu konnego. W ówczesnych czasach, remiza oraz sprzęt odpowiadały całkowicie wymogom techniki pożarniczej. Alarmowanie odbywało się przy pomocy rozwieszonych dzwonków oraz w późniejszym czasie syreną zakładową huty szkła.

Okres II wojny światowejEdytuj

Wybuch wojny w 1939 odbił się katastrofalnie na działalności straży. Ofiarny i pełen zapału naczelnik Władysław Skórkowski został powołany do wojska i znalazł się na Węgrzech. Stamtąd przedostał się do Anglii gdzie zmarł. Straż utraciła wóz bojowy i sztandar – symbol polskości, który zarekwirowały władze niemieckie. Trudności bytowe życia okupacyjnego poważnie utrudniały działalność, straż jednak po chwilowym wstrząsie ją wznowiła[6].

 
Tablica pamiątkowa w Ożarowie Mazowieckim

Niemcy mimo stosowania terroru, doceniali potrzebę utrzymania w warunkach wojennych straży pożarnej. Stwarzało to możliwości utrzymywania sprzętu i uzbrojenia pożarniczego. Dodatkowo ułatwiało ewentualne działania konspiracyjne, gdyż legitymacja strażacka wydawana przez władze niemieckie skutecznie chroniła od robót przymusowych, często uwalniała z łapanek[7]. To zostało wkrótce wykorzystane do pracy konspiracyjnej[8]. Na przełomie 1939/40 ówczesny prezes OSP Zygmunt Holewiński we współpracy ze starszym instruktorem ochrony przeciwpożarowej powiatu warszawskiego dh. Teodorem Ozdobińskim utworzyli z zaufanych strażaków komórkę Związku Walki Zbrojnej, która następnie weszła w skład Armii Krajowej Batalionu Ożarowskiego pod nazwą „Folwark Ryniewo” i stanowiła zaczątek późniejszego VII Rejonu „Jaworzyn”[9]. Kilku członków straży objęło funkcję w sztabie batalionu. W ramach tej formacji brano udział w szeregu akcji o znaczeniu wojskowym: przerzuty broni i leków, kolportaż prasy podziemnej, przewóz prasy przez posterunki żandarmerii czy przejmowanie zrzutów w Puszczy Kampinoskiej. W remizie gromadzono sprzęt wojskowy i sanitarny. Niestety nie obeszło się bez ofiar, wskutek wpadki rozstrzelani zostali wiceprezes straży Kazimierz Reicher, strażacy: Edmund Łazowski, Wacław Łuczak, Stefan ,Wołkow Stanisław Pawelec. Pamięć ich uczczono po wojnie tablicą pamiątkową u zbiegu ulic Poznańskiej i Strażackiej. Zwłoki ich, po ekshumacji w lasach Palmir, złożono na cmentarzu wojskowym w Ołtarzewie. Historia ta jest jednym z przykładów czynnego włączania się strażaków z OSP w działania zbrojne. Aktywność strażaków z OSP Ożarów Mazowiecki nie ograniczała się jedynie do gaszenia pożarów i opisanych działań. Strażacy służyli także pomocą wspierając akcję dożywiania najbiedniejszej ludności. Uruchomiono kuchnię, na organizację której oddano część remizy. W jej pomieszczeniach zorganizowano również stołówkę. Strażacy prowadzili kwesty od rolników dla zaopatrzenia kuchni w warzywa i artykuły spożywcze. Równocześnie prowadzono szkolenie pożarnicze i wojskowe członków czynnych. W czasie wojny zakupiono pierwszą motopompę marki Lis i samochód Bedford, który przerobiono na pożarniczy. Tak wyposażona jednostka działała do wyzwolenia gasząc skutecznie pożary tego co polskie, stosując w miarę możliwości sabotaż przez opieszałość przy gaszeniu obiektów niemieckich[6].

Członkowie OSP w Ożarowie Mazowieckim – Żołnierze Armii Krajowej VII Rejonu „Jaworzyn”[10]:

 • Chajęcki Zdzisław
 • Fus Stanisław
 • Góraj Adam
 • Górecki Leonard
 • Holewińska Stanisława
 • Holewiński Zygmunt
 • Kaszak Michał
 • Kiedrowski Edward
 • Kiedrowski Michał
 • Klimas Stanisław
 • Kwiatkowski Eugeniusz
 • Leżyński Aleksander
 • Łazowski Edmund
 • Łazowski Eugeniusz
 • Łuczak Wacław
 • Morawski Władysław
 • Pawelec Stanisław
 • Reicher Kazimierz
 • Stępień Józef
 • Świecki Edward
 • Wodzyński Władysław
 • Wołkow Stefan

Okres po 1945Edytuj

Po zakończeniu II wojny światowej ożarowscy strażacy, pod przewodnictwem naczelnika Łazowskiego organizowali na nowo sprzęt i zbierali fundusze. Pierwsze kupione samochody ciężarowe, służyły jako pożarnicze oraz do przewozów zarobkowych. Za pieniądze druhów Łazowskiego Koprzaka, Jaczewskiego, zakupiono aparaturę filmową 16 mm. We własnym zakresie urządzono i wyposażono salę kinową. W 1955 rozpoczęło działalność KINO związkowe „STRAŻAK”. Przez kilka lat dochody z kina były podstawowym źródłem finansowania jednostki. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) z Ożarowa brała udział w pierwszym programie TVP poświęconym propagowaniu drużyn pożarniczych, konkurując z MDP z Nasielska. Do 1960 prowadzono drobne prace inwestycyjne na terenie placu przy ulicy Ożarowskiej, jednak coraz częściej zarząd i członków straży nurtowała myśl o budowie nowej strażnicy. Nadal działało kino „STRAŻAK", ponadto w dobudowanym trójboksowym drewnianym garażu rozpoczął działalność warsztat ślusarski a w nim produkcja wiórek stalowych do wiórowania warsztatów. Strażacy czerpali też dochód z wynajęcia sali tanecznej w parku w Ołtarzewie. W późniejszym okresie powstała sala taneczna na placu straży przy ul. Floriana. Wszystkie zebrane pieniądze strażacy przeznaczyli na zakup materiałów budowlanych, co przybliżyło ich do rozpoczęcia budowy nowej strażnicy. Ostatecznie w 1962 Walne Zebranie OSP przyjęło uchwałę o przystąpieniu do budowy. Powołano komitet budowy strażnicy, na czele którego stanął przewodniczący Osiedlowej Rady Narodowej Ożarowa Waldemar Urbaniak. Po załatwieniu wszystkich formalności, jesienią 1962 przystąpiono do kopania fundamentów i ich zalewania. W 1963 postawiono strażnicę w stanie surowym oraz wybudowano dwupiętrową drewnianą wspinalnię. W latach 1964-1965 prowadzono prace wykończeniowe i w październiku 1965 oddano do użytku nową strażnicę (na ul. Strażackiej). Jej oddanie połączono z jubileuszem 40-1ecia OSP Ożarów. W czasie tej uroczystości odznaczenia otrzymali najbardziej aktywni członkowie Komitetu Budowy Strażnicy, członkowie zarządu i strażnicy. W 1966 postanowiono wykorzystać będący na terenie placu dół służący do lasowania wapna. Po niewielkim jego powiększeniu, wybetonowano ściany, uzyskując niewielkim nakładem pracy i funduszy zbiornik o pojemności 180m³. Zagospodarowano również terenu wokół strażnicy. W 1970 zarząd zaproponował budowę budynku gospodarczego, który pomieściłby sprzęt gospodarczy znajdujący się w drewnianej szopie. W 1972 naczelnikiem i równocześnie komendantem straży został Leszek Stachlewski[11]. 11 marca 2017 zrezygnował z pełnienia funkcji naczelnika. Pozostał jednak Honorowym Naczelnikiem.

W 2002 druhowie z ożarowskiej OSP wspierali trwający 306 dni protest pracowników Fabryki Kabli „Ożarów”[12]. W 2006 OSP wybudowała obok strażnicy budynek mieszkalno-usługowy. Pomieszczenia na parterze są wynajmowane i środki z tego tytułu służą finansowaniu działalności bieżącej straży pożarnej[13]. W 2007 druhowie ożarowscy uczestniczyli w akcji wydobycia z dna Wisły wraku samolotu Cessna 150M SP-KCP[14][15].

Obchody rocznicoweEdytuj

Baza technicznaEdytuj

RemizaEdytuj

Strażnica przy ul. Strażackiej 1

SamochodyEdytuj

Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim dysponuje obecnie sześcioma samochodami ratowniczo - gaśniczymi, w tym jednym samochodem specjalnym (podnośnik SH 18) oraz jednym samochodem Star 25 GBA, który obecnie nie jest w czynnej służbie.

 • StarMan 14.225 4x4 GBA 2,5/16 – z kabiną sześcioosobową, przeznaczony do gaszenia pożarów oraz pomocy w wypadkach komunikacyjnych, jest wyposażony w napęd 4x4
 • Mercedes Benz Sprinter 518 SRt – z kabiną sześcioosobową, przeznaczony głównie do ratowania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych akcjach specjalistycznych.
 • Iveco Eurocargo ML150E28WS 4x4 GBA 3,5/27 – z kabiną sześcioosobową, przeznaczony głównie do zwalczania pożarów i pomocy w wypadkach komunikacyjnych, jest on przeznaczony również do pracy w ciężkim terenie (np.las) ze względu na terenowe zawieszenie z napędem 4x4
 • Tatra T815 4X4.2 GCBA 4/32 – z kabiną sześcioosobową, przeznaczony do gaszenia pożarów oraz pomocy w wypadkach komunikacyjnych i innych akcjach specjalistycznych, jest wyposażony w napęd 4x4
 • Daewoo Lublin II GLM – z kabiną sześcioosobową i przeznaczeniem do pompowań i akcji pomocniczych.
 • Star 266 SH-18 – z kabiną dwuosobową, posiada podnośnik koszowy o długości 18m
 • Mercedes Benz Sprinter 4x2 GLBA – z kabiną trzyosobową, przeznaczony do gaszenia budynków i pomieszczeń przy pomocy specjalistycznej lancy Cobra, która wystrzeliwuje mgłę wodną z ciśnieniem 300 bar
 • Star 25 GBA – obecnie nie jest w czynnej służbie

Odznaczenia, wyróżnieniaEdytuj

 • 1964 – Dyplom uznania nr 29 za 40 letnią chlubną i ofiarną działalność przyznany przez „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych” Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności, Okręg Wojewódzki[18],
 • 1975 – Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" przyznany uchwałą nr 3 z 6 lutego 1975 przez „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych” Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności, Zarząd Główny[18],
 • 2004 – Felicja (Nagroda Honorowa Ożarowa Mazowieckiego) w kategorii instytucja[19].
 • 2008 – Tomasz Makulski wyróżniony tytułem „Strażaka Miesiąca Grudnia 2008”[20].

Sukcesy w zawodach pożarniczych[18]Edytuj

 • 1960 – Dyplom dla Sekcji Młodzieżowej OSP w Ożarowie Mazowieckim za zajęcie II miejsca na II wojewódzkich zawodach pożarniczych woj. warszawskiego w Warszawie
 • 1967 – Dyplom dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za zajęcie II miejsca w grupie I na zawodach powiatowych przeprowadzonych w Józefowie
 • 1976 – Dyplom dla OSP w Ożarowie za zajęcie I miejsca w grupie III w VIII zawodach pożarniczych w Warszawie
 • 1976 – Dyplom dla OSP w Ożarów za zajęcie I miejsca w grupie III w IX stołecznych zawodach sportowo-pożarniczych w Nowym Dworze Mazowieckim

W 1976 OSP w Ożarowie Mazowieckim ma w dorobku I miejsce w zawodach wojewódzkich oraz I miejsce w czasie ćwiczeń Obwodowej brygady pożarniczej, za co w nagrodę jeden z ich samochodów pożarniczych został wyposażony w radiostację. W 1978 OSP w Ożarowie Mazowieckim powtórnie wywalczyła I miejsce, które było kwalifikacją do zawodów krajowych w 1980 w Poznaniu. Na zawodach tych, wśród drużyn z całego kraju zajęli ostatecznie IX miejsce[21].

 • 1980 – Dyplom dla OSP Ożarów za zajęcie I miejsca w punktacji ogólnej Grupa III, w II strefowych zawodach sportowo-pożarniczych w Łodzi
 • 1985 – Dyplom dla OSP Ożarów Mazowiecki za zajęcie I miejsca w strefowych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gostyninie
 • 1985 – Dyplom dla OSP w Ożarowie Mazowieckim za zajęcie I miejsca w rejonowych zawodach w Pruszkowie
 • 1986 – Dyplom dla OSP Ożarów za zajęcie I miejsca w grupie II w stołecznych zawodach sportowo pożarniczych w Legionowie
 • 1986 – Dyplom dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za zajęcie I miejsca w VI stołecznych zawodach sportowo-pożarniczych w Grodzisku Mazowieckim
 • 1994 – Dyplom dla OSP w Ożarowie za zajęcie I miejsca w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w grupie I w Pruszkowie
 • 1994 – Dyplom dla OSP w Ożarowie za zajęcie II miejsca w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Pruszkowie
 • 1995 – Dyplom dla OSP w Ożarowie za zajęcie III miejsca w zawodach obwodowego ruchu pożarniczego
 • 1995 – Dyplom dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za zajęcie I miejsca w I grupie w Legionowie
 • 1997 – Dyplom dla OSP w Ożarowie za zajęcie I miejsca w wojewódzkich zawodach jednostek OSP Obwodowego Pułku Pożarniczego w Warszawie
 • 1998 – Dyplom dla OSP w Ożarowie Mazowieckim za zajęcie II miejsca w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Nadarzynie
 • 2001 – Dyplom dla OSP w Ożarowie Mazowieckim za zajęcie II miejsca w I powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP powiatu warszawskiego zachodniego w Błoniu

W 1993 za zajęcie I miejsca oraz wykazanie wysokiego poziomu wyszkolenia bojowego w zawodach Obwodowego Pułku Pożarniczego OSP w Ożarowie Mazowieckim otrzymała samochód pożarniczy AVIA od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie[22].

PrzypisyEdytuj

 1. Informacje na stronie Krajowego Rejestru Sądowego. [dostęp 2013-08-30].
 2. Rejestr „Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Ożarowie pow. warszawskiego” – dokument źródłowy
 3. Stefan Lewandowski: Dzieje Ziemi Ożarowskiej. Ożarów Mazowiecki: Burmistrz i Rada Miejska Ożarowa Mazowieckiego, 2007, s. 148. ISBN 83-89241-37-4.
 4. Jan Pietraszkiewicz, Warszawikia [dostęp 2013-08-30].
 5. Jacek Andrzejczak. Kiedy w naszym mieście ktoś na alarm dzwoni wtedy Straż Pożarna z Ożarowa goni.... „Informator Ożarowski”. 3 (102), marzec 2003. 
 6. a b c Historia opisana na stronie internetowej OSP w Ożarowie Mazowieckim. [dostęp 2013-08-26].
 7. Walka mieszkańców Ożarowa i okolic z okupantem w latach 1939-1945. Zbigniew Złotnicki „Ketling” (red.). Ożarów: Koło nr 7 „Jaworzyn” Okręg Warszawa - Powiat, światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2006, s. 115. ISBN 83-89241-35-8.
 8. O działaniach konspiracyjnych strażaków z OSP w Ożarowie Mazowieckim na stronie weteranów AK środowisk „Obroży” i „Grupy Kampinos”. [dostęp 2013-08-30].
 9. Walka mieszkańców Ożarowa z okupantem. Lech Sedlaczek (red.). Warszawa: Komisja Historyczna Koła nr 7 „Jaworzyn” Okręgu Warszawa - Powiat, światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1998, s. 273-274. ISBN 83-903152-0-3.
 10. Wykaz członków OSP, będących żołnierzami AK znajduje się w dokumentach pozostawionych rodzinie Władysława Wodzyńskiego zmarłego w 1978 za:Walka mieszkańców Ożarowa z okupantem. Lech Sedlaczek (red.). Warszawa: Komisja Historyczna Koła nr 7 „Jaworzyn” Okręgu Warszawa - Powiat, światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1998, s. 320. ISBN 83-903152-0-3.
 11. 3 maja – święto zadumy i radości. „Gazeta Mazowiecka”. 9, 16 maja 2006. ISSN 1425-1876. 
 12. Dyplom uznania wręczony przez pracowników Fabryki Kabli „Ożarów” w księdze pamiątkowej OSP w Ożarowie Mazowieckim
 13. Fragment programu TVN24 z sierpnia 2010 o OSP w Ożarowie Mazowieckim. [dostęp 2013-08-30].
 14. Pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2007 z podziękowaniem dla OSP w Ożarowie Mazowieckim adresowane na Dariusza Stachlewskiego, podpisane z upoważnienia przez Tadeusza Jarmuziewicza
 15. Jakub Pietrzak. Cała rodzinka na straży. „Super Express”. 277(5033), 21 listopada 2007. 
 16. 80 lat OSP Ożarów Mazowiecki. [dostęp 2017-05-31].
 17. 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. „Informator Ożarowski”. 1/35, 2014. 
 18. a b c Dyplomy przechowywane w świetlicy w OSP w Ożarowie Mazowieckim
 19. Wykaz przyznanych ożarowskich Felicji na stronie ozarow-maz.pl. [dostęp 2017-10-6].
 20. Strażak miesiąca nagrodzony. „Informator Ożarowski”. 2(167), 2009. 
 21. Jolanta Kołodyńska. OSP Ożarów Mazowiecki. „Express Wieczorny”, 11 maja 2007. 
 22. Akt przekazania samochodu pożarniczego przez Komendanta PSP w Warszawie z 1993.

Linki zewnętrzneEdytuj