Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku[1] poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego[2][3].

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

redakcji: 40-954 Katowice,
ul.Podgórna 4

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników, Przemysłu Hutniczego, 40-954 Katowice, skr. poczt. 361

Tematyka

technika

Pierwszy numer

1967

Redaktor naczelny

dr hab. Józef Pastuszka

Format

21×30 cm

ISSN

1230-7408

Strona internetowa

Publikowane są oryginalne artykuły naukowo-techniczne[4], recenzje specjalistycznych książek, sprawozdania z konferencji naukowo-technicznych i zapowiedzi konferencji planowanych. Jest rejestrowane w BazTech (ogólnopolska baza danych o zawartości czasopism technicznych)[2] oraz w Chemical Abstracts[3]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało czasopismu 2 punkty[2].

Redakcja

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (o czasopiśmie na WWW wydawcy). www.sitph.pl. [dostęp 2012-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-15)]. (pol.).
 2. a b c Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (informacje w BazTech). baztech.icm.edu.pl. [dostęp 2012-06-22]. (pol.).
 3. a b Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. www.sitph.pl. [dostęp 2012-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-25)]. (pol.).
 4. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów – archiwum. www.sitph.pl. [dostęp 2012-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-01-23)]. (pol.).
 5. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów – redakcja. www.sitph.pl. [dostęp 2012-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-25)]. (pol.).
 6. Prof. Józef Stefan Pastuszka, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 7. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów – rada programowa. www.sitph.pl. [dostęp 2012-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-25)]. (pol.).
 8. Prof. Stanisław Hławiczka, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 9. Prof. Jan Konieczyński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 10. Prof. Marian Tadeusz Mazur, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 11. Prof. Jacek Namieśnik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 12. Prof. Lucjan Pawłowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 13. Prof. Zbigniew Popiołek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 14. Prof. Czesława Rosik-Dulewska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 15. Prof. Jan Dobrosław Rutkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 16. Prof. Roman Stanisław Zarzycki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].
 17. Prof. Jerzy Wojciech Zwoździak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-06-22].