Otwórz menu główne

Octan etylu, CH
3
COOC
2
H
5
organiczny związek chemiczny z grupy octanów, ester kwasu octowego i etanolu. Jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, przyjemnym, owocowym zapachu[18][19]. Bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie. Obecnie wycofuje się go z użycia w przemyśle z powodu jego działania drażniącego i względnie dużej toksyczności.

Octan etylu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H8O2
Inne wzory CH
3
COOC
2
H
5
, CH
3
CH
2
OC(O)CH
3
, AcOEt
Masa molowa 88,11 g/mol
Wygląd przezroczysta, bezbarwna ciecz[2]
Identyfikacja
Numer CAS 141-78-6
PubChem 8857[3]
Podobne związki
Podobne związki octan butylu, maślan etylu, mrówczan etylu, bezwodnik octowy, eter dietylowy
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Otrzymywany w wyniku estryfikacji etanolu kwasem octowym (konieczny dodatek kwaśnego katalizatora) lub bezwodnikiem octowym:

CH
3
COOH + C
2
H
5
OH → CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
CH
3
COOCOCH
3
+ C
2
H
5
OH → CH
3
COOC
2
H
5
+ CH
3
COOH

Stosowany jest jako rozpuszczalnik farb i lakierów, rozpuszczalnik w procesach przemysłowych oraz składnik mieszanin zapachowych, a także w entomologii do zatruwania owadów.

PrzypisyEdytuj

 1. Henri A. Favre, Warren H. Powell, Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book), Royal Society of Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, 2014, s. 804, DOI10.1039/9781849733069-FP001, ISBN 978-0-85404-182-4.
 2. a b Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
 3. Octan etylu (CID: 8857) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 4. a b c d e Haynes 2014 ↓, s. 3-250.
 5. Haynes 2014 ↓, s. 5-197.
 6. Haynes 2014 ↓, s. 5-170.
 7. a b c Haynes 2014 ↓, s. 6-65.
 8. a b c d Haynes 2014 ↓, s. 6-232.
 9. a b c d e Haynes 2014 ↓, s. 6-183.
 10. a b Haynes 2014 ↓, s. 6-99.
 11. Haynes 2014 ↓, s. 15-17.
 12. Haynes 2014 ↓, s. 9-56.
 13. a b Octan etylu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2016-08-19].
 14. a b c Haynes 2014 ↓, s. 16-22.
 15. a b Octan etylu (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2016-08-19].
 16. Octan etylu (nr 270989) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2016-08-19].
 17. Octan etylu (nr 270989) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych (ze względu na zmianę sposobu wywołania karty charakterystyki, aby pobrać kartę dla obszaru USA, na stronie produktu należy zmienić lokalizację na "United States" i ponownie pobrać kartę). [dostęp 2016-08-19].
 18. Encyklopedia techniki. Chemia, Władysław Gajewski (red.), wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, OCLC 33835352.
 19. Mały słownik chemiczny. Jerzy Chodkowski (red.). Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976.

BibliografiaEdytuj