Octan glatirameru

związek chemiczny

Octan glatirameru – lek immunomodulujący, sól octanowa syntetycznych polipeptydów zbudowanych z reszt kwasu L-glutaminowego, L-alaniny, L-tyrozyny i L-lizyny o masie cząsteczkowej 4700–13 000 daltonów. Stosowany jest w leczeniu stwardnienia rozsianego; zmniejsza liczbę nawrotów choroby[1].

Octan glatirameru
Główne monomery
Główne monomery
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C25H45N5O13
Masa molowa 623,65 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 147245-92-9
PubChem 3081884
DrugBank APRD00999
Klasyfikacja medyczna
ATC L03 AX13

HistoriaEdytuj

Glatiramer został wynaleziony przez izraelskich farmaceutów Selę, Arnona i Teitelbauma z Weizmann Institute of Science[2]. Skuteczność i bezpieczeństwo glatirameru udowodniły trzy badania kliniczne; pierwsze z nich przeprowadzone przez M. Bornsteina było jednoośrodkowym badaniem na grupie 50 pacjentów, z podwójnie ślepą próbą. Drugie, wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą trwało dwa lata i zostało przeprowadzone w jedenastu amerykańskich ośrodkach na grupie 251 pacjentów[3]. Trzecie badanie przeprowadzono na grupie 239 pacjentów z 29 ośrodków leczenia SM w sześciu krajach europejskich i Kanadzie[4].

Mechanizm działaniaEdytuj

Mechanizm działania preparatu nie jest dotąd dokładnie poznany. Przypuszczalnie wchodzi w reakcję krzyżową z białkiem zasadowym mieliny (myelin basic protein, MBP). Glatiramer wykazuje duże powinowactwo do cząsteczek antygenu zgodności tkankowej klasy II, i wiąże się z nimi na powierzchni komórek prezentujących antygen (APC). Wiązanie z MHC II na powierzchni APC indukuje limfocyty T supresorowe i hamuje limfocyty T efektorowe, co redukuje odpowiedź zapalną[5].

Wskazania do stosowaniaEdytuj

Zmniejszenie częstości występowania nawrotów stwardnienia rozsianego u pacjentów ambulatoryjnych; postaci pierwotnie lub wtórnie postępującej choroby nie są wskazaniem do leczenia glatiramerem.

PrzeciwwskazaniaEdytuj

 • nadwrażliwość na octan glatirameru
 • ciąża

Środki ostrożnościEdytuj

 1. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami serca.
 2. Jedyny zarejestrowany preparat w Polsce[6] zawiera mannitol - nie należy podawać w przypadku nadwrażliwości.
 3. Preparatu nie należy podawać dożylnie i domięśniowo.
 4. Lek ten jest przeciwwskazany w ciąży. U kobiet w wieku rozrodczym leczonych octanem glatirameru zaleca się stosować skuteczną antykoncepcję.

InterakcjeEdytuj

Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów zwiększa częstość reakcji w miejscu wstrzyknięcia. Obserwowano nietolerancję alkoholu podczas jednoczesnego stosowania.

Działania niepożądaneEdytuj

 
Reakcja w miejscu wstrzyknięcia na lewym ramieniu

Najczęstsze są reakcje w miejscu podania: rumień, ból, stwardnienie, pokrzywka, świąd, obrzęk, odczyn zapalny.
Inne bardzo często występujące działania to:

Częstymi działaniami niepożądanymi są:

DawkowanieEdytuj

 
Opakowanie i ampułkostrzykawka zawierająca octan glatirameru (Copaxone)

Leczenie powinno być nadzorowane przez neurologa lub lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego.
Dorośli: 20mg w podskórnym wstrzyknięciu raz na dobę.
Wstrzyknięcia powinny być wykonywane w tkankę podskórną ramienia, brzucha, uda lub biodra.

PreparatyEdytuj

Dostępne w Polsce:[6]


PrzypisyEdytuj

 1. Copaxone – multiple sclerosis encyclopaedia
 2. Teitelbaum D, Meshorer A, Hirshfeld T, Arnon R, Sela M. „Eur J Immunol”. 1, s. 242-248, 1971. 
 3. Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA, Ford CC, Goldstein J, Lisak RP, Myers LW, Panitch HS, Rose JW, Schiffer RB, Vollmer T, Weiner LP, Wolinsky JS. Extended use of glatiramer acetate (Copaxone) is well tolerated and maintains its clinical effect on multiple sclerosis relapse rate and degree of disability. Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. „Neurology”. 50. 3, s. 701-8, 1998. PMID: 9521260. 
 4. Rovaris M, Comi G, Ladkani D, Wolinsky JS, Filippi M; European/Canadian Glatiramer Acetate Study Group. Short-term correlations between clinical and MR imaging findings in relapsing-remitting multiple sclerosis. „AJNR Am J Neuroradiol”. 24. 1, s. 75-81, 2003. PMID: 12533330. 
 5. buletin
 6. a b Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2011-09-29]. (pol.)

BibliografiaEdytuj