Octan metylu

związek chemiczny

Octan metyluorganiczny związek chemiczny, ester metylowy kwasu octowego, ciecz o charakterystycznym owocowym zapachu podobnym do octanu etylu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak np. etanol lub toluen. Jest to substancja łatwopalna. Nie należy wdychać oparów. Pary octanu metylu tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Octan metylu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C3H6O2

Inne wzory

CH3COOCH3; MeCOOMe; AcOMe

Masa molowa

74,08 g/mol

Wygląd

przezroczysta, bezbarwna ciecz[1]

Identyfikacja
Numer CAS

79-20-9

PubChem

6584

Podobne związki
Podobne związki

octan etylu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Octan metylu stosowany jest między innymi jako rozpuszczalnik oraz jako półprodukt do syntez organicznych.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
 2. a b c d e Lide 2009 ↓, s. 3-334.
 3. Lide 2009 ↓, s. 16-41.
 4. a b c Octan metylu (nr 45999) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-03-20]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 5. Lide 2009 ↓, s. 6-63.
 6. Lide 2009 ↓, s. 6-176.
 7. Lide 2009 ↓, s. 6-128.
 8. Lide 2009 ↓, s. 9-56.
 9. a b Octan metylu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-20].
 10. Octan metylu (nr 45999) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2015-03-20]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 11. a b Lide 2009 ↓, s. 15-18.

BibliografiaEdytuj