Octan metylu

związek chemiczny

Octan metyluorganiczny związek chemiczny, ester metylowy kwasu octowego, ciecz o charakterystycznym owocowym zapachu podobnym do octanu etylu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak np. etanol lub toluen. Jest to substancja łatwopalna. Nie należy wdychać oparów. Pary octanu metylu tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Octan metylu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C3H6O2
Inne wzory CH3COOCH3; MeCOOMe; AcOMe
Masa molowa 74,08 g/mol
Wygląd przezroczysta, bezbarwna ciecz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 79-20-9
PubChem 6584[2]
Podobne związki
Podobne związki octan etylu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Octan metylu stosowany jest między innymi jako rozpuszczalnik oraz jako półprodukt do syntez organicznych.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
 2. Octan metylu (CID: 6584) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 3. a b c d e Lide 2009 ↓, s. 3-334.
 4. Lide 2009 ↓, s. 16-41.
 5. a b c Octan metylu (nr 45999) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-03-20]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 6. Lide 2009 ↓, s. 6-63.
 7. Lide 2009 ↓, s. 6-176.
 8. Lide 2009 ↓, s. 6-128.
 9. Lide 2009 ↓, s. 9-56.
 10. a b Octan metylu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-20].
 11. Octan metylu (nr 45999) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2015-03-20]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 12. a b Lide 2009 ↓, s. 15-18.

BibliografiaEdytuj