Odbiornik radiokomunikacyjny

urządzenie elektroniczne przeznaczone do selektywnego odbioru sygnałów niesionych przez fale radiowe


Odbiornik radiokomunikacyjnyodbiornik radiowy (wyspecjalizowane urządzenie elektroniczne) przeznaczony do odbioru sygnałów i transmisji radiowych. Zazwyczaj bardzo rozbudowane (w porównaniu ze zwykłym domowym odbiornikiem radiowym), z wykorzystaniem najnowszych technologii i technik konstrukcyjnych, o bardzo szerokim zakresie pracy, z regulacją pasma w zależności od odbieranej emisji radiowej. Przystosowany do odbioru mowy, sygnałów telegraficznych kodu Morse’a, sygnałów telegraficznych dalekopisowych, telekopiowych, urządzeń transmisji danych i najnowszych emisji radiowych.

Cechy odbiornika radiokomunikacyjnego edytuj

 • szeroki zakres częstotliwości
  • całe pasmo KF (1–30 MHz)
  • całe pasmo UKF (30–60 MHz)
 • wysoka stabilność częstotliwości heterodyn < 1 × 10-6 Hz/Hz
 • wysoka czułość wejściowa, poniżej 1 μV
 • liniowość charakterystyki toru odbiorczego (minimalizacja zniekształceń sygnału)
 • wysoka selektywność (odporność na sygnały bliskie odbieranemu)

uzyskiwana przy zastosowaniu minimum 2 przemian częstotliwości

 • wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (od innych pobliskich urządzeń)
 • odporność na fluktuacje odbieranego sygnału (zmiany jego poziomu)
 • zdolność do zmiany fali na podstawie oceny odbieranej transmisji
 • zmiana fali w jak najkrótszym czasie (rzędu mikrosekund)
 • wyposażenie w układy wyjść dla różnych urządzeń peryferyjnych
  • słuchawki
  • teleksy (dalekopisy)
  • telefaksy
  • urządzenia telekopiowe
  • urządzenia transmisji danych
  • modemy komputerowe
  • inne urządzenia specjalistyczne

Elementy składowe odbiornika radiokomunikacyjnego edytuj

W skład odbiornika radiokomunikacyjnego wchodzą następujące elementy:

 • antena odbiorcza – o odpowiedniej charakterystyce i zysku kierunkowym
 • obwody wejściowe
 • wzmacniacz wejściowy
 • stopień I przemiany częstotliwości
  • I mieszacz
  • I przestrajana heterodyna
 • wzmacniacz I częstotliwości pośredniej (możliwość zmiany szerokości pasma)
 • stopień II przemiany
  • II mieszacz
  • II heterodyna (o stałej częstotliwości)
  • wzmacniacz II częstotliwości pośredniej (możliwość zmiany szerokości pasma)
 • układy demodulatorów dla różnych rodzajów emisji
 • układy dopasowań (interfejsy) dla różnych urządzeń końcowych
 • urządzenia końcowe (wymienione w punkcie poprzednim)
 • elementy wspólne lub obejmujące swym działaniem kilka bloków
  • układy wytwarzania wysoko stabilnych częstotliwości
  • układy automatyki niwelujące powstałe w czasie niestabilności
  • układy wysokostabilnych zasilaczy bloków odbiornika
  • układy sygnalizacji i nadzoru
  • układy zdalnego sterowania z innych urządzeń np. końcowych

Nieco historii z łączności wojskowej edytuj

 
Odbiornik REV-251M

Wymieniono powyżej elementy składowe uniwersalnego odbiornika radiokomunikacyjnego. Odbiorniki przewidziane do konkretnych funkcji mogły mieć układ nieco uproszczony, na przykład możliwość pracy w ściśle określonych pasmach częstotliwości.

Najstarsze odbiorniki radiokomunikacyjne były urządzeniami wykonanymi w technice lampowej. Wiązała się z tym wielkość urządzenia. Przykładem w dziedzinie łączności wojskowej może tu być, oparty na technice generatorów kwarcowych i nadtonalnych, eksploatowany w latach 60–80 ubiegłego stulecia, strojony na podstawie tabeli ustawienia przełączników, odbiornik BERYL-2. Odbierał on tylko podstawowe emisje: telefoniczną i telegraficzne.

Wraz z rozwojem elektroniki wielkość odbiornika malała (dalej to były lampy elektronowe z początkami elementów półprzewodnikowych), ale rosły jego możliwości eksploatacyjne. Polepszały się parametry i wchodziły dotychczas nieużywane profesjonalnie emisje. Do eksploatacji w wojsku weszły odbiorniki: krótkofalowy R-155P i ultrakrótkofalowy R-155U, z możliwością automatycznego (jeszcze mechanicznego) strojenia, wysoką już stabilnością częstotliwości i niestosowanymi dotychczas emisjami jednowstęgowymi (SSB).

Sprzęt wojskowy zminiaturyzowało dopiero wejście układów scalonych i mikroprocesorów, czego egzemplifikacją jest odbiornik R-162P, produkcji rosyjskiej, i odbiornik REV-251M, produkcji węgierskiej.