Oddział czat

Oddział czat – część sił (od wzmocnionej kompanii do wzmocnionego batalionu[1]) wydzielonych ze składu wojsk w czasie odpoczynku w celu ich ubezpieczenia. Otrzymuje pas ubezpieczenia o ustalonej szerokości, w którym wystawia czaty. W razie napadu nieprzyjaciela nawiązuje z nim walkę i powiadamia o tym ubezpieczane wojska[2].

Oddział czat organizowany jest na kierunkach szczególnie zagrożonych. Może występować w sile batalionu lub wzmocnionej kompanii. Wyznacza się mu rubież obrony oraz pas ubezpieczenia i obrony. Oddział działa zazwyczaj w odległość od 5 do 15 km od rejonu ześrodkowania i ubezpiecza pas o szerokości 5−10 km[3]. Sam ubezpiecza się elementami ubezpieczeń bezpośrednich[4].

Ugrupowanie bojowe oddziału czat zawiera także elementy rozpoznawcze. Zazwyczaj są to posterunki obserwacyjne. Własne ubezpieczenia bezpośrednie to placówki, patrole i czujki. Wyznaczany jest odwód w gotowości do wsparcia działań. Oddział wzmacniany jest pododdziałami rodzajów wojsk[4].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj