Oddziaływania termiczne

Oddziaływania termiczne – wpływ zmian temperatury na konstrukcje mechaniczne lub budowlane, traktowane są w mechanice konstrukcji jako obciążenia zewnętrzne[1][2], gdyż w wyniku rozszerzalności cieplnej mogą wywoływać naprężenia[3] w elementach konstrukcyjnych, a nawet utratę ich stateczności.

PrzypisyEdytuj

  1. Olszowski B., Radwańska M., Mechanika budowli, Politechnika Krakowska Kraków 2010, str. 262, 282, 328, 332
  2. Gierszewski M., Ramy, BiA Warszawa 1955, str. 127
  3. Wierzbicki W., Mechanika budowli, PWN Warszawa 1955, str. 95, 333, 358