Oddziaływanie elektrostatyczne

Oddziaływanie elektrostatyczne – wzajemne oddziaływanie ciał (np. cząsteczek) posiadających ładunek elektryczny, np. 2 jonów lub jonu.

Oddziaływanie elektrostatyczne jest szczególnym przypadkiem oddziaływania elektromagnetycznego, w którym ładunki nie poruszają się lub efekty, poza przemieszczaniem ładunków, wynikające z tego ruchu pomija się.

Istnieją dwa rodzaje ładunków elektrycznych, zwane dodatnimi (+) i ujemnymi (–). Ciała o ładunku jednoimiennym (+ z + lub – z –) odpychają się, a o ładunku różnoimiennym (+ z –) przyciągają się. Siłę, z jaką działają na siebie punktowe ładunki, określa prawo Coulomba.

Podstawowe cechy oddziaływania elektrostatycznegoEdytuj

  • ma nieskończony zasięg,
  • może być przyciągające i odpychające,
  • podlegają mu tylko ładunki elektryczne,
  • wartość tego oddziaływania zależy od wartości oddziałujących ładunków, ośrodka w jakim zachodzi oddziaływanie i odległości między nimi.

Zobacz teżEdytuj