Otwórz menu główne

Odezwa na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa Kongresowego

Odezwa na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa Kongresowegoodezwa wydana 12 sierpnia 1914 przez komendanta głównego Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego.

Opublikowana została w Krakowie jako druk ulotny, autorstwa Leona Wasilewskiego. Wzywała mieszkańców Królestwa Polskiego do czynnego wystąpienia przeciwko okupacji rosyjskiej. Powoływała się na zalecenia utworzonego w Warszawie Rządu Narodowego (który w rzeczywistości nigdy nie istniał), nakazującego podporządkowanie się rozporządzeniom Józefa Piłsudskiego.