Odkształcenie postaciowe

Odkształcenie postaciowe to zmiana kształtu (odkształcenie) ośrodka ciągłego przy zachowaniu długości odcinków równoległych do osi układu współrzędnych.

Przykładem odkształcenia postaciowego może być ścinanie lub skręcanie.

Można mówić o odkształceniu postaciowym tylko w odniesieniu do konkretnego układu odniesienia. Przy jego zmianie odkształcenie może okazać się odkształceniem liniowym bądź ich złożeniem.

Zobacz teżEdytuj