Odwaga (herb szlachecki)

herb szlachecki

Odwaga (Mur Konopackich) – herb szlachecki.

Herb Odwaga

Tarcza dwudzielna blankowaniem w pas, pole pierwsze srebrne, drugie czerwone. W klejnocie nad hełmem w koronie chorągiew na drzewcu w skos w części zawieszona.

Najwcześniejsze wzmianki

edytuj

Herb ten nie jest znany ze źródeł średniowiecznych. Wspominają o nim herbarze Bartosza Paprockiego i Kaspra Niesieckiego.

Najbardziej rozpowszechniony w Prusach i w ziemi chełmińskiej.

Grzymała, Heeselecht, Knebel, Konopacki, Konopatski, Kontrym, Kossowski, Milewski, Sperling, Tauernitz, Vülow.

Najbardziej znani przedstawiciele

edytuj

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj