Odwrotna transformata Laplace’a

Odwrotna transformata Laplace’a funkcji – funkcja która posiada następującą własność:

gdzie jest transformatą Laplace’a. Odwrotną transformację Laplace’a zapisuje się często w postaci:

Transformata Laplace’a i odwrotna transformata Laplace’a mają wiele użytecznych właściwości dla systemów liniowych.

Odwrotną transformatę Laplace’a otrzymuje się wykonując następujące całkowanie w polu zespolonym:

gdzie liczbę rzeczywistą dobiera się tak, aby wszystkie punkty osobliwe funkcji podcałkowej leżały po lewej stronie prostej

Niekiedy w literaturze przedmiotu używa się także określenia odwrotna transformata Mellina lub odwrotna transformata Mellina-Bromwicha.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj