Odwrotny cykl Krebsa

Odwrotny cykl Krebsa, odwrotny cykl kwasu cytrynowego, odwrotny cykl TCA, reduktywny cykl kwasów karboksylowych – zespół reakcji biochemicznych podczas których CO2 włączany jest w związki organiczne przy udziale ferredoksyny i ATP. Cykl ten jest sposobem asymilacji dwutlenku węgla u części fotosyntetyzujących purpurowych bakterii siarkowych i bakterii zielonych.

Przebieg reduktywnego cyklu kwasu cytrynowego. 1 – liaza ATP-cytrynian, 2 – reduktaza fumaranowa, 3 – syntaza α-ketoglutaranowa, Fd – ferredoksyna.

Zasadniczo reakcje reduktywnego cyklu kwasów karboksylowych są odwróceniem reakcji zachodzących w cyklu kwasu cytrynowego zachodzącego w mitochondriach. W reduktywnym cyklu CO2 jest przyłączany do bursztynylo-CoA, kwasu α-ketoglutaranowego i acetylo-CoA. Do redukcji powstających związków organicznych używana jest ferredoksyna. Reakcje wymagają także dostarczenia energii w postaci ATP. Jako donory elektronów służyć mogą także wodór i siarczany[1][2].

Redukcyjny cykl kwasu cytrynowego jest alternatywnym sposobem asymilacji CO2 przebiegającej w cyklu Calvina.

Wykazano, że kilka z reakcji cyklu redukcyjnego może być katalizowanych przez związki nieorganiczne[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Buchanan BB., Arnon DI., Buchanan BB. A reverse KREBS cycle in photosynthesis: consensus at last.. „Photosynthesis research”, s. 47–53, 1990. PMID: 11540925. 
  2. Evans MC., Buchanan BB., Arnon DI. A new ferredoxin-dependent carbon reduction cycle in a photosynthetic bacterium.. „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. 4 (55), s. 928–34, kwiecień 1966. PMID: 5219700. 
  3. Zhang XV., Martin ST. Driving parts of Krebs cycle in reverse through mineral photochemistry.. „Journal of the American Chemical Society”. 50 (128), s. 16032–3, grudzień 2006. DOI: 10.1021/ja066103k. PMID: 17165745.