Odzież ochronna

Odzież ochronna – rodzaj odzieży chroniącej człowieka podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz zabezpieczającej przed ewentualnymi urazami ciała.

Odzież ochronną można podzielić ze względu na:

  • rodzaje i dziedziny, w których jest stosowana,
  • właściwości, które posiada,
  • elementy ubioru wynikające z elementów chronionych części ciała.

Rodzaje i dziedziny zastosowańEdytuj

Podział według właściwościEdytuj

Odzież:

Elementy ubioruEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Jabłońska B., Liwkowicz J., Odzież ochronna, Wyd. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 1976