Odznaczeni Złotym Wawrzynem Akademickim

Lista osób odznaczonych Złotym "Wawrzynem Akademickim" – obejmuje osoby uhonorowane "Wawrzynem Akademickim" I stopnia, polskim odznaczeniem, które ustanowione zostało Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lutego 1934 r.[1], a przyznawane było corocznie osobom zasłużonym dla literatury na wniosek Polskiej Akademii Literatury w okresie II Rzeczypospolitej[2].

Wawrzyn Akademicki

Jest to lista osób odznaczonych Złotym Wawrzynem Akademickim w latach 1935–1939 podana w układzie chronologicznym i z podziałem na kategorie, w jakich to odznaczenie zostało przyznane. Obecnie nie żyje ani jeden z odznaczonych; ostatni zmarli w latach 80.

Statystyka odznaczeń Złotym Wawrzynem AkademickimEdytuj

Statystyka odznaczeń Złotym Wawrzynem Akademickim 1935–1938
Kategoria Data nadania Suma
5 listopada 1935[3] 7 listopada 1936[4] 4 listopada 1937[5] 5 listopada 1938[6]

"za wybitną twórczość literacką"

21 7 7 9 44

"za zasługi na polu literatury podróżniczej"

1 - - - 1

"za pracę pisarską i wydawniczą poza granicami kraju, związaną z dziełami Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego"

- 4 1 1 6

"za wybitną twórczość krytyczno-literacką, naukową i publicystyczną w dziedzinie literatury pięknej"

9 4 2 5 20

"za krzewienie czytelnictwa"

1 - - - 1

"za zasługi dla dobra literatury polskiej" (1937–1939 – "za zasługi dla dobra literatury")

11 10 7 2 30

"za wybitne zasługi dla polskiej sztuki w ogóle"

9 8 4 7 28

"za krasomówstwo"

4 - - - 4

"za krasomówstwo sądowe"

4 1 1 3 9

"za szerzenie zamiłowania do polskiej literatury dramatycznej" (1938 – "za zasługi dla polskiej sceny")

6 6 5 4 21

"za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej za granicą"

- - 8 19 27

"za zasługi dla dobra polskiej kultury w ogóle"

- - - 11 11

Łącznie w roku

66 40 35 61 202

Zestawienie odznaczonychEdytuj

Odznaczeni Złotym Wawrzynem Akademickim
Kategoria Data nadania
5 listopada 1935[3] 7 listopada 1936[4] 4 listopada 1937[5] 5 listopada 1938[6][7]

"za wybitną
twórczość literacką"

 1. Zygmunt Bartkiewicz
 2. Wacław Borowy
 3. Maria Dąbrowska
 4. Ferdynand Goetel
 5. Artur Górski
 6. Kazimiera Iłłakowiczówna
 7. Alfred Konar
 8. Jan Lechoń
 9. Kornel Makuszyński
 10. Stanisław Miłaszewski
 11. Ostap Ortwin
 12. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
 13. Maria Rodziewiczówna
 14. Józef Ruffer
 15. Andrzej Strug
 16. Aleksander Świętochowski
 17. Julian Tuwim
 18. Maria Wielopolska
 19. Kazimierz Wierzyński
 20. Stanisław Ignacy Witkiewicz
 21. Emil Zegadłowicz
 1. Wacław Grubiński
 2. Jarosław Iwaszkiewicz
 3. Zofia Kossak-Szczucka
 4. Ludwik Hieronim Morstin
 5. Jan Parandowski
 6. Stanisław Wasylewski
 7. Józef Wittlin
 1. Kazimierz Czachowski
 2. Ferdynand Hoesick
 3. Janusz Korczak
 4. Zygmunt Nowakowski
 5. Adam Grzymała-Siedlecki
 6. Ewa Szelburg-Zarembina
 7. Jan Wiktor
 1. Wacław Gąsiorowski
 2. Stefan Kiedrzyński
 3. Zygmunt Kisielewski
 4. Maria Kuncewiczowa
 5. Bruno Schulz
 6. Władysław Sebyła
 7. Zygmunt Zaleski
 8. Karol Wiktor Zawodziński
 9. Henryk Zbierzchowski

"za zasługi
na polu literatury podróżniczej"

 1. Ferdynand Ossendowski

"za pracę pisarską i wydawniczą
poza granicami kraju,
związaną z dziełami
Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego"

 1. Edgar Vincent D'Abernon
 2. Hubert Camon
 3. Henri Mordacq
 4. Wolfgang Muller Clemm
 1. Herman Gummerus
 1. Ilie E. Torouţiu

"za wybitną
twórczość krytyczno-literacką,
naukową i publicystyczną
w dziedzinie literatury pięknej"

 1. Aleksander Brückner
 2. Roman Dyboski
 3. Jan Lorentowicz
 4. Jan Gwalbert Pawlikowski
 5. Edward Porębowicz
 6. Antoni Potocki
 7. Artur Śliwiński
 8. Wojciech Stpiczyński
 9. Józef Ujejski
 1. Aureli Drogoszewski
 2. Władysław Natanson
 3. Kazimierz Nitsch
 4. Gustaw Przychocki
 1. Ignacy Chrzanowski
 2. Leon Piniński
 1. Ludwik Bernacki
 2. Wilhelm Bruchnalski
 3. Jan Stanisław Bystroń
 4. Julian Krzyżanowski
 5. Roman Pollak

"za krzewienie czytelnictwa"

 1. Ludwik Zalewski

"za zasługi
dla dobra literatury polskiej"
(1937–1939 – "za zasługi
dla dobra literatury")

 1. Bernard Chrzanowski
 2. Stefan Demby
 3. Maria Jaworska
 4. Aleksander Patkowski
 5. Stanisław Podwysocki
 6. Helena Radlińska
 7. Felicjan Sławoj Składkowski
 8. Jakub Wojciechowski
 9. Kazimierz Wóycicki
 10. Władysław Zawistowski
 11. Lucjan Żeligowski
 1. Joseph Bédier
 2. Paul Cazin
 3. Faustyn Czerwijowski
 4. Michał Grażyński
 5. Paweł Kaczkowski
 6. Assadr Kalo
 7. Władysław Korsak
 8. Maila Talvio
 9. Stefan Starzyński
 10. Bolesław Wieniawa-Długoszowski
 1. Bolesław Koskowski
 2. Tadeusz Kutrzeba
 3. Ignacy Matuszewski
 4. Bolesław Pochmarski
 5. Leon Pomirowski
 6. Wojciech Rostworowski
 7. Władysław Sołtan
 1. Tadeusz Saloni
 2. Feliks West

"za wybitne zasługi
dla polskiej sztuki w ogóle"

 1. Xawery Dunikowski
 2. Henryk Kuna
 3. Józef Mehoffer
 4. Eugeniusz Morawski-Dąbrowa
 5. Zdzisław Mączeński
 6. Tadeusz Pruszkowski
 7. Czesław Przybylski
 8. Karol Szymanowski
 9. Leon Wyczółkowski
 1. Olga Boznańska
 2. Marian Lalewicz
 3. Franciszek Mączyński
 4. Józef Pankiewicz
 5. Ludomir Różycki
 6. Zofia Stryjeńska
 7. Wojciech Weiss
 8. Edward Wittig
 1. Wojciech Kossak
 2. Konstanty Laszczka
 3. Rafał Malczewski
 4. Bohdan Pniewski
 1. Stanisław Ostoja-Chrostowski
 2. Władysław Jarocki
 3. Stanisław Michalski
 4. Fryderyk Pautsch
 5. Jan Henryk Rosen
 6. Kazimierz Sichulski
 7. Rudolf Świerczyński

"za krasomówstwo"

 1. Ignacy Daszyński
 2. Bogusław Miedziński
 3. Ignacy Jan Paderewski
 4. Kazimierz Sosnkowski

"za krasomówstwo sądowe"

 1. Mieczysław Ettinger
 2. Franciszek Paschalski
 3. Stanisław Patek
 4. Kazimierz Rudnicki
 1. Cezary Ponikowski
 1. Stanisław Szurlej
 1. Leon Berenson
 2. Mieczysław Jarosz
 3. Marian Niedzielski

"za szerzenie zamiłowania do
polskiej literatury dramatycznej"
(1938 – "za zasługi dla polskiej sceny")

 1. Karol Frycz
 2. Leon Schiller
 3. Ludwik Solski
 4. Kazimierz Junosza-Stępowski
 5. Arnold Szyfman
 6. Stanisława Wysocka
 1. Karol Adwentowicz
 2. Józef Chmieliński
 3. Juliusz Osterwa
 4. Wanda Siemaszko
 5. Irena Solska
 6. Józef Śliwicki
 1. Wojciech Brydziński
 2. Mieczysława Ćwiklińska
 3. Maria Przybyłko-Potocka
 4. Józef Węgrzyn
 5. Aleksander Zelwerowicz
 1. Zofia Jaroszewska
 2. Jerzy Leszczyński
 3. Stanisław Stanisławski
 4. Aleksander Węgierko

"za szerzenie zamiłowania
do literatury polskiej za granicą"

 1. Róża Baily
 2. Franz Theodor Csokor
 3. Nicolae Iorga
 4. Monica Mary Gardner
 5. Mikołaj van Wijk
 6. Józef Piller
 7. Franck Louis Schoell
 8. Henryk Strobm
 1. Massimo Bontempelli
 2. Aleksander Guttry
 3. Jerzy Kossowski
 4. Stanisław Kolbuszewski
 5. Marius Leblond
 6. Ary Leblond
 7. Giovani Maver
 8. Henri de Montfort
 9. Spyros Melas
 10. Noyes George Rapall
 11. Arthur Prudden Coleman
 12. Henrys Paul Prosper
 13. Franciszek Pułaski
 14. Joseph Henry Rosny
 15. Waldemar Rórdam
 16. Gustaw Suit
 17. Andre Therive
 18. Mieczysław Treter
 19. Aleksy Wdziękoński

"za zasługi dla dobra
polskiej kultury w ogóle"

 1. Władysław Bazylewski
 2. Władysława Dziubińska
 3. Władysław Kieliński
 4. Aleksander Janowski
 5. Jan Kołłątaj-Srzednicki
 6. ks. Tadeusz Kruszyński
 7. Konrad Libicki
 8. Maria Mickiewiczówna
 9. Antoni Mikulski
 10. Mieczysław Wyżeł-Ścieżyński
 11. Stanisław Vincenz

Ponadto odznaczony został jeszcze – pośmiertnie ks. dr. Bolesław Domański Prezes Związku Polaków w Niemczech zmarły 21 kwietnia 1939 r., odrębnym Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 kwietnia 1939 r., "za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej i krzewienie czytelnictwa wśród Polactwa w Niemczech"[8].

Informacje o odznaczeniu Złotym Wawrzynem Akademickim Zofii Nałkowskiej w 1936 r. i Zofii Urbanowskiej w 1929 r. nie zostały zawarte w Monitorach Polskich dostępnych na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Internetowym Systemie Aktów Prawnych[9].

W 1938 Złotym Wawrzynem Akademickim zostali uhonorowani Leon Wolf i pośmiertnie Witold Reger[10][11][12].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. M.P. z 1934 r. nr 74, poz. 113 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lutego 1934 r.
 2. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2005, tom 29, str. 36.
 3. a b M.P. z 1935 r. nr 257, poz. 305
 4. a b M.P. z 1936 r. nr 261, poz. 460
 5. a b M.P. z 1937 r. nr 257, poz. 406
 6. a b M.P. z 1938 r. nr 258, poz. 606
 7. Odznaczenia wawrzynem akademickim. „Gazeta Lwowska”. Nr 256, s. 2, 10 listopada 1938. 
 8. M.P. z 1939 r. nr 96, poz. 219 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 kwietnia 1939 r. Nr BP-9693/39 o nadaniu odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".
 9. Internetowy System Aktów Prawnych. sejm.gov.pl. [dostęp 2013-01-13].
 10. Odznaczenie dr. Wolfa i ś. p. Regera. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 226 z 5 października 1938. 
 11. Ś. p. harcmistrz Witold Reger bohater w walce o wolność Zaolzia. „Dzień Dobry Ziemi Radomskiej”, s. 2, Nr 275 z 5 października 1938. 
 12. Dwaj działacze zaolzańscy odznaczeni wawrzynem PAL-u. „Nowy Dziennik”, s. 13, Nr 272 z 4 października 1938.